Skip to content

Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 28 Oktober 2022 | Gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr Siddiq (ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat hij zou doorgaan met het belichten van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr(ra) als onderdeel van de serie over de levens van de metgezellen die deelnamen aan de Slag bij Badr.

Hazrat Abu Bakr(ra) – Een dierbare vriend van de Heilige Profeet(vzmh)

Zijne Heiligheid(aba) zei dat toen hij nog in Mekka woonde, de Heilige Profeet(vzmh) één of twee keer per dag het huis van Hazrat Abu Bakr(ra) bezocht. Toen hem eens werd gevraagd wie van de mannen de Heilige Profeet (vzmh) het meest dierbaar was, antwoordde hij: Hazrat Abu Bakr(ra). Bij een andere gelegenheid zei de Heilige Profeet(vzmh) dat Hazrat Abu Bakr(ra) de beste onder de mensen was, tenzij er een profeet was.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet(vzmh) eens zei dat hooggeplaatste mensen door anderen worden gezien als een rijzende ster en Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) behoren tot degenen die op deze manier worden gezien.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat tijdens zijn laatste ziekte, de Heilige Profeet(vzmh) zei dat niemand vriendelijker voor hem was geweest dan Hazrat Abu Bakr(ra). Als hij iemand tot zijn Khalil(vriend) had kunnen maken dan was het Hazrat Abu Bakr(ra). Toen gaf de Heilige Profeet(vzmh) opdracht om alle ramen richting de moskee te sluiten behalve het raam van Hazrat Abu Bakr(ra).

Een broer in dit en het volgende leven

Zijne Heiligheid(aba) zei dat bij een andere gelegenheid de Heilige Profeet(vzmh) zei dat hij van Hazrat Abu Bakr(ra) was en Hazrat Abu Bakr(ra) van hem en dat zij beiden broeders waren in dit leven en in het hiernamaals. Er wordt ook verteld dat wanneer de Heilige Profeet(vzmh) met de metgezellen zat, niemand hem rechtstreeks aankeek. Alleen Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) keken direct naar de Heilige Profeet(vzmh), en de Heilige Profeet(vzmh) keek naar hen beide glimlachend terug.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat op een dag de Heilige Profeet(vzmh) naar de moskee ging en Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) aan weerszijden van hem stonden en hij hield hun handen vast. De Heilige Profeet(vzmh) zei dat zij op de Dag des Oordeels net zo zouden worden gerezen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat over de Heilige Profeet(vzmh) wordt verteld dat elke profeet twee gouverneurs (wazir) heeft in de hemel en twee op aarde. Hij zei dat zijn twee bestuurders in de hemel de engelen Gabriel en Mikael waren en dat zijn twee bestuurders op aarde Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) waren.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet(vzmh) naar de top van de berg Uhud ging en hij werd vergezeld door Hazrat Abu Bakr(ra), Hazrat Umar(ra) en Hazrat Uthman(ra). De berg begon te schudden, waarop de Heilige Profeet(vzmh) zei: “Uhud, wees kalm, want niemand staat bovenop je behalve een Profeet, een waarheidslievende (Siddiq) en twee martelaren (Shaheed).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat er tien mensen bekend staan als de Asharah Mubasharah die de blijde tijding van het Paradijs kregen van de Heilige Profeet(vzmh), waaronder Hazrat Abu Bakr(ra). Zijne Heiligheid(aba) verduidelijkte dat hoewel deze mensen zeer dicht bij de Heilige Profeet(vzmh) stonden, zij niet de enigen waren aan wie de blijde tijding van het Paradijs werd gegeven. Er zijn ongeveer 25 metgezellen aan wie deze blijde tijding werd gegeven. Dan zijn er nog degenen die deelnamen aan de Slag bij Badr en de eed van trouw bij Bai’at-e-Rizwan aflegden die ook allemaal de blijde tijding van het Paradijs kregen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (vzmh) eens zei dat Gabriël hem de deur toonde waardoor zijn volk het Paradijs zou binnengaan. Toen hij dit hoorde, zei Hazrat Abu Bakr(ra) dat hij wenste dat hij erbij was geweest zodat ook hij deze deur kon zien. De Heilige Profeet(vzmh) antwoordde dat Hazrat Abu Bakr(ra) de eerste zou zijn om door die deur binnen te gaan.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij deze serie van voorvallen in de toekomst zou voortzetten.

Gebed voor overledenen

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij de Janaza-gebeden zou leiden van de volgende overleden Jamaat-leden:

Abdul Basit, die de Amir (Nationale President) was van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Indonesië. Hij reisde op 21-jarige leeftijd naar Rabwah, Pakistan om te studeren aan het Instituut voor Talen en Theologie (Jamia Ahmadiyya). Na zijn afstuderen diende hij als missionaris in Thailand en vervolgens in Indonesië, onder meer als nationaal president. Zijn totale diensttijd beslaat 40 jaar. Hij laat zijn vrouw, drie zonen en twee dochters na.

Zijn vrouw zegt dat hij te allen tijde voorrang gaf aan de Gemeenschap en de instructies van het hoofdkwartier altijd meteen uitvoerde. Hij had voorkeur voor eenvoudig leven en raadpleegde het bestuursorgaan wanneer er een beslissing moest worden genomen. Hij hield veel van Khilafat en was zeer zorgvuldig in zijn werk. Hij was zeer stipt ten aanzien van naar kantoor gaan en als hij er om welke reden dan ook niet op tijd kon zijn, informeerde hij altijd vooraf het kantoorpersoneel. Als hij naar Ahmadi’s ging, nam hij geschenken mee voor de kinderen. Zelfs als hij van streek was, hield hij rekening met de gevoelens van anderen en probeerde hij altijd anderen te helpen om zich te verbeteren.

Ondanks zijn ziekte deed hij zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat zijn werk niet werd beïnvloed. Als hij sprak, was dat op een manier die door mensen van alle achtergronden kon worden begrepen, en alle soorten mensen voelden zich op hun gemak om met hem te zitten en te praten. Hij had ook goede vriendschapsbanden met mensen buiten de Gemeenschap, waaronder gekozen ambtenaren die hem als een nationale figuur zagen. Zelfs niet-Ahmadi’s verklaarden dat zij door zijn voorbeeld leerden hoe men de Heilige Profeet(vzmh) moest volgen en liefhebben en ondanks dat de Gemeenschap met ernstige vervolging wordt geconfronteerd, leidde hij met liefde en compassie. Hij toonde altijd grote loyaliteit en oprechtheid aan Khilafat.

Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah hem genade en vergiffenis moge schenken, zijn status mag verhogen en dat Allah de gemeenschap zulke missionarissen en dienaren blijft schenken. Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij hem altijd volledig gehoorzaam en onzelfzuchtig vond. Zijne Heiligheid(aba) zei dat de missionarissen in Indonesië in het bijzonder, en die over de hele wereld zijn voorbeeld moeten nemen. Dit zijn geen verhalen uit een ver verleden, maar voorbeelden uit de huidige tijd.

Zainab Ramzan vrouw van Yusuf Usman, een missionaris in Tanzania. Ze was zeer vroom en rechtvaardig. Ze was vriendelijk voor haar buren en zorgde voor de armen en behoeftigen. Ze stond vooraan in het brengen van financiële offers en het verrichten van alle mogelijke diensten. Ze vocht al een paar jaar tegen kanker. Ze laat drie zonen en drie dochters na. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah haar genade en vergeving moge schenken.

Haleema Begum, vrouw van Sheikh Abdul Qadeer, een derwish van Qadian. Ze was regelmatig in haar gebeden en vasten, ze was standvastig en bezat goede zeden. Zolang haar gezondheid het toeliet, onderwees ze de Heilige Koran aan kinderen in Qadian. Ze was zeer gastvrij, toegewijd aan Khilafat en gehoorzaam. Ze laat drie dochters en een zoon na. Zijne Heiligheid bad dat Allah haar genade en vergeving moge schenken.

Maile Aneesa van Kiribati. Zij was de eerste Ahmadi-moslim in Kiribati. Op de een of andere manier kwam ze aan een exemplaar van de Heilige Koran, ondanks het feit dat het moeilijk was om in deze uithoek van de wereld een exemplaar van de Heilige Koran te vinden. Het lezen van de Heilige Koran had een diepgaande invloed op haar en ze begon zelfs meteen de hoofddoek te dragen. Binnen een jaar na haar aanvaarding van de Islam, werd een Ahmadi-missionaris naar dit eiland gestuurd door de Vierde Khalifa (rh). Zij stond op het eiland bekend als de enige moslima. Bij de aankomst van de missionaris accepteerde zij Ahmadiyyat en begon zij de Islam te dienen. Haar geloof was zeer sterk en haar islamitische manier van kleden werd zelfs een bron van Tabligh (verspreiding van de boodschap van Islam). Ondanks het feit dat mensen haar beschimpten en zelfs vervloekten, liet zij zich nooit afschrikken en bleef standvastig. Op een plek waar iedereen de islam in een negatief daglicht zag, hield zij voet bij stuk en verdedigde het geloof. Dit had een diepgaand effect op de omwonenden, waaronder politici, in die mate dat zij de registratie van de gemeenschap ondersteunden, iets wat eerder was uitgesteld vanwege tegenstand.

Ondanks het verzet en het advies om het niet te doen, stuurde zij haar zoon naar het Ahmadiyya International Institute of Languages and Theology. Helaas liep hij daar per toeval malaria op en overleed uiteindelijk. Er kwamen mensen naar haar toe die haar vertelden dat dit aantoonde dat de islam vals was, maar zij en haar andere kinderen lieten zich door niets weerhouden. Zij laat drie dochters en een zoon na. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah hen geduld mag schenken en hen in staat mag stellen om Islam Ahmadiyyat te dienen zoals hun moeder dat deed. Moge Allah de zaden die zij heeft gezaaid zegenen en moge Allah de gemeenschap zulke onbevreesde, voorbeeldige vrouwen blijven schenken die gepassioneerd de Islam propageren en standvastig zijn in hun geloof. Moge Allah zulke moeders schenken die meer recht hebben gedaan aan Tabligh dan zelfs missionarissen. Moge Allah haar genade en vergiffenis schenken en haar status verhogen.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek