Skip to content

Kennisbank Aetemaad

In deze sectie vindt u artikelen en links die gerelateerd zijn aan afdeling Aetemaad.

Het belang van bijwonen van Ijtemas en Djamaat Bijeenkomsten

Niemand kan het feit ontkennen dat God de mens een zulk schepsel heeft gemaakt die beschikt over de mogelijkheid om te leren en kennis te vergaren. Als je goed nadenkt word er tussen de mens en andere schepselen alléén deze verschil gekenmerkt dat een mens zich kan ontwikkelen door kennis te vergaren en kan zulke bestemmingen bereiken die een andere schepsel niet kan. Volgens de Heilige Koran zijn er verschillende manieren van het verkrijgen van kennis en wijsheid.

De grootste en beste manier om kennis op te doen is door middel van openbaring van God. In simpele woorden, kan men zeggen dat God de mens zelf leert door middel van visioenen en openbaringen. Er is geen twijvel aan dit dat deze vrom van leren en kennis vergaren is díe het meest waarheidsgetrouw, diep en geloofwaardig is.

Nog een manier om kennis op te doen is door middel van eigen ervaringen en observatie, maar deze manier word weinig in gebruik genomen. Want eigenlijk is men in deze vorm van leren weer afhankelijk van andermans ervaringen, kennis, en acties en de bron van dit leren is weer niet helemaal de persoon zelf.

En nog een grote manier om kennis op te doen is dat een mens door de ervaringen, acties en gedachten van andere mensen kennis opdoet. Volgens mij is dit het manier die een mens het meest gebruikt. Mensen leren van elkaar en gebruiken elkaars ervaringen en kennis. Zulke kennis kan bijvoorbeeld in een vorm van een boek geschreven worden en zulke ervaringen kunnen persoonlijk ervaren worden of gehoord worden van anderen.

Het is van nature een behoefte van een mens dat zij niet alleen kunnen leven en hun leven is ook direct of indirect afhankelijk op hun medemensen. Om deze zeer fundamentele behoefte van de mens te vervullen, zien we dat er talrijke manieren zijn om te communiceren en ontmoetings systemen ontdekt en ontwikkeld zijn om mensen te laten ontmoeten en met elkaar te verbinden. Hoewel de wereld van vandaag gelooft in individualisme, zien we dat mensen nog steeds excuses vinden om regelmatig te communiceren en mensen te hechten en de zeer fundamentele idee erachter is om verbonden te blijven en te leren van elkaar. Net als alle andere vormen van kennis, zijn moraliteit en spiritualiteit ook geleerd en komen niet vanzelf, daarom zien we dat in de geschiedenis van de religies al de profeten, kaliefen, heiligen en hervormers mensen leerden te ontmoeten op verschillende manieren, zodat ze kennis en wijsheid van elkaar kunnen leren. Met de genade van Allah, is er een systeem van het organiseren van Ijlasaat en Ijtema’s in Jamaat-e-Ahmadiyya en de doel van deze bijeenkomsten zijn het verwerven van kennis en wijsheid, het bevorderen van liefde en genegenheid tussen de gemeenschap, en in contact te blijven met elkaar voor spirituele, morele, mentale en emotionele steun. Daarom is het onze plicht om deze Ijlasaat en Ijtema’s regelmatig bij te wonen en de zegeningen en voordelen te verzamelen verbonden met hen.

Het is misschien ook noemenswaardig dat de instructie om deze Ijlasaat en Ijtema’s te regelen en bij te wonen is ook aanwezig in de Heilige Koran. Er is een beroemde vers in de Heilige Koran die zegt “Kunu Ma As-Sadeqin (betekent: wees met de waarachtigen)” [9:119]. Het is duidelijk uit dit vers dat Moslims meer tijd moeten doorbrengen in het gezelschap van de waarachtigen en daarom zulke bijeenkomsten bijwonen die gevuld zijn met waarheidsgetrouwe mensen.

Een ander belangrijke vers van de Heilige Koran:
Vertaling: (O, gij die gelooft! Wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden, haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel.Dit is beter voor u indien gij het weet. En als het gebed geëindigd is, verspreidt u dan over het land en zoekt naar Allah’s genade, en gedenkt Allah vaak, opdat gij moogt slagen. Maar indien zij koopwaar of enig vermaak zien, gaan zij er haastig heen en laten u staan. Zeg:”Hetgeen bij Allah is, is beter dan vermaak en handel, en Allah is de beste Onderhouder.”) [62:10-12]

Het is duidelijk uit deze vers dat gelovigen worden geïnstrueerd om het Jumma gebed te doen. Een traditionele betekenis van “Dag van de Jumma” is de dag van de week wanneer Moslims bijeenkomen voor gebed, dus het wordt de gelovigen geïnstrueerd dat ze moeten komen voor het vrijdag gebed. Het is echter een feit dat de verzen van de Heilige Koran een zeer diepe en veelzijdige betekenis hebben. Het woord ‘Jumma’ betekent ook bijeenkomen, dus de woorden ‘Dag van Jumma’ zou betekenen “periode of tijd van de bijeenkomst of om mee te doen”. Deze betekenis is perfect ingevoerd met de hedendaagse tijd-periode die “Global Village” genoemd wordt.
Dus, als we deze versen in dit kader zien dan beseffen we dat deze versen leggen het belang van het bijwonen in Ijlasat en Ijtemas in de latere dagen waarvan het grotste doel is de gedenken van Allah in het verschillende manieren. De Beloofde Messias (as) was te komen in zo’n periode waarin de wereld zou lijken op een “global village” en als ze heel dicht bij elkaar zou worden. Dus, o gelovigen, als jullie zouden worden opgeroepen tot Allah in die tijd, dan laten alle uw andere zakelijke en verplichtingen.

Het is duidelijk uit de bovengenoemde verzen dat het bijwonen in Ijlasat en Ijtemas is een Koranische gebod en, vooral voor Ahmadis, het bijwonen in Ijlasat en Ijtemas hebben nog groter belang, omdat de komst van de Beloofde Messias (zo) en kenmerken van zijn volgelingen worden specifiek genoemd in soera Al-Jumah. Uit dezelfde verzen kunnen we begrijpen dat verzamelen in de naam van Allah heeft voordelen die ermee verbonden zijn. Bijvoorbeeld het helpt bij het vaststellen van de gewoonte van het gedenken van Allah, geeft voorspoed, verhoogt iemands bezittingen en Rizq, en brengt men in het gezelschap van de Heilige Profeet (saw ).

Moge Allah ons in staat stellen om in Ijtemas en Ijlasat bijwonen en optimaal kunnen profiteren van hen (amen)!