Skip to content

Tajneed

Lidmaatschap | Registratie

Het Tajneed Departement is het volkstellingsdepartement van Majlis Khudam-ul-Ahmadiyya Nederland. Het doel van dit departement is ervoor zorgen dat de Tajneed-database te allen tijde de meest recente en meest accurate informatie bevat van alle Majlis-leden. Dit dient te gebeuren zodat alle leden van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya onverwijld op de hoogte kunnen worden gesteld van belangrijk nieuws en aankomende evenementen.

De verantwoordelijkheden van een Mohtamim:

 • Gegevens van leden updaten en up-to-date houden en bij wijzigingen in de Tajneed, deze wijzigingen doorgeven aan het Tajneed Departement.
 • Zorgen voor volledigheid van de Tajneed-gegevens van leden in de leeftijdscategorie 15 – 40 jaar oud.
 • De Nau-Mubaeen (Khuddam dan wel Atfal) onmiddellijk registreren in de Tajneed.
 • Aan de kinderen die overgaan van Atfal naar Khuddam-ul-Ahmaddiya dient een welkomstbrief te worden verstuurd alsmede een Tajneed-formulier. Dit formulier dient te worden geretourneerd aan het Tajneed Departement.
 • Het Tajneed Departement dient tweemaal jaarlijks de Tajneed (digitaal) te versturen naar alle Majalis. Iedere Majlis dient de gegevens te controleren en zo nodig aan te passen en het formulier te retourneren.
 • Atfal die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt voor 31 oktober van dat jaar, dienen vanaf 1 november van dat jaar te worden geregistreerd als leden van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya.
 • Khuddam die de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt, dienen vanaf 1 januari van het eerstvolgende jaar te worden overgeplaatst naar Majlis Ansarullah. Zij zullen derhalve financiële verplichtingen hebben jegens Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya tot en met 31 december van het onderhavige jaar.
 • Iedere Majlis dient het Tajneed Departement terstond in te lichten over de pas in Nederland gearriveerde Khuddam. Hierbij dient de Majlis zowel de oude als de nieuwe NAW-gegevens door te geven. Het is tevens de taak van iedere Khadim dat hij – alvorens een zijn Majlis te verlaten – de Qaid Majlis informeert over zijn plannen en bij aankomst in de nieuwe Majlis, onmiddellijk de Qaid Majlis van die Majlis informeert over zijn komst. De Qaid Majlis dient ervoor te zorgen dat de NAW-gegevens van het nieuwe lid bij het Tajneed Departement terechtkomen.
 • De Khuddam die niet zijn opgenomen in de Tajneed, dienen te worden opgezocht en zo snel mogelijk geregistreerd.
Doelen
 1. Een up-to-date en uitgebreide Tajneed-lijst hebben met de informatie van alle Majlis-leden.
 2. Een goed-functionerend Saiqeen Systeem opzetten.
 3. Tweemaal een Tajneed-collectieweek houden om de Tajneed-data te updaten.
 4. Een welkomstbrief verzorgen voor de Atfal die overgaan naar Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya
Data Tajneed-collectieweken
 • nr.1: eerste week van december 2016
 • nr.2: eerste week van augustus 2017
A15A3743

Dhr. Ansar Ahmed Sahib

Mohtamim Tajneed

Posts