Skip to content

Nationale Kasoti Competitie 2022-2023

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Met de zegeningen van Allah de Almachtige, heeft de afdeling Taleem van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland in januari 2023 een Nationale Kasoti Competitie georganiseerd.

We zijn onze competities begonnen met Tilawat (recitatie van de Heilige Koran), gereciteerd door Hafiz Arish Ahmad uit Majlis Utrecht.

Aan deze wedstrijd deden 18 teams vanuit 18 majalis mee. Khuddam hebben veel geleerd van deze wedstrijd. Ze beantwoordden vragen over persoonlijkheden, dingen en plaatsen. De wedstrijd werd gejureerd door Dhr. Mustafa Gurgaze.

Hieronder volgen de resultaten van de kasoti-competitie:

1e positie: Majlis Rotterdam
– Samar Nasir
– Murtaz Ahmed

2e positie: Majlis Utrecht
– Hafiz Arish Ahmad
– Shazil Ahmad Khalid

3e positie: Majlis Almere-Buiten
– Nida ul Zafar
– Fahad Ahmad

Aanmoedigingsprijs: Majlis Alkmaar
– Jazib Ahmad
– Hamid Ullah

Moge Allah deze deelnemers rijkelijk belonen. Ameen!