Skip to content

Vooruitgang van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het aangezicht van oppositie | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 19 Mei 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat terwijl hij de zegeningen van God over deze Gemeenschap en haar vooruitgang noemde, de Beloofde Messias(as) zei dat het een groot wonder is dat ondanks grote tegenstand, deze Gemeenschap blijft gedijen en vooruitgang boekt.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat de tegenstanders dag en nacht samenzweren en plannen beramen om de vooruitgang van deze Gemeenschap te stoppen en tegen te houden, maar toch blijft God onze Gemeenschap de overwinning en het succes schenken. Wat is de wijsheid hierachter? Het is dat wanneer God iemand opdraagt, die persoon en zijn gemeenschap dag na dag vooruitgang zien en hun tegenstanders dag na dag falen en uiteindelijk aan een vernederend einde komen. Ongeacht de inspanningen van de tegenstanders, een door God begonnen beweging kan door niemand worden tegengehouden.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we de vervulling van de woorden van de Beloofde Messias(as) dagelijks zien. De tegenstanders hebben zelfs georganiseerde pogingen gedaan om deze gemeenschap te verstikken, maar toch blijft de gemeenschap zich over de hele wereld verspreiden in overeenstemming met Gods belofte aan de Beloofde Messias(as): “Ik zal uw boodschap de hoeken van de aarde doen bereiken”. De tegenstanders beseffen niet dat zij in werkelijkheid tegen God staan, wat alleen maar tot hun eigen vernietiging kan leiden, aangezien God zijn uitverkorenen helpt. Wij zien voorbeelden van Gods hulp, zelfs in verre landen, die mensen doorgaans alleen met grote moeite kunnen bereiken. De tegenstanders spannen zich in om rijkdom en leven te schaden, maar uiteindelijk worden zij altijd gefrustreerd.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat het niet mogelijk is om alle voorbeelden van Gods hulp over de hele wereld te omvatten, echter, Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij enkele voorbeelden zou noemen van de vooruitgang van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Ongelooflijke voorbeelden van het streven van de gemeenschap, ondanks tegenstand

Zijne Heiligheid(aba) zei dat sommige mensen zich tegen deze gemeenschap verzetten vanwege een gebrek aan kennis. Wanneer zij de realiteit leren kennen, aanvaarden zij de waarheid. Er is een dergelijk incident uit Congo-Kinshasa waarbij een persoon bekend stond om zijn verzet tegen de Gemeenschap. Toen echter het standpunt van de Gemeenschap over de dood van Jezus(as) en de komst van de hedendaagse Messias werd uitgelegd, begreep hij het niet alleen, maar aanvaardde hij de boodschap van de Beloofde Messias(as). In feite bracht hij ook zes leden van zijn familie mee om Ahmadiyyat te accepteren.

Zijne Heiligheid(aba) gaf een voorbeeld uit Gambia waar enkele leden erop uit trokken om de boodschap van de Beloofde Messias(as) en de ware leer van de Islam over te brengen. Toen zij de tien voorwaarden van bai’at (eed van trouw) aan een klein dorp overbrachten, waren zij verbaasd en beseften zij dat deze voorwaarden werkelijk de ware Islam vertegenwoordigden, waardoor zij Ahmadiyyat accepteerden omdat zij zagen dat het de ware Islam was. Zij accepteerden ook dat alleen Ahmadiyyat de wereld van de ondergang kon redden. Dus, na een lange discussie en vraag en antwoord sessie, accepteerden meer dan 200 mensen Ahmadiyyat.

Zijne Heiligheid(aba) presenteerde een ander voorbeeld uit Afrika, waar een team van leden naar een stad ging om de boodschap van Islam Ahmadiyyat te verspreiden. Terwijl ze in de moskee zaten en nog bezig waren met het formuleren van een plan, kwamen enkele leden van de stad naar de moskee om hen uit te nodigen naar hun stad omdat ze hadden gehoord dat de gemeenschap jonge kinderen leert hoe ze de Heilige Koran moeten reciteren. Daarom ging dit team de volgende dag naar de stad en ontmoette de mensen, en na hen te hebben geïnformeerd over de ware leer van Islam Ahmadiyyat, accepteerden de mensen van de stad Ahmadiyyat en brachten vervolgens de kinderen van de stad mee, zodat zij de Heilige Koran konden leren.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het Ahmadi’s in Pakistan verboden is de Heilige Koran te reciteren. In feite werd een Ahmadi gearresteerd omdat hij alleen maar naar de Heilige Koran luisterde. Toch zijn er in andere delen van de wereld mensen die hun kinderen naar de gemeenschap brengen zodat zij de Heilige Koran kunnen leren, omdat het de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is die de ware kennis van de Heilige Koran bezit.

Zij die Ahmadiyyat verlaten kunnen haar geen kwaad doen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er ook mensen zijn die de gemeenschap verlaten uit persoonlijke hebzucht of angst, en dan denken dat ze de gemeenschap zullen beëindigen, maar hun gedachten hebben een averechts effect en de gemeenschap blijft vooruitgaan. De meerderheid van een stad in Ivoorkust had in 2008 Ahmadiyyat aanvaard en er was daar zelfs een kleine moskee. Enige tijd later ontwikkelde de plaatselijke imam echter verkeerde gedachten en verliet de gemeenschap, nam de moskee over en probeerde anderen ervan te overtuigen de gemeenschap ook te verlaten. De leden van de gemeenschap bleven echter standvastig. In de tussentijd, toen die plaatselijke imam de plaatselijke moskee had overgenomen, gebruikten de leden van de gemeenschap wat plastic platen en stukken hout als een provisorische moskee. Nu is de gemeenschap gezegend met een prachtige moskee van twee verdiepingen, die veel mooier is dan de moskee die door de plaatselijke imam was overgenomen. Terwijl in Pakistan Ahmadi-moskeeën worden ontheiligd, schenkt God de gemeenschap overal ter wereld nieuwe moskeeën.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat er momenten zijn waarop God zelf de harten doet accepteren en neigen naar Ahmadiyyat. In Belize zag een vrouw van de Methodistenkerk hoe de moskee werd gebouwd, en de gedachte kwam bij haar op dat zij dit geloof moest aanvaarden. Toen de moskee klaar was, vertelde ze haar vrienden dat haar hart haar zei naar die moskee te gaan en hun geloof te aanvaarden. Haar vrienden vertelden haar dat er een andere moskee dichter bij haar huis was en dat ze daarheen kon gaan. Zij antwoordde dat God het specifiek in haar hart had gelegd over Ahmadiyyat en het feit dat zij waarheidsgetrouw zijn. Toen ze leerde over de leer van Ahmadiyyat, werd ze emotioneel omdat ze naar zo’n gemeenschap was geleid.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat God ook degenen leidt die zich tegen de gemeenschap verzetten op basis van een gebrek aan kennis. Toen er in Gambia een moskee werd gebouwd, werd de persoon die de ramen installeerde erg blij toen hij wist dat hij zou helpen bij de bouw van een prachtige moskee. Toen hij echter vernam dat deze moskee toebehoorde aan de Ahmadiyya-gemeenschap brak hij alle ramen en verwondde daarbij zelfs zichzelf. Later zei hij echter dat hij een droom zag waarin hij op zee verdronk toen een schip hem kwam redden, met aan boord de Amir en Missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Als gevolg daarvan ging hij naar het plaatselijke missiehuis en aanvaardde Ahmadiyyat.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de middelen voor de leiding van mensen soms op mysterieuze wijze plaatsvinden. Een man reisde van Marokko naar Sao Tome en vroeg of er een moskee in Sao Tomé was, en men vertelde hem over de Ahmadiyya moskee. Hij bood daar het vrijdaggebed aan, waarna een proces begon van vragen en antwoorden, het lezen van de literatuur van de gemeenschap en het bekijken van MTA terwijl hij daar was. Toen hij enige tijd later terugkeerde, vroeg hij om het bai’at formulier, dat hij innam en vervolgens ondertekende. Er werd hem gezegd dat hij wat tijd moest nemen om verder na te denken alvorens deze stap te zetten. Hij antwoordde dat hij de hele nacht had gebeden, en dat hij niet langer kon wachten om de Imam van het Tijdperk te aanvaarden. Hij zei dat hij niet gaf om tegenstand van andere moslims, want wat is er beter dan je leven te verliezen terwijl je de waarheid hebt aanvaard als het zover zou komen?

Zijne Heiligheid(aba) zei dat een persoon uit Oezbekistan iemand zocht om hem de Heilige Koran te leren. Toevallig was de leraar die hij vond een Ahmadi. Na wat discussies en overpeinzingen accepteerde die man Ahmadiyyat. Zijne Heiligheid(aba) zei dat het feit dat zijn leraar uitgerekend een Ahmadi was geen toeval was, maar dat zulke voorbeelden over de hele wereld te vinden zijn.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat een Imam in Afrika een prachtige moskee zag en vroeg van wie deze was. Toen hij hoorde dat het een moskee was die was gebouwd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, begon hij vragen te stellen en leerde hij meer over de Gemeenschap. Toen hij naar het bai’at formulier vroeg, werd hij tot tranen toe bewogen en zei dat hij spijt had van zijn leven vóór Ahmadiyyat, omdat hij zulke valse dingen had gehoord over de Gemeenschap waarin hij geloofde. Maar nu hij het met eigen ogen had gezien, besefte hij dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap waar en oprecht is. Dus accepteerde hij Ahmadiyyat.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat er talloze voorbeelden zijn van de vervulling van de belofte die God aan de Beloofde Messias(as) heeft gedaan. De tegenstanders doen wat ze kunnen, maar God biedt zijn bescherming en blijft de vooruitgang van deze gemeenschap verzorgen. Hoewel we dankbaar moeten zijn, moeten we ook onszelf analyseren en onze praktische omstandigheden verbeteren. Wij moeten ook onze toekomstige generaties bijbrengen dat, hoewel er beproevingen kunnen zijn, dit de ware Gemeenschap is die uiteindelijk zal zegevieren.

Begrafenisgebeden

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij de begrafenisgebeden zou leiden van de volgende overleden leden:

Parveen Akhtar die de vrouw was van Ghulam Qadir. Zij is onlangs overleden en wordt overleefd door drie zonen en vier dochters. Een van haar zonen is missionaris in Benin. Ze werd geboren in Qadian en bracht een groot deel van haar jeugd door in de aanwezigheid van Hazrat Amman Jaan(ra). Na haar huwelijk werden zij en haar man geconfronteerd met moeilijke omstandigheden vanwege hun geloof, maar zij bleven vastberaden in hun geloof. Ze leerde veel meisjes en vrouwen in haar omgeving de Heilige Koran te reciteren. Ze moedigde altijd de opvoeding van meisjes aan. Ze was voorbeeldig in het tonen van geduld, iets wat ze toeschreef aan het leren van Hazrat Amman Jaan(ra). Ze vertelde haar zoon dat zelfs als hij niet de hoogste positie in zijn studie bereikte, dat dat prima was, maar dat hij altijd de hoogste positie moest bereiken in gehoorzaamheid aan de Imam van dat moment. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah haar vergeving en genade mocht schenken en haar gebeden voor haar kinderen mocht aanvaarden.

Mumtaz Waseem die de vrouw was van Chaudhary Nasir Ahmad Waseem. Zij is onlangs overleden. Haar zoon dient als missionaris in Zambia. Ze was erg aardig, liefhebbend en geliefd bij iedereen. Ze eerde de gemeenschap en Khilafat. Ze schreef regelmatig brieven naar Zijne Heiligheid. Ze bad regelmatig en reciteerde de Heilige Koran. Ze leerde ook kinderen de Heilige Koran samen met seculiere kennis. Ze doorstond een lange periode van ziekte met veel geduld. Twee van haar zonen hebben hun leven gewijd aan de dienst van de Gemeenschap. Ze wordt overleefd door vijf zonen en een dochter. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah haar vergiffenis en genade moge schenken en haar positie mag verhogen en haar gebeden voor haar kinderen mag aanvaarden.

Brigadier Munawwar Ahmad Rana die secretaris-generaal van de Gemeenschap was in Rawalpindi. Hij hield van de Gemeenschap en was vastberaden in zijn geloof. Hij diende de Gemeenschap in verschillende hoedanigheden. Hij hield veel van Khilafat en was altijd gehoorzaam. Hij stond altijd klaar om mensen in nood te helpen. Hij wordt overleefd door zijn moeder, twee vrouwen, vier dochters en een zoon. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah hem vergeving en genade moge schenken. 

Group Captain (Retired) Abdul Shakoor Malik uit Dallas, USA die onlangs is overleden. Hij diende als ingenieur en vervolgens als Group Captain (Kolonel) in de Pakistaanse luchtmacht. Ondanks tegenstand in het leger heeft hij nooit zijn identiteit als Ahmadi verborgen. Na zijn pensionering was hij altijd bereid om de gemeenschap te dienen in welke hoedanigheid dan ook van hem gevraagd werd. Hij leerde altijd om geduldig te blijven en moedigde zijn kinderen aan om altijd brieven te schrijven naar Zijne Heiligheid. Hij onderwees het geven van aalmoezen en zei dat dit zegeningen zou brengen voor iemands vermogen. Hij wordt overleefd door drie dochters en een zoon. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah hem vergeving en genade moge schenken en zijn gebeden voor zijn nageslacht mag aanvaarden.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek