Amoor-e-Tulaba

Amoor-e-Tulaba

Leren | Onderwijs | Carrières

De Amoor-e-Tulaba afdeling is verantwoordelijk voor alle student-gerelateerde zaken binnen de Ahmadiyya Moslim Jamaat. Deze bevatten educatieve, sociale, morele en spirituele begeleiding voor studenten in alle categorieën vanaf het basisonderwijs tot aan universitair onderwijs en verder. Amoor-e-Tulaba biedt ondersteuning aan Ahmadiyya Moslim Studenten Vereniging, het Nederlandse studentenorgaan van de Ahmadiyya Moslim Jamaat. Amoor-e-Tulaba zal je helpen om evenwicht te vinden tussen je geloof en de wereldlijke bezigheden.
 
De verantwoordelijkheden van een Mohtamim:
 
  • Mohtamim Amoor-e-Tulaba zal plannen toepassen, om Ahmadi studenten te organiseren zowel op Majlis niveau als, scholen, hogescholen en universiteiten.
  • Hij draagt zorg om ervoor te zorgen dat er geen Khadim of Tifl is, die verstoken is van onderwijs.
  • Hij zal zorgen voor de zaken van studenten en zal hen hulp en bijstand aanbieden op elke nodige manier.
  • Hij zal studenten helpen in het plannen van hun carriere en zal hen assisteren in hun toelatingen in verschillende academische instituties.
  • Hij zal de nadruk leggen op het belang van religieuze educatie onder de studenten en zal hen betrekken bij Tabligh activiteiten.
A15A3752

Dhr. Kamal Mohammad Malhi Sahib

Mohtamim Amoor-e-Tulaba

Posts