Skip to content

KALENDER

10:30 - 17:00
5th March 2023
Sehat-e-Jismani

“Geleidelijk aan heeft de wereld verschillende tijdperken gepasseerd, volgens de profetie van de Heilige Profeet (ﷺ), en nu is de islam in het tijdperk van het eeuwigdurend Khilafat beland dat Allah had beloofd. Dus elke Ahmadi-jongere zou moeten proberen om hun band met Khilafat te ontwikkelen”.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V

Bericht van Sadr Sahib Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Beste khuddam broeders,

Assalamo alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu,

Allah de Almachtige heeft ons gezegend met de mogelijkheid om de Imam van de tijd, de Beloofde Messias en Imam Mahdi(vzmh), Hazrat Mirza Ghulam Ahmad te aanvaarden. Daarnaast is het ook een groot zegening van Allah de Verhevene dat wij de begeleiding van Khilafat hebben. Een ware khadim dient zich altijd verbonden te houden met Khilafat, Djamaat en het systeem van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya.

Ieder khadim, zij hij jong of oud, moet zijn uiterst best doen om de Djamaat en Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya tot zijn volledige capaciteiten te dienen. Moge Allah de Almachtige onze nederige streven aanvaarden. En ons allen in staat stellen om een trouwe band met Hem te creëren. Amin.

Dhr. Saeed Ahmad

Nationale Voorzitter Ahmadiyya Moslim Jongeren Organisatie