Skip to content

Prediken is een cruciaal aspect binnen het islamitische geloof. De heilige Koran instrueert:

“Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze. Voorzeker uw Heer weet het beste wie van Zijn weg is afgedwaald; en Hij kent degenen goed die juist geleid zijn.” (16:126)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), de Beloofde Messias en Imam Mahdi, heeft in de huidige tijd de ware islam doen herleven en het contact tussen mens en God hersteld. Het is dus de taak van Ahmadi-moslims om aan de wereld kenbaar te maken dat God ook vandaag tot de mensen spreekt zoals hij vroeger sprak en dat de Islam Ahmadiyyat de spirituele pad is die bewandeld dient te worden om God’s nabijheid en liefde te verkrijgen. Zodra iemand ervan is overtuigd dat zijn spirituele pad berust op de waarheid en leidt tot goedheid, succes en innerlijke vrede, dan is het zijn plicht om andere daartoe uit te nodigen. Dit kan diegene voornamelijk doen door zelf het levende voorbeeld te zijn van de leer. “Behandel de schepping zoals een moeder haar kinderen behandelt, uit onvoorwaardelijke liefde” ~ Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)

Tabligh campagnes

Van tijd tot tijd organiseert MKA NL tabligh campagnes in diverse steden in Nederland waarbij op grote schaal flyers worden uitgedeeld en dialoogacties worden gehouden. De meest recente editie was in Utrecht. In 2021 heeft MKA NL bijna 190.000 flyers verspreid over het gehele land.