Skip to content

In de Islam kent men liefdadigheid (sadaqah) de hoogst mogelijke waarde toe – daarbij kan men denken aan het doen van goede dingen voor de medemens, vriendelijk zijn tegen dieren, het vermijden van slechte daden en met de woorden van Profeet Mohammed, vrede zij met hem, kan zelfs een glimlach een vorm van liefdadigheid zijn. Daarom is liefdadigheid en het “dienen van de mensheid” een belangrijke taak voor de jongerenorganisatie van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en worden verschillende projecten georganiseerd.

Eén van deze projecten is bijvoorbeeld bloeddonatie. In het verleden werden door jongeren individueel gedoneerd. Maar sinds kort is het initiatief gekomen vanuit de Ahmadiyya moslim Gemeenschap in samenwerking met Sanquin, om in groepsverband te kunnen doneren. Dit is een geheel historisch concept in Nederland en op deze manier kunnen meer mensen tegelijk geholpen worden. Sinds de lancering op 14 augustus in Almere hebben wij een exceptionele groei gehad in het aantal donors. Momenteel zijn er meer honderden jongeren die  die vanuit de Ahmadiyya Moslim jongerenorganisatie deel uitmaken van dit concept. Zij doneren op een frequente basis hun bloed en/of plasma – dit doen zij op individuele basis of – zoals het concept behelst – in groepsverband.