Skip to content

Ta’leem

Kennis, Verlichting, Studeren

De Ta’leem afdeling is in het leven geroepen om de religieuze kennis van Khuddam te laten groeien. Hierbij gaat het om het promoten en organiseren van programma’s waarbij de kennis van de Heilige Koran, de Heilige Profeet (vzmh) en de geschriften van de Beloofde Messias (vzmh) en zijn Kaliefen wordt opgedaan.

De verantwoordelijkheden van een Mohtamim:

  • Mohtamim Ta’leem zal plannen uitvoeren om de Majalis vertrouwd te maken met het Islamitsche kennis.
  • Hij zal regelen om de ongeletterden te onderwijzen.
  • Hij zal zich inspannen, om bibliotheken te vestigen in de Majalis.
  • Hij treft de nodige regelingen om belangstelling te kweken voor islamitische literatuur en om de intellectuele kwaliteit van de leden te verhogen.
A15A3719

Dhr. Atta-ul-Muneem Rasheed Sahib

Mohtamim Ta’leem

Posts