Skip to content

Tarbiyyat

Moraliteit, Spiritueel Fitness, Etiquette

De Tarbiyyat afdeling draagt zorg om de geestelijke fitness van Khuddam. Tarbiyyat afdeling motiveert Khuddam om zoveel mogelijk deel te nemen aan de islamitische praktijken, zoals het verrichten van gezamenlijk Salaat, het luisteren naar de vrijdagpreken van Hazrat Khalifatul-Massih V (aba), het bijwonen van Vrijdag gebed etc. De Mohtamim zorgt voor het verspreiden van de samenvatting van de vrijdagpreken, het organiseren van verschillende Tarbiyyat sessies en programma’s waarmee de morele en geestelijke groei kan worden gerealiseerd.

De verantwoordelijkheden van een Mohtamim:

  • Mohtamim Tarbiyyat zal zich inspannen om haar leden te laten houden aan de Islamitische bevelen, morelen en gedrag.
  • Hij zal passende reformatische plannen maken voor de opleiding van de jeugd.
  • Hij zal een concept maken voor het inprenten van patriottisme en vastberadenheid in haar leden.
A15A3701

Dhr. Aamir Nadeem Rana Sahib

Mohtamim Tarbiyyat

Posts