Skip to content

Zegeningen van financiële offer: Tehrik Jadid Nieuwe Jaar 2022 | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 4 November 2022

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al- Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat het vandaag de eerste vrijdag van november is, zoals gebruikelijk, de aankondiging voor het nieuwe jaar van Tahrik-e-Jadid . Allah de Almachtige heeft de afgelopen jaren Zijn zegeningen uitgestort. Om alle werken door te laten gaan is er behoefte aan financiën.

Voortplanting van geloof vereist financiële opoffering

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) verklaarde dat om zijn doelstellingen te bereiken, er een noodzaak was voor gelovigen om financiële offers te brengen. Allah de Almachtige heeft duidelijk gemaakt dat de rijkdom die men op de weg van Allah uitgeeft, een middel tot zegeningen wordt in dit leven en het volgende.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Allah de Almachtige in één geval zegt:

‘De gelijkenis van degenen die hun rijkdommen voor de zaak van Allah besteden, is als de gelijkenis van een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in elke aar honderd korrels. En Allah vermeerdert voor wie Hij wil; en Allah is Alomvattend, Alwetend.’ (De Heilige Koran, 2:262)

Zijne Heiligheid (aba) legde uit dat Allah de Almachtige de vurig toegewijde van de Heilige Profeet (vzmh) naar deze wereld heeft gestuurd om zijn missie te voltooien, en om dit te bereiken, moeten de gelovigen offers brengen, en zullen daarbij in veelvoud beloningen ontvangen van God de Almachtige.

Opoffering van rijkdom alleen is niet voldoende

Zijne Heiligheid (aba) zei ook dat men naast financiële offers ook moet streven naar hervormingen, zich moet onthouden van ijdele dingen en recht moet doen aan aanbidding, anders zegent Allah de Almachtige niet iemand zijn rijkdom door louter een geldelijk offer.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat men daarom niet tevreden moet zijn met louter een financieel offer, en zichzelf moet analyseren. Dit is het teken van een ware gelovige. Er zijn veel voorbeelden van degenen die dit hebben gedaan, binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, en ook van degenen die eerder kwamen. Er is het voorbeeld van Hazrat Rabia Basri, toen ze een keer thuis zat en 20 gasten kwamen, toen er maar twee stukken brood in huis waren. Hazrat Rabia, uit het vertrouwen in Allah, vertelde haar dienaar om deze stukjes brood nog steeds aan de armen te geven. De bediende was hierdoor verbijsterd, maar korte tijd later werd een vrouwenstem gehoord. Ze zei dat ze 20 stukken brood had meegenomen. Hazrat Rabia zei dat ze deze stukjes brood had gestuurd, omdat ze op Allah had vertrouwd dat hij het tienvoudige zou teruggeven.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat terwijl Hazrat Khalifatul Masih I(ra) uitlegde dat Allah de Almachtige soms het tienvoudige teruggeeft, en op andere momenten kan Hij zelfs het 700-voud teruggeven, afhankelijk van de situatie en de aard van de deugd. Hazrat Rabia zei dat dit is hoe Allah de Almachtige Zijn zegeningen schenkt, maar men moet Allah niet op deze manier testen, het moet puur voor het genoegen van Allah zijn.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat door de Beloofde Messias(as) die in dit tijdperk is gezonden, dienst aan het geloof over de hele wereld wordt uitgevoerd. Bij de gratie van Allah worden miljoenen ponden ontvangen en uitgegeven aan mensen in nood en aan armere landen. Allah de Almachtige laat dan zien hoe Hij degenen zegent die offers brengen, of ze nu rijk of arm zijn.

Buitengewone voorbeelden van financiële opoffering

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij een paar voorbeelden van zulke mensen zal geven, zelfs degenen die onlangs tot de Gemeenschap zijn toegetreden en het belang van financiële offers hebben begrepen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een eerdere christen, Momin Johnson uit Liberia, heeft gezegd dat we een paar maanden geleden, na enkele inspanningen in een moeilijk te bereiken dorp en waar arme mensen woonden, besloten niet aan te dringen op financiële offers voor Tahrik-e-Jadid dit jaar. Op een dag kwam de imam van het dorp naar het missiehuis en overhandigde een geldbedrag dat van 21 leden van het dorp was. Nadat hem was gevraagd hoe hij daarvan afwist, aangezien ze niets waren gaan vragen, zei hij dat hij naar het radioprogramma van de Gemeenschap luisterde en dat de mensen zelf besloten deze inspanning te leveren om financiële offers te brengen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Ameer [nationale voorzitter] van de Gemeenschap in Gambia zei dat toen er pogingen werden ondernomen om aalmoezen voor Tahrik-e-Jadid te verzamelen, een 57-jarige vrouw 200 dalasi’s tevoorschijn haalde en verklaarde dat dit de enige manier om de ware leer van de islam Ahmadiyyat te verspreiden, net zoals het geval was in de tijd van de Heilige Profeet (vzmh). Ze zei dat dit al het geld was dat ze nog had en dat ze aan het sparen was om voedsel voor het gezin te kopen, maar dat ze het wilde geven in het belang van de verspreiding van de islam. Op datzelfde moment kreeg ze een telefoontje van haar zoon in Zwitserland en hij zei dat hij 12.200 dalasis naar haar stuurde. Huilend voor de mensen daar, verkondigde ze hoe Allah de Almachtige Zijn zegeningen op hen had uitgestort, en zei toen dat ze nog meer geld zou opofferen. Toen ze dit zagen, raakten de mensen ervan overtuigd dat Ahmadiyyat de ware islam is.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een incident is in het noordwesten van Tanzania. De plaatselijke mu’allim daar schrijft dat daar een jonge man is, Abdullah genaamd, die zijn trouw heeft gezworen en had gehoord dat het de laatste maand was om te doneren aan Tahrik-e-Jadid. Abdullah had op dat moment geen geld, maar beloofde de volgende dag wat te geven. Hij ging daarom op zoek naar werk en begon op het land te werken. Hij werkte de hele dag met grote inspanning en welk bedrag hij ook ontving, gaf hij aan Tahrik-e-Jadid. Hij zei dat Allah de Almachtige hem in staat stelde zuivere bedoelingen te hebben en financiële offers te brengen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de missionaris in Guinee-Conakry schrijft dat hij de aandacht van de mensen vroeg om te betalen voor Tahrik-e-Jadid in zijn preek en ook terwijl hij van huis tot huis ging. Een jonge man, Mohammed genaamd, zei dat hij 10.000 Guinese francs had die hij aan het sparen was voor zijn volgende maaltijd, maar dat hij het wilde doneren en zo nodig hongerig zou blijven. Vier dagen later belde deze jonge man met de mededeling dat Allah de Almachtige zijn offer had aanvaard toen hij had gesolliciteerd naar de baan van chauffeur in een mijnbouwbedrijf en hij een vijfjarig contract van 5,5 miljoen Guinese frank per maand kreeg. Op deze manier gaf Allah Almachtige hem duizenden keren meer terug dan wat hij schonk. Dit is dus hoe Allah de Almachtige teruggeeft als Hij dat wil.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Sadr Lajna in Niger schrijft dat veel vrouwen deelnamen aan de eerste Nationale Tarbiyyati-klas, waar ze ook werden aangemoedigd om te doneren aan Tahrik-e-Jadid. Ondanks dat ze te horen kregen dat er nog een korte tijd te gaan was voordat het boekjaar afliep, begonnen de vrouwen op een gegeven moment geldbedragen te presenteren. Daardoor kwamen steeds meer vrouwen naar voren om offers te brengen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat over het algemeen, in termen van het bedrag, vrouwen een grotere bijdrage leveren dan mannen. In sommige landen is het zelfs nodig om de Khuddam en Ansar eraan te herinneren bijdragen te leveren, aangezien de vrouwen hen enorm hebben overtroffen.

Zijne Heiligheid (aba) zei toen dat de plaatselijke mu’allim in een noordelijke stad van Kameroen schrijft dat er een zeer arm persoon was genaamd Abdullah. Hij presenteerde een halve emmer, ofwel 5 kg maïs, aan Tahrik-e-Jadid . Hij zei dat Allah de Almachtige hem in ruil daarvoor 5 zakken maïs gaf van 350 kg. Hij zegt dat hij dit jaar erg bezorgd was omdat alle prijzen sterk waren gestegen en hij vreesde dat de oogst niet goed zou uitpakken. In ieder geval heeft hij zich ingespannen en Allah de Almachtige heeft Zijn zegeningen uitgedeeld waardoor twee keer zoveel gewassen werden verbouwd en zo droeg hij 70 kg maïs bij. Hij herinnert zijn familie er nu aan hoe Allah de Almachtige zijn cultivatie zegent door middel van Tahrik-e-Jadid.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Ameer van Gambia schrijft dat een man uit een bepaald dorp in 2014 zijn trouw had gezworen. Voordat hij bij de Gemeenschap kwam had hij moeite bij het vinden van een baan. Sinds hij lid werd van de Gemeenschap en hij regelmatig werd in het geven van chanda [aalmoezen] en in het helpen verspreiden van de boodschap, heeft hij nu een vaste baan, een huis en geld. Mensen zeiden dat hij financieel werd geholpen door de Gemeenschap, maar hij antwoordde dat het Allah de Almachtige was die hem hielp door de financiële offers die hij bracht.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Ameer van Indonesië schrijft over een Ahmadi die een fabriek bezit, maar dat de omstandigheden erbarmelijk waren geworden. Hij zegt dat het luisteren naar de preek van vorig jaar over Tahrik-e-Jadid een diepe indruk op hem had gemaakt. Daarom verdubbelde hij zijn belofte en deed hij meteen deze bijdrage. Een week later zegende Allah de Almachtige hem enorm, en zijn verkoop begon enorm te stijgen. Op deze manier werd zijn fabriek, die bijna gesloten was, zeer succesvol.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat een missionaris in Duitsland schrijft dat een vrouw uit Wiesbaden is ontslagen van haar baan en dat ze geen inkomen had. Haar broer zei dat ze moest bidden en een financieel offer moest brengen. Ze verkocht haar sieraden en doneerde aan Tahrik-e-Jadid. Vier dagen later vond ze een goede baan waar ze 2.000 euro per maand zou krijgen en daarmee haar man zou kunnen sponsoren.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Wakil-ul-Maal in India schrijft dat er een Ahmadi is die altijd voorop loopt bij het brengen van financiële offers. Toen hem werd gevraagd om te proberen zijn bijdragen te verhogen, vroeg hij met hoeveel hij het moest verhogen. Hij kreeg te horen dat hij dat binnen zijn mogelijkheden moest doen. Hij had al 5.000 roepies gedoneerd en beloofde daarbovenop nog 10.000 roepies te geven. Hij zei dat hij een winkel had die het helemaal niet goed deed en bang was dat het een groot verlies zou opleveren, maar nadat hij zijn bijdragen had verhoogd, begon het veel meer inkomsten op te leveren en maakte het daarom geen verlies. Zijne Heiligheid (aba) zei dat het daarom duidelijk is dat Allah de Almachtige niet kijkt naar wie rijk en wie arm is, maar dat Hij aan iedereen geeft volgens hun staat.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een persoon is in Tatarstan, Rusland, die verklaarde dat er vorig jaar iets vreemds met zijn telefoon was gebeurd. Nadat hij zijn online bankrekening had gecontroleerd en wat inkomsten had ontvangen, verscheen plotseling de preek van de kalief over financiële offers op zijn scherm. Dit gebeurde een aantal keren en hij begreep dat Allah de Almachtige hem het bewijs van Zijn bestaan wilde geven en hem eraan wilde herinneren. Hij zei dat het een grote eer is om de Beloofde Messias(as) te hebben aanvaard en om financiële offers te brengen nadat hij zich bij zijn gemeenschap heeft aangesloten.

Verslag van het 88e boekjaar van Tahrik-e-Jadid

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit slechts enkele voorbeelden waren van hoe Allah de Almachtige degenen zegent die financiële offers brengen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij nu het nieuwe jaar van Tahrik-e-Jadid zal aankondigen. Het 88e jaar van Tahrik-e-Jadid is op 31 oktober tot een einde gekomen en het 89e is nu begonnen.

In het voorgaande jaar bedroeg het totale bedrag dat door de Gemeenschap aan Tahrik-e-Jadid werd bijgedragen £ 16,4 miljoen pond. Ondanks de verslechterende situatie over de hele wereld, is dit bedrag £ 1,1 miljoen hoger dan het jaar ervoor.

Duitsland staat op de eerste plaats in het bijgedragen bedrag. De Gemeenschap in Pakistan heeft ook grote offers gebracht, maar door de verslechterde economische situatie en de lagere waarde van de munt zijn ze verder gedaald. Ondanks dat ze op de eerste plaats staan, is hun bijdrage volgens hun lokale valuta lager dan voorheen, en als het VK en de VS blijven stijgen zoals ze zijn, dan zouden ze deze kunnen overtreffen. Ook in Canada, Australië, India en Ghana was er een grote stijging.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat van de Afrikaanse landen, in termen van het totale ingezamelde bedrag, de opvallende landen Ghana, vervolgens Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Liberia, Oeganda, Sierra Leone en Benin zijn.

Wat betreft deelname staat de VS op de eerste plaats, gevolgd door het VK en vervolgens Australië.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat door de genade van Allah in totaal 1.596.000 mensen deelnamen. De grootste toename van deelnemers in Afrika was in Nigeria, daarna Guinee-Bissau, Congo Brazzaville, Guinee Conakry, Tanzania, Congo-Kinshasa, Gambia, Kameroen, Ivoorkust, Niger, Senegal en vervolgens Burkina Faso.

Zijne Heiligheid (aba) noemde vervolgens de top tien gemeenschappen in Duitsland, evenals lokale gemeenschappen, in termen van hun deelname.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in termen van het totale bijgedragen bedrag, Lahore de grootste gemeenschap in Pakistan was, gevolgd door Rabwah en vervolgens Karachi. Op districtsniveau staat Sialkot op de eerste plaats, gevolgd door Islamabad, Gujranwala, Gujrat, Umarkot, Hyderabad, Mirpurkhas, Sargodha, Quetta en Lodhran. Zijne Heiligheid (aba) zei dat ondanks de overstromingen in sommige van deze gebieden, de Gemeenschap nog steeds grote offers brengt.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde ook de topsteden in Pakistan in termen van het ontvangen bedrag.

Zijne Heiligheid (aba) zei toen dat de top 5 regio’s in het VK Baitul Futuh, gevolgd door Islamabad, Masjid Fazl, Midlands en vervolgens Baitul Ehsan zijn.

Wat de bijdragen betreft, bestond de top 10 van grotere gemeenschappen uit Farnham, South Cheam, Islamabad, Worcester Park, Walsall, Gillingham, Masjid Fazl, Ewell, Aldershot South en Putney.

Zijne Heiligheid(aba) presenteerde ook de top 10 van kleinere gemeenschappen uit het VK in termen van bijdragen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in termen van de bijdragen in de VS, Maryland de belangrijkste gemeenschap was, gevolgd door Los Angeles, Noord-Virginia, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Oshkosh, Zuid-Virginia, Atlanta, Georgia, Noord-Jersey en York.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat wat betreft de bijdragen in Canada, Vaughan op de eerste plaats stond, gevolgd door Peace Village, Calgary, Vancouver en Toronto.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde ook de top 10 gemeenschappen in termen van de bijdragen in India, gevolgd door de top provincies.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in termen van de bijdragen in Australië, Castle Hill de belangrijkste gemeenschap was, gevolgd door Melbourne Long Warren, Melbourne Berwick, Marsden Park, Pemworth, Perth, Parramatta, Adelaide West, ACT Canberra en Brisbane.

Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de Almachtige de rijkdom van al degenen die financiële offers hebben gebracht, enorm mag zegenen.

Lancering van een nieuwe website – Geschiedenis van Ahmadiyyat in het Verenigd Koninkrijk

Zijne Heiligheid(aba) kondigde aan dat de Britse gemeenschap een nieuwe website heeft gelanceerd over de geschiedenis van de Ahmadiyya-gemeenschap in het VK. Er werd een aantal jaren aan de geschiedenis gewerkt en artikelen in opdracht van de Beloofde Messias(as) voor de verspreiding van de boodschap naar het westen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat de geschiedenis van de Gemeenschap in het VK is begonnen in 1913 toen Hazrat Chaudhary Fateh Muhammad Sial Sahib(ra) daar aankwam, met de boodschap van de komst en het messiasschap van de Beloofde Messias(as). Zijne Heiligheid (aba) gaf voorbeelden van beroemde figuren in het VK die de boodschap ontvingen en die zelfs vóór 1913 in de kranten stond.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er in dit verband ook een tijdlijn is opgesteld op deze website. Er is ook een andere tijdlijn beschikbaar met betrekking tot de eerste missionarissen. Naast dit en onder andere artikelen is er ook een zeer diepgaand onderzoek naar de profetie van Piggott.

De website is www.history.ahmadiyya.uk die vandaag officieel wordt gelanceerd. Zijne Heiligheid bad dat deze website voor iedereen nuttig zou zijn.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek