Skip to content

Isha’at

Informatie, Publikaties, Media

De Isha’at afdeling behelst alle zaken die te maken hebben met de publicaties en promotie van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya. Isha’at afdeling verkondigt de stem van MKA NL in al haar projecten, zoals Tariq magazine, het onderhouden van MKA NL website, MKA NL Twitter account, het versturen van Nieuwsbrieven etc.

De verantwoordelijkheden van een Mohtamim:

  • Mohtamim Ishaat zal alle leden van Khuddam-ul-Ahmadiyya informeren over de activiteiten van de Majlis.
  • Hij zal zich inspannen, om alle Khuddam een inzicht te geven over het programma van de Majlis met haar doelstellingen en zal het publiek informeren over haar activiteiten.
  • Namens Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya, zal hij de publikatie van boeken en tijdschriften beheren.
A15A3729

Dhr. Nabeel Ahmad Nasir Sahaib

Mohtamim Isha’at

Posts