In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 

Met de zegeningen en genade van Allah vond op zaterdag 5 juni 2022 de Regionale Atfal Ijtema van Regio Amsterdam plaats. De Nazimeen Atfal van Majlis Amsterdam Basheer Qiadat en Amsterdam Masroor Qiadat zijn samen met Sadr Sahib MKA NL en Mohtamim Sahib MAA NL eind april begonnen met de voorbereidingen van deze Ijtema. 

De voorbereidingen 

Tijdens de voorbereidingen zijn er vergaderingen georganiseerd. In deze vergaderingen werd er gesproken over de planning, actiepunten, problemen en oplossingen daarvan. Vooraf onderzochten de Nazimeen voor wie het moeilijk was om naar de moskee (Baitul Mahmood) te komen. De Qaideen en andere functiehouders hebben hierbij geholpen. 

De deelname 

Aan de Ijtema hebben 25 Atfal deelgenomen. Waarvan 12 uit Amsterdam Basheer Qiadat en 13 uit Amsterdam Masroor Qiadat. Ook waren vier kinderen aanwezig die nog geen Tifel zijn. Er zijn vijf verschillende religieuze competities georganiseerd: Tilawat, Azan, Hifz-e-Quran, Nazm en toespraak zonder voorbereiding. Per leeftijdsgroep waren er twee juryleden. 

Dagindeling 

De dag begon met de recitatie uit de Heilige Koran met vertalingen. Hierna werd de gelofte van Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya herhaald. Daarna spraken Amir Sahib Regio Amsterdam en Sadr Sahib MKA NL de Atfal toe. Ten slotte werden er instructies gegeven over de rest van de dag. 

Na de openingsessie begonnen de religieuze competities. Na een korte pauze werden de gebeden Zohr en Asr gezamenlijk verricht. Ook schreven de Atfal een brief naar Huzoor (aba). Vervolgens begonnen de sportactiviteiten die bestonden uit voetbal, tafeltennis en tafelvoetbal. 

Afsluiting 

De dag werd afgesloten met een slotsessie. Daarin werden prijzen aan de Atfal uitgedeeld voor de vijf religieuze competities op basis van de drie leeftijdsgroepen. Ook kregen alle Atfal een certificaat voor deelname aan de Ijtema. Daarna werd er gezamenlijk gegeten. Daarbij waren er speciaal frietjes en kipnuggets gemaakt voor de Atfal. Na het eten werd er met veel energie en plezier opgeruimd door de Khuddam en Atfal. 

De Atfal vonden de Regionale Ijtema erg leuk. Een Tifel Rana Affan Siddique zegt: “De variatie die er was in de competities was fijn!”. Een andere Tifel Azlan Ahmed zegt: “Het was fijn dat er drie groepen werden gemaakt op basis van leeftijd!”. 

De organisatie wil Sadr Sahib MKA NL, Mohtamim MAA NL, Regionale Amir Sahib Amsterdam, de keukenteam, de mensen van Amoomi en alle andere Djamaatleden die mee hebben 

geholpen met het organiseren van deze Ijtema bedanken. Moge Allah ons allen in staat stellen om de Djamaat te blijven dienen in onze maximale capaciteit, Amin 

Recommended Posts