Skip to content

Khidmat-e-Khalq

Dienstbaarheid, Support, Gemeenschap

De afdeling Khidmat-e-Khalq dient de maatschappij. Khidmat-e-Khalq zet zich in om de mensheid te dienen. De Mohtamim organiseert en implementeert programma’s om de armoede te bestrijden in de nabije maatschappij, afgezien van het feit of degene die deze hulp ontvangt, een Moslim is of niet.

De verantwoordelijkheden van de Mohtamim:

  • Mohtamim Khidmat-e-Khalq zal zijn uiterste doen om zijn maximale diensten aan te bieden aan de: armen, hulpelozen en behoeftigen zonder geen enkele vorm van discriminatie te tonen, ongeacht ras, religie of nationaliteit.
A15A3686

Dhr. Umair Waraich Sahib

Mohtamim Khidmat-e-Khalq

Posts