Skip to content

Wie wij zijn

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland (MKA NL) is een landelijke jeugdorganisatie die bestaat uit jonge Moslimmannen en -jongens uit het hele land. De organisatie is internationaal bekend onder de naam Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya, wat letterlijk betekent “Vereniging van de dienaren van Ahmadiyyat.” De internationale organisatie werd opgericht in 1938 en dient als de hulporganisatie van de jongere mannen van de Ahmadiyya Moslim Jamaat.

MKA NL is een dynamische en levendige organisatie die niet alleen in de behoeften van haar leden vervult, maar ook voorziet in de noden van de lokale gemeenschappen en de natie in geheel. De organisatie bestaat uit leden in de leeftijdsgroep van 7 tot 40 jaar. 

Opererend onder de internationale Khalifa (geestelijke leider) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wordt MKA NL bestuurd door een nationale uitvoerende raad en geleid door een nationale voorzitter. De huidige voorzitter is Dhr. Saeed Ahmad Jatt, Murabi Silsila. Het bestuurscollege bestaat uit jonge mannen en jongeren uit verschillende delen van Nederland.

De activiteiten van deze organisatie zijn niet enkel beperkt tot de Moslimgemeenschap, maar dient de behoeften van alle leden van de maatschappij, ongeacht kleur, ras, religie of geloof en bevordert interreligieus dialoog en samenwerking met het oog op het bevorderen van vrede en harmonie.