Skip to content

Waqar-e-Amal

Hands-on | Samenwerken | Dienen

Het doel van Waqar-e-Amal afdeling is het motiveren en aanmoedigen voor teamwork en werken met handen. Om deze geest van hands-on en het bevorderen van gezamenlijk werk, initieert de Mohtamim een projectmatige aanpak. De meest bekende van deze projecten zijn bijvoorbeeld Waqaar-e-Amal van 1 januari, periodiek Waqaar-e-Amal’s op zowel regionaal als nationaal niveau etc.

Individuele Waqar-e-Amal

Let met name op de volgende punten en ga na in hoeverre deze punten kunnen worden geïmplementeerd.

 1. Draag bij aan huishoudelijke werkzaamheden;
 2. Als je boodschappen gaat doen, ga dan alleen;
 3. Draag tijdens het reizen zoveel mogelijk bagage zelf;
 4. Houd de moskeeën, begraafplaatsen en gebouwen van de jamaat schoon;
 5. Was je kleren met de hand;
 6. Poets je schoenen met de hand;
 7. Houd je huis, straat en omgeving schoon. Gebruik tevens middelen ter verdelging van vliegen, muggen, etc., teneinde een ziektevrije en gezonde atmosfeer te creëren;
 8. Maak je huis & tuin mooi door bloemen en planten te plaatsen;
 9. Verkoop boeken of andere publicaties van Khuddam-ul-Ahmadiyya.

Collectieve Waqar-e-Amal

Majalis dienen tenminste éénmaal per maand een collectieve Waqar-e-Amal te houden, rekening houden met bijkomende omstandigheden. Aan deze gezamenlijke Waqar-e-Amal zal ieder lid van de Majlis deelnemen. Deze gemeenschappelijke Waqar-e-Amal zal onder meer de volgende werkzaamheden omvatten: wegwerkzaamheden, werkzaamheden aan passages, het verschonen van moskeeën alsmede het verschonen van gebedscentra, begraafplaatsen & gebouwen van de Jamaat en onderhoud aan grasvelden en speeltuinen. Probeer tenminste tweemaal per jaar een voorbeeldige Waqar-e-Amal te verrichten.

Voor een ideale Waqar-e-Amal dient men de volgende punten in acht te nemen.

 1. De aanwezigheid van Khuddam dient tenminste 60% te zijn;
 2. De Waqar-e-Amal dient duidelijk te zijn en het welzijn van de samenleving te bevorderen;
 3. Bij het tweede punt valt te denken aan het bouwen van een brug, straten maken, moskeeën bouwen, een dakloze helpen, openbare plaatsen schoonmaken, etc.;
 4. De werkzaamheden dienen tenminste 3 uren te duren.
 5. Het is belangrijk dat de Atfal af en toe meedoen met de Waqar-e-Amal van de Khuddam, zodat zij zien hoe het moet;
 6. Een ideale Waqar-e-Amal zal minstens één keer per jaar op landelijk niveau worden gehouden.

Een ideale Waqar-e-Amal

Voor een ideale Waqar-e-Amal dient men de volgende punten in acht te nemen.

 1. Nodig een invloedrijke gast dan wel vriend uit bij de aanvang of het einde van het programma;
 2. Verzamel positief commentaar van niet-Ahmadi’s en stuur dit door naar het hoofdkantoor van de Jamaat;
 3. Verzamel positieve nieuwsberichten en stuur deze door naar het hoofdkantoor van de Jamaat;
 4. Stel een specifiek rapport op van de verrichte Waqar-e-Amal en stuur dit naar het hoofdkantoor.

Beplanting

 1. Vier een zogenaamde ‘plantageweek’ door bloemen en overige beplanting aan te brengen in geschikte gebieden. Probeer dit rondom de moskee en op andere vrije plaatsen te doen. Probeer geen bomen te planten die continu water en onderhouden vergen, zoals een mangoboom. De successen die worden behaald in de plantageweek dienen te worden vermeld in het maandelijkse rapport.
 2. Elke Majlis dient over geschikte gereedschap te beschikken en dit gereedschap dient op een zorgvuldige manier te worden opgeborgen en onderhouden. Het gereedschap dient – waar nodig – te worden vervangen. De vertegenwoordigers van het hoofdkantoor zullen tijdens hun bezoek het gereedschap inspecteren. Er zal worden gekeken of de Majalis beschikken over goed gereedschap voor Waqar-e-Amal en of het gereedschap goed wordt bewaard, zodat het meteen kan worden gebruikt bij een collectieve of individuele Waqar-e-Amal.
De verantwoordelijkheden van een Mohtamim:
 • Hij zal onder de leden van de Majalis de waardigheid vestigen van het werken met eigen handen en zal deze trend inprenten in de Djamaat.
 • Hij zal de Majalis aansporen om deel te nemen in collectief werk en zal algemene instructies geven aangaande dit onderwerp.
A15A3690

Dhr. Hasnain Muzaffar Sahib

Mohtamim Waqar-e-Amal

Posts