Skip to content

Nationale Tilawat Competitie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Met de zegeningen van Allah de Almachtige, heeft de afdeling Ta’leem van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland de gelegenheid gekregen om gedurende maand november 2022 een nationale tilawat competitie te houden. De competitie vond hierbij online plaats.

Allereerst werden deze wedstrijden op Majlis-niveau gehouden. De winnaar van elke Majlis nam deel aan de nationale competitie. In totaal namen 52 Khuddam van 19 verschillende Majalis deel aan het competitie.

Tijdens de competitie waren de heer Murrabi Saeed Ahmad Jatt, Murrabi Safeer Siddiqui en Murrabi Adeel Basam de juryleden tijdens de competitie.

Het resultaat van de Nationale Tilawat Competitie is als volgt:

1e positie

Hafiz Luqman Ahmad Amjad
Majlis Den Haag Centrum

2e positie

Hafiz Ali Shahryar
Majlis Nunspeet

3e positie

Ansar Hayat
Majlis Utrecht

Aanmoedigingsprijs

Tahir Rauf
Majlis Amstelveen

بارک اللہ لکم
Moge Allah deze deelnemers rijkelijk belonen. Ameen

Wasalaam,
Afdeling Ta’leem.