Regionale Atfal Fun Day | Regio Noord-West

Op zondag 4 maart 2023 organiseerde Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya de Atfal Fun Day in de Baitul Mahmood-moskee. Het was een dag vol activiteiten en religieuze sessies, bedoeld om jongens tussen 7 en 15 jaar oud samen te brengen, hun broederschap te versterken en hen te helpen groeien in hun spirituele ontwikkeling. De opkomst was Alhamdulillah goed, met 77% van de Atfal uit de Regio Noord-West die deelnamen, wat resulteerde in 26 Atfal die deelnamen aan het evenement.

De voorbereidingen voor de Atfal Fun Day begonnen enkele weken voor het evenement met verschillende vergaderingen tussen de Nazimeen Atfal en Murabbi Saeed Sahib (Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland). Op de dag zelf begon het programma met de recitatie van de Heilige Quran, gevolgd door de Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya Ehad. Na de Ehad hield Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland een toespraak. Tijdens de toespraak las Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland een brief voor van Huzoor-e-Aqdas (aba) aan de Atfal uit de Regio Noord-West.

Vervolgens begonnen de leuke activiteiten, zoals een quiz, cricket, tafeltennis en voetbal. Na een korte pauze met refreshments vond er een religieuze sessie plaats waarin stukken uit het boek “Ark van Noach” van de Beloofde Messias (as) werden voorgedragen en toegelicht. Tijdens deze sessie kregen de Atfal de kans om vragen te stellen. Na de religieuze sessie werden de Zuhr- en Asr-gebeden verricht, gevolgd door de maaltijd.

De Atfal Fun Day bood de jongens de kans om samen te komen, hun broederschap te versterken en te genieten van een dag vol plezier en spirituele ontwikkeling. Alhamdulillah toont het succes van dit evenement aan hoe belangrijk het is om de gemeenschap bij elkaar te brengen. Ten slotte wil de organisatie graag het keukenteam bedanken voor hun harde werk en inzet om ons gedurende de dag van heerlijk eten en drinken te voorzien.

Atfal Ijlas | Majlis Den Haag & Zoetermeer

Op zondag 22 januari 2023 heeft Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya Den Haag en Zoetermeer een Atfal Ijlas-e-Aam georganiseerd in de Mubarak-moskee. De Ijlas werd voorgezeten door de Mohtamin van Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya Nederland, Abedullah Naman Saeed Sahib. In totaal namen 23 Atfal deel uit van Majalis Zoetermeer en Den Haag. De aanwezigheid was aanzienlijk hoog: 96% van de Atfal waren aanwezig van Majlis Den Haag en 75% van de Majlis Zoetermeer. Na toestemming van Mohtamim sahib Atfal schreven we een brief aan Hazoor-e-Aqdas voor succes en planden we met Quaid Majlis een bijeenkomst om taken te verdelen.

Het thema van de Ijlas was Salat, waarin de Atfal werd verteld hoe belangrijk de vijf dagelijkse gebeden voor ons zijn. Mohtamin sahib Atfal heeft de jongeren ook gemotiveerd om regelmatig een brief te schrijven aan Hazoor-e-Aqdas. Na de formele zitting werd er een vraag- en antwoordsessie gehouden met de hoofdmissionaris, de heer Naeem Ahmed Warraich Sahib, waarbij verschillende vragen werden gesteld aan atfal en ook door atfal.

De Ijlas-e-Aam werd afgesloten met een heerlijke lunch, gevolgd door een kleine Waqar-e-Amal waarin alle Atfal deelnamen. Vervolgens speelden de Atfal samen tafeltennis. Alhamdulillah was het een zeer succesvol programma. Alle Atfal hebben ervan genoten en hun broederschap versterkt.

 Regionale Atfal Ijtema Amsterdam Basheer Qiadat en Amsterdam Masroor Qiadat 

 In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 

Met de zegeningen en genade van Allah vond op zaterdag 5 juni 2022 de Regionale Atfal Ijtema van Regio Amsterdam plaats. De Nazimeen Atfal van Majlis Amsterdam Basheer Qiadat en Amsterdam Masroor Qiadat zijn samen met Sadr Sahib MKA NL en Mohtamim Sahib MAA NL eind april begonnen met de voorbereidingen van deze Ijtema. 

De voorbereidingen 

Tijdens de voorbereidingen zijn er vergaderingen georganiseerd. In deze vergaderingen werd er gesproken over de planning, actiepunten, problemen en oplossingen daarvan. Vooraf onderzochten de Nazimeen voor wie het moeilijk was om naar de moskee (Baitul Mahmood) te komen. De Qaideen en andere functiehouders hebben hierbij geholpen. 

De deelname 

Aan de Ijtema hebben 25 Atfal deelgenomen. Waarvan 12 uit Amsterdam Basheer Qiadat en 13 uit Amsterdam Masroor Qiadat. Ook waren vier kinderen aanwezig die nog geen Tifel zijn. Er zijn vijf verschillende religieuze competities georganiseerd: Tilawat, Azan, Hifz-e-Quran, Nazm en toespraak zonder voorbereiding. Per leeftijdsgroep waren er twee juryleden. 

Dagindeling 

De dag begon met de recitatie uit de Heilige Koran met vertalingen. Hierna werd de gelofte van Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya herhaald. Daarna spraken Amir Sahib Regio Amsterdam en Sadr Sahib MKA NL de Atfal toe. Ten slotte werden er instructies gegeven over de rest van de dag. 

Na de openingsessie begonnen de religieuze competities. Na een korte pauze werden de gebeden Zohr en Asr gezamenlijk verricht. Ook schreven de Atfal een brief naar Huzoor (aba). Vervolgens begonnen de sportactiviteiten die bestonden uit voetbal, tafeltennis en tafelvoetbal. 

Afsluiting 

De dag werd afgesloten met een slotsessie. Daarin werden prijzen aan de Atfal uitgedeeld voor de vijf religieuze competities op basis van de drie leeftijdsgroepen. Ook kregen alle Atfal een certificaat voor deelname aan de Ijtema. Daarna werd er gezamenlijk gegeten. Daarbij waren er speciaal frietjes en kipnuggets gemaakt voor de Atfal. Na het eten werd er met veel energie en plezier opgeruimd door de Khuddam en Atfal. 

De Atfal vonden de Regionale Ijtema erg leuk. Een Tifel Rana Affan Siddique zegt: “De variatie die er was in de competities was fijn!”. Een andere Tifel Azlan Ahmed zegt: “Het was fijn dat er drie groepen werden gemaakt op basis van leeftijd!”. 

De organisatie wil Sadr Sahib MKA NL, Mohtamim MAA NL, Regionale Amir Sahib Amsterdam, de keukenteam, de mensen van Amoomi en alle andere Djamaatleden die mee hebben 

geholpen met het organiseren van deze Ijtema bedanken. Moge Allah ons allen in staat stellen om de Djamaat te blijven dienen in onze maximale capaciteit, Amin 

Atfal

Atfal

Geestelijke, Morele, en Fysieke Opvoeding van Ahmadi Kinderen

Het doel van Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya is om Ahmadi kinderen voor te bereiden op een gedegen wijze, zodat ze van kinds af aan leren hoe ze hun capaciteiten het beste kunnen inzetten voor de zaak van Allah.

De verantwoordelijkheden van een Mohtamim:

  • Mohtamim Atfaal zal toezicht houden over alle zaken die betrekking hebben tot Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya.
A15A3800

Dhr. Abedullah Saeed Sahib

Mohtamim Atfal

Posts