Skip to content

Atfal

Geestelijke, Morele, en Fysieke Opvoeding van Ahmadi Kinderen

Het doel van Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya is om Ahmadi kinderen voor te bereiden op een gedegen wijze, zodat ze van kinds af aan leren hoe ze hun capaciteiten het beste kunnen inzetten voor de zaak van Allah.

De verantwoordelijkheden van een Mohtamim:

  • Mohtamim Atfaal zal toezicht houden over alle zaken die betrekking hebben tot Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya.
A15A3800

Dhr. Abedullah Saeed Sahib

Mohtamim Atfal

Posts