Skip to content

Afdelingen

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya is een spirituele organisatie van Ahmadi jeugd, die geïnitieerd was door Hadhrat Musleh Maud (ra) in 1938. Iedere lid van deze organisatie wordt “Khadim” genoemd. Dit betekent een dienaar of degene die dient. Onder toezicht van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya werkt nog een organisatie, Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya. Alle kinderen tussen de leeftijd van 7 t/m 15 jaar zijn lid van deze organisatie. Iedere lid van deze organisatie wordt “Tifal” genoemd. Dit woord betekent een kind.

De begeleiding van deze twee Madjalis is de verantwoordelijkheid van de Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland, die erop toeziet dat deze Madjalis volgens de instructies van Hazrat Khilafatul Massih (aba) opereren. Bovendien voldoet de Sadr Majlis aan de regels en voorschriften in Dastur-e-Asaasi (voorschriften voor Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya), die de formele richtlijnen zijn van Khilafat-e-Ahmadiyya. Voor het uitvoeren van verschillende projecten en effectief verrichten van verschillende taken en activiteiten zijn er diverse afdelingen gemaakt. Met genade van Allah de Verhevene dienen er talrijke Khuddam in hun respectievelijke afdelingen, voor de ondersteuning van Sadr. De onderstaande afdelingen maken deel uit van de centrale organisatiestructuur van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya:

Naib Sadr, Mo’tmid, Mohtamim Khidmat-e-Khalq, Mohtamim Tarbiyyat, Mohtamim Tarbiyyat Nau Muba’yeen, Mohtamim Maal, Mahtamim Amoomi, Mohtamim Sehat-e-Jismani, Mohtamim Waqar-e-Amal, Mohtamim San’at-o-Tijarat, Mohtamim Tehrik-e-Jadid, Mohtamim Atfal, Mohtamim Tabligh, Mohtamim Tajneed, Mohtamim Ta’leem, Mohtamim Isha’at, Mohtamim Amoor-e-Tulaba, and Mohasib.

Conform de instructies vanuit de landelijke afdelingshoofden, plannen de lokale Majalis hun programma’s en voeren dit verder uit.