Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 21 februari 2021

Lees deze Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”, “Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de http://www.khuddam.nl/ website (de “Dienst”) gebruikt die wordt beheerd door Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland (“ons”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, gaat u ermee akkoord te zijn met deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Dienst.

WEDSTRIJDEN EN PROMOTIES

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk “Promoties”) die beschikbaar worden gesteld via de Dienst, kunnen worden beheerst door regels die los staan ​​van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, neem dan contact op mt uw lokale Quaid voor de promotieregels. Als de regels voor een promotie in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn de promotieregels van toepassing.

INHOUD

Met onze Dienst kunnen bepaalde leden bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“inhoud”) plaatsen, linken, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op de Dienst plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door inhoud op de Dienst te plaatsen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke inhoud op en via de Dienst te gebruiken, te wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Dienst en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. U stemt ermee in dat deze licentie het recht voor ons omvat om uw inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Dienst, die uw inhoud ook kunnen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: ( i ) de inhoud van u is (u bent de eigenaar ervan) of dat u het recht hebt om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie verleent zoals bepaald in deze voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw inhoud op of via de Dienst maakt geen inbreuk op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van welke persoon dan ook.

ACCOUNTS

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die juist, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Dienst.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Dienst is of bij een Dienst van een derde partij.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam gebruiken van een andere persoon of entiteit of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die anders aanstootgevend, vulgair of obsceen is.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Dienst en de originele inhoud (exclusief door gebruikers geleverde inhoud), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland. De Dienst wordt beschermd door copyright, handelsmerken en andere wetten van zowel de Nederland als het buitenland. Onze handelsmerken en handelsopmaak mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of Diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland.

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of Diensts van derden . Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of beschikbare diensten op of via dergelijke websites of Diensts.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

BEËINDIGING

We kunnen de toegang tot onze Dienst onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieafwijzing, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieafwijzing, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

VRIJWARING

U stemt ermee in om Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland en haar licentiehouders en licentiegevers, en hun werknemers, aannemers, agenten, functionarissen en directeuren, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden , en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten), die voortvloeien uit of voortvloeien uit a) uw gebruik van en toegang tot de Dienst, door u of een persoon die uw account en wachtwoord gebruikt, of b) een schending van deze Voorwaarden.

U stemt ermee in om Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland en haar licentiehouders en licentiegevers, en hun werknemers, contractanten, agenten, functionarissen en directeuren, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden , en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten), die voortvloeien uit of voortvloeien uit a) uw gebruik van en toegang tot de Dienst door u of een persoon die uw account en wachtwoord gebruikt; b) een schending van deze voorwaarden, of c) inhoud die op de Dienst is geplaatst.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik , goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van ( i ) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Dienst; (iii) enige inhoud die is verkregen van de Dienst; en (iv) ongeautoriseerde toegang tot, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als wordt vastgesteld dat een remedie die hierin wordt uiteengezet zijn essentiële doel niet heeft bereikt.

DISCLAIMER

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland, garandeert niet dat a) de Dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Dienst is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst voldoen aan uw vereisten.

UITSLUITINGEN

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot de Dienst.

VERANDERINGEN

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is , zullen we proberen dit trachten van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Dienst te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Dienst.

NEEM CONTACT OP

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de webstie.