Skip to content

Nationale Quiz Competitie van Beloofde Messias (A.S) boek Tazkirat-us-shahadatain 2022-2023

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Met de zegeningen van Allah de Almachtige, heeft de afdeling Taleem van Majlis khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland in januari 2023 de Nationale Quiz Competitie gehouden over het boek Tazkirat-us-shahadatain van de Beloofde Messias (as).

De quiz begon met de recitatie van de Heilige Koran. De voordracht werd gedaan door dhr. Hafiz Arish Ahmed van Majlis Utrecht.

Aan de quiz competitie deden 18 Majalis mee. De competitie bestond uit 2 ronden. In de eerste ronde stelde de jury 4 vragen aan elk team. De tweede ronde was een knock-out ronde. Alle teams hadden zich uitstekend voorbereid op de quiz. Het was voor de jury moeilijk om de winnaar te kiezen.

De heer Mustafa Gurgaze jureerde deze quiz.

Hieronder volgen de resultaten van de quizcompetitie:

1e positie: Majlis Almere Buiten
– Nida ul Zafar
– Fahad Ahmad

2e positie: Majlis Rotterdam
– Sameer Ahmed
– Murtaz Ahmed

3e positie: Majlis Utrecht
– Hafiz Arish Ahmad
– Shazil Ahmad Khalid

Aanmoedigingsprijs: Majlis Den Bosch
– Badar ul Salam
– Umar Farooq Butt

Moge Allah deze deelnemers rijkelijk belonen. Ameen!