Maal

Maal

Opoffering, Boekhouding, Budgettering

De Maal afdeling houdt toezicht op de financiële zaken van MKA NL. Deze afdeling draagt zorg voor het beheer van de inkomsten en uitgaven, om zo onze doelen zo efficiënt mogelijk te kunnen realiseren. De Maal afdeling herinnert ons allen over de essentie van financiële offers.

De verantwoordelijkheden van een Mohtamim:

  • Mohtamim Maal zal zich inspannen om de financiele positie van de Majlis in goede staat te behouden.
  • Hij zal verantwoordelijk zijn voor het collecteren van de Chanda, van alle Majalis.
  • Hij zal samen met de Sadr, de rekening van de Majlis beheren. De selectie van het financiele instelling of stichting zal goedgekeurd worden door de nationale Majlis-e-Amla.
  • Hij zal toezicht houden op de financiele zaken van de Nationale Majlis en de ondergeschikte Majalis.
  • Hij zal regelingen treffen om de jaarlijkse inkomens begrotingen te beoordelen, van alle Majalis en zal hun documenten bewaren in het kantoor.
A15A3811

Dhr. Saquib Sayyad Sahaib

Mohtamim Maal

Posts