Aetemaad

Aetemaad

Administratie | Organisatie | Communicatie

Aetemad is het administratieve lichaam van MKA NL. Aetemaad zorgt voor de communicatiestromen door de gehele madjlis. De Mo’tamid (secretaris) houdt de MKA NL op de juiste spoor door het bijhouden van en toezien op de dagelijkse administratie van de Madjlis.

De verantwoordelijkheden van een Mo’tamid:

  • Mo’tamid is verantwoordelijk voor de correspondentie naar alle Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya, aangaande alle zaken, onder instructies van de Sadr.
  • Hij houdt toezicht op het werk van het nationale Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya kantoor, tevens zorgt hij voor het op orde houden en beveiliging van het archief.
  • Hij controleert de rekeningen van het Nationale kantoor en zorgt ervoor dat deze ondertekend worden door de betrokken Mohtamim.
  • Hij houdt de notulen van de Majlis Amila-vergaderingen bij en zorgt ervoor dat de Madjlis en leden erover worden geïnformeerd.

Posts