Skip to content

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya (MKA) is de naam van de jongeren deel organisatie van de grotere wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

De naam “Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya” komt uit het Arabisch. Letterlijk vertaald naar het Nederlands, betekent het “Groep van de Dienaren van Ahmadiyya.” Ahmadiyya Moslim (of Ahmadi Moslim) is de aanduiding van leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap binnen de Islam.

Leden van de Ahmadiyya Gemeenschap zijn Moslims die geloven in de Messias, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmed (as) van Qadian, India. In 1889 heeft Hadhrat Mirza Ghulam Ahmed, de Beloofde Messias (as), de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap opgericht, met als notie dat “Leden van deze gemeenschap iets onderscheidend zullen tentoonstellen in hun dagelijkse gedragingen.”

Naarmate de Wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap groeide, groeiden ook de eisen van organisatie, Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmed (ra), de tweede Khalifa of opvolger van de Beloofde Messias (vzmh), riep periodiek nieuwe organisaties in het leven om aan de groeiende eisen van de steeds groter wordende gemeenschap te voldoen. Op 4 februari 1938, stichtte hij de Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya; een culminatie van de grootse kenmerken van de voorheen opgerichte organisaties van de gemeenschap.

Visie van de deel organisatie

In woorden van Khalifatul Masih II (ra):

“Dit is een spirituele training en een spirituele educatie; vandaag is het de periode voor de training van jonge mannen. De periode van training is een stille periode. Mensen nemen aan dat er niets gebeurt, maar wanneer na het verkrijgen van de training, de natie het speelveld betreedt, dan is de wereld getuige van de behaalde resultaten. In realiteit, is het een vitale natie, die opstaat een gebaar en gaat zitten bij een gebaar, die grootse veranderingen teweeg kan brengen in de wereld.”

Gelofte en Verantwoordelijkheden

Voor leden van de deel organisatie

Khalifatul Masih II (ra) maakte de gelofte dat het de verantwoordelijkheid is van de dienaren van Ahmadiyya om de boodschap van de Islam tot de uithoeken van de wereld. Hij stelde alle Khuddam als missie dat zij het volgende moeste nastreven: het trainen en onderwijzen van de haar leden, in echte Islamitische traditie, het inprenten van de liefde van Allah en de heilige profeet (vrede zij met hem) in hen, en zich moesten laten bevliegen met de wil voor het dienen van het de Islam, land, mensheid en streven voor hen welzijn.