Skip to content

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 26 maart 2021 | ‘De Beloofde Messias(as) – De noodzaak voor de Imam’

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

De Beloofde Messias(as) – De noodzaak voor de Imam

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, reciteerde Zijne Heiligheid (aba) de volgende verzen van de Heilige Koran:

‘Hij is het Die onder de ongeletterden een boodschapper heeft verwekt die Zijn tekenen onder hen verkondigt en hen zuivert en hun het Boek en de wijsheid onderwijst, ofschoon zij voorheen in openbare dwaling verkeerden. En ook anderen die dezen (gelovigen) nog niet hebben ontmoet. Hij is de Almachtige, de Alwijze.’ (Heilige Qur’an 62 : 3-4)

Oprichting van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) zei dat het een paar dagen geleden 23 maart was en dat deze dag belangrijk is voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap aangezien dit de dag was waarop de Gemeenschap werd opgericht.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we onszelf elk jaar moeten herinneren wat het doel van de komst van de Beloofde Messias (as) was, namelijk om de leerstellingen van de islam te doen herleven en deze aan de wereld te presenteren. Elke Ahmadi moet ernaar streven deel te nemen aan de zegeningen van deze missie. Zijne Heiligheid (aba) zei dat we om dit te kunnen realiseren voornamelijk en vooral onszelf moeten hervormen.

Voorspellingen over de beloofde Messias(as)

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde toen enkele voorspellingen over de Beloofde Messias (as) die reeds zijn vervuld en nog steeds worden vervuld. Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) toen hij zei dat de Almachtige God de Heilige Profeet (vzmh) deed nederdalen in een tijd van volledige duisternis en Hij hen heeft doordrenkt met een geestelijk licht. De Almachtige God stuurde nu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) – die van Perzische afkomst was – in dit tijdperk van duisternis en misleiding om opnieuw geloof in de wereld te brengen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) de islam verdedigde nadat deze vanuit elke richting werd aangevallen. En het was voorbestemd voor de Beloofde Messias(as) om uit de Moslim Ummah te komen, in overeenstemming met bovengenoemde verzen en de uitspraken van de Heilige Profeet(vzmh).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat duizenden mensen getuige waren van het teken van de Dhus-Sineen-ster, het verbod op het verrichten van de Hadj, de aanlegging van het spoorwegsysteem en het uitbreken van de pest – dit waren allemaal profetieën van de Heilige Profeet(vzmh). Hij zei dat bij de vergelijking tussen de metgezellen van de Beloofde Messias(as) en die van de Heilige Profeet(vzmh) geconcludeerd kan worden dat deze erg op elkaar lijken; want beiden moesten vervolging en een kwaadaardige behandeling ondergaan. Net zoals de eerste metgezellen het volk van God waren, zo zijn ook deze metgezellen van de Beloofde Messias(as) hetzelfde, want zij zijn ook het volk van God en Hij draagt zorg voor zulke mensen, die rechtvaardig handelen en zichzelf vaak aan de dood herinneren.

Zijne Heiligheid (aba) noemde verder andere vervulde profetieën, zoals de nieuwe transportmethoden, de zons- en maansverduisteringen in dezelfde maand Ramadan, de toename van de publicatie van boeken, de toename van faciliteiten voor de mensheid en de vernietiging van bepaalde steden als gevolg van de toorn van God. Precies in dit tijdperk werd voorspeld dat de Beloofde Messias (as) zou verschijnen.

Zijne Heiligheid (aba) haalde de Beloofde Messias (as) aan aangezien hij beweerde exact deze persoon te zijn die door de Almachtige God was aangesteld als een vervulling van deze profetieën. Hij werd hier zo vaak door God van op de hoogte gebracht dat er enkele ruimte meer was voor enige twijfel. De Beloofde Messias(as) zag zelfs dat de vervulling van de profetie dat de kameel niet langer gebruikt zou worden als vervoersmiddel. Dit zag de Beloofde Messias(as) zelf in vervulling gaan aangezien een spoorlijn zou worden aangelegd tussen Mekka en Medina. Ook dit is in vervulling gegaan meer dan 1300 jaar nadat deze voorspelling werd gemaakt door de Heilige Profeet(vzmh).

Een Messias vergelijkbaar met Jezus (as) en de steun van God

Vervolgens noemde Zijne Heiligheid (aba) hoe de Beloofde Messias (as) zou zijn lijken op Jezus (as), aangezien beiden door hun volk zouden worden verworpen terwijl ze de zuivere leerstellingen van hun respectievelijke religies presenteerden. Hij zei dat de mensen zo verdiept zijn in de wereld en weinig oog hebben voor hun geloof of voor de Heilige Koran. Zijne Heiligheid (aba) herinnerde ons eraan dat we ons in dit opzicht allemaal moeten beoordelen, zelfs nadat we de Beloofde Messias (as) hebben aanvaard. Deze leerstellingen zullen en worden altijd beschermd door de Almachtige God en in dit tijdperk werd de Beloofde Messias (as) aangesteld om deze taak voort te zetten om de leerstellingen van de Heilige Koran te beschermen, nadat ze zo verkeerd begrepen waren door de moslims.

Zijne Heiligheid (aba) haalde de Beloofde Messias (as) aan toen hij verklaarde dat hij aan de wereld heeft laten zien hoe de Islam superieur is aan alle andere religies. Maar wanneer hij dit aan moslims verkondigde, zouden ze woedend worden en hem vervloeken. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit vandaag de dag nog steeds het geval is. Een vals persoon zou vernietigd zijn door alle tegenstand, maar de Almachtige God was waarlijk met de Beloofde Messias (as) en steunde hem overal en plaatste liefde voor hem in de harten van mensen van over de hele wereld. De Beloofde Messias (as) zei dat de moslims hun dankbaarheid aan God moesten tonen voor het sturen van deze zegeningen vanuit de hemelen om hen op het juiste moment te redden in plaats van te proberen zich tegen hem te verzetten.

De herleving van de Islam en een grote revolutie

Zijne Heiligheid (aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias (as) die verklaarde dat het leven van de Islam ligt in het aanvaarden van de dood van Jezus (as), en net zoals de Almachtige God sprak tot de vorige profeten, zo zprak Hij ook tot hem, maar dit was puur te danken aan zijn onderdanigheid aan de Heilige Profeet (vzmh). Hij was de weerspiegeling van de Heilige Profeet (vzmh) en kwam vanuit zijn eigen Ummah (volk). Hierdoor werd ook hij gezonden als een profeet van God. De Beloofde Messias (as) verklaarde toen dat, sinds hij door God was aangesteld, er voor zijn ogen een revolutie plaatsvond toen de mensen de shirk (het toekennen van deelgenoten aan God) verlieten waarin ze zo diep in verwikkeld waren en zich tot de eenheid van God keerden. Hij zei dat dit alle mensen bereikt en dat ze op een dag allemaal één zullen zijn.

Verzoek voor gebeden

Zijne Heiligheid (aba) verrichtte een gebed dat alle mensen, in het bijzonder de moslims, in staat worden gesteld de boodschap van de Beloofde Messias (as) te begrijpen en de Beloofde Messias (as) te aanvaarden die was gezonden om het geloof te doen herleven. Hij zei ook dat we moesten bidden voor de Ahmadi’s in Pakistan en Algerije, waar de situatie blijft verslechteren. Zijne Heiligheid (aba) verrichtte een gebed dat alle Ahmadi’s worden beschermd door God de Almachtige, maar dat elke Ahmadi zich ook tot de Almachtige God moet wenden, de rechten van God en de mensheid moet vervullen en een speciale band met Hem moet vormen.

Samengesteld door Afdeling Isha’at van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland