Skip to content

Nationale Nazam Competitie – 2022-2023

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Met de zegeningen van Allah de Almachtige, heeft de afdeling Ta’leem van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland de gelegenheid gekregen om gedurende maand december 2022 een nationale Nazam competitie te houden. De competitie vond online plaats.

Allereerst werden deze wedstrijden op Majlis-niveau gehouden. De winnaar van elke Majlis nam deel aan de nationale competitie. In totaal namen 44 Khuddam van 19 verschillende Majalis deel aan het competitie.

Tijdens de competitie waren de heer  Muhammad Basharat en Atta Ul Muneem Rasheed de juryleden tijdens de competitie.

Het resultaat van de Nationale Nazam Competitie is als volgt:

1e positie

Aziz Ullah
Majlis Rotterdam

2e positie

Talmeez Ahmad
Majlis Almere Buiten

2e positie

Aitmaad Ahmad
Majlis Almere Centrum

3e positie

Rizwan Ahmad
Majlis Den Haag

Aanmoedigingsprijs

Jarry Ullah
Majlis Den bosch

بارک اللہ لکم
Moge Allah deze deelnemers rijkelijk belonen. Ameen!