Skip to content

Tehrik-e-Jadid

Eenvoudig leven, Duurzamheid, Opoffering

De Tehrik-e-Jadid afdeling zorgt voor bewustwording en deelname aan deze gezegende Tehriek, opgericht door Hazrat Khalifatul Masih II (ra). Het is de taak van de Mohtamim om bewust wording te creëren van de 25 punten voor het leiden van een simpel leven. Hiernaast zet de Mohtamim zich in voor het motiveren en aanmoedigen van Khuddam om zoveel mogelijk op te offeren voor deze Tehriek. Vervolgens rapporteert de Mohtamim conform de ontwikkelingen die als resultaat optreden van zijn inspanningen.

De verantwoordelijkheden van een Mohtamim:

  • Hij zal elke mogelijke inspanning doen om ervoor te zorgen dat alle doelen van Tehrik-e-Jadid een succes zullen zijn.
A15A3714

Dhr. Noor Ahmad Raza Sahib

Mohtamim Tehrik-e-Jadid

Posts