Skip to content

De Beloofde Messias(as): Status en Glorie van de Heilige Koran | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 3 Maart 2023

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat de Beloofde Messias(as) ons de mogelijkheid heeft gegeven om een beter begrip van de Heilige Koran te krijgen door middel van zijn geschriften en uitspraken. De schat aan kennis die door de Heilige Koran wordt verstrekt, stelt ons in staat om dichter bij God te komen en een band met God te ontwikkelen.

Het enige middel om dichter bij God te komen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat als iemand dichter bij God wil komen en Zijn genade wil verkrijgen, hij altijd in gedachten moet houden dat de Heilige Koran de enige manier is om dit te bereiken. Het is ook belangrijk om te erkennen dat om de Heilige Koran goed te begrijpen, het noodzakelijk was dat God een uitverkorene stuurde om licht op de Heilige Koran te werpen. In dit tijdperk is deze uitverkoren persoon de Beloofde Messias (as), Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij, zoals hij in eerdere preken heeft gedaan, zou doorgaan met het presenteren van de verschillende geschriften en citaten van de Beloofde Messias (as) die ons helpen het grootse en verhevene van de Heilige Koran beter te begrijpen.

De Koran is vrij van alle aspecten van polytheïsme

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die schreef dat een Brahman genaamd Lekh Ram eens tegen hem zei dat het de Veda’s waren en niet de Heilige Koran die het woord van God is. De Beloofde Messias (as) zei dat dit niet waar kan zijn, omdat de Veda’s leringen bevatten die God met partners associeert, terwijl de Heilige Koran elke notie van het bestaan van partners met God verwerpt. Het is door het volgen van de Heilige Koran dat men God werkelijk kan zien en herkennen. Daarom is de voorwaarde voor een waar woord van God dat het vrij is van alle leringen van shirk (het associëren van partners met God).

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de leringen van de Heilige Profeet (vzmh) mensen van een staat die leek op die van wilde dieren, ondergedompeld in de diepten van immoraliteit zonder enig besef van goed en kwaad, naar een verheven staat van moraliteit en spiritualiteit brachten. Dit alles was te danken aan de leringen van de Heilige Koran. God beschrijft hun oorspronkelijke staat als:

‘Zij zijn als vee; nee, zij zijn zelfs meer dwaas. Zij zijn inderdaad heel onoplettend.’ (De Heilige Koran, 7:180)

Toen, na het ontvangen en aanvaarden van de leringen van de Heilige Koran, kwam er een revolutie tot stand, en hierdoor werden niet alleen hun zwaktes verwijderd, maar konden ze ook het pad van deugd betreden. God beschrijft hun toestand als volgt:

‘Dezen zijn het in wiens hart Allah geloof heeft geschreven en Hij heeft hen versterkt met inspiratie vanuit Zichzelf, en die Hij in tuinen zal doen ingaan, waardoor rivieren stromen, Daarin zullen zij verblijven. Allah is tevreden met hen en zij zijn tevreden met Hem. Zij zijn de partij van Allah. Luister, o mensen! het is de partij van Allah die succesvol zal zijn.’ (De Heilige Koran, 58:23).’

Ze rezen van de grond naar de hemel als sterren. Daarom zei de Heilige Profeet (vrede zij met hem) dat zijn metgezellen gidsen voor ons zijn.

Een middel om de eigenschappen van God te begrijpen

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran iemand in staat stelt om na te denken over de eigenschappen van God. Het is echter niet genoeg om de Heilige Koran te volgen, men moet de hoogten van liefde en loyaliteit bereiken, met andere woorden, volledig toegewijd zijn aan het implementeren van de leringen van de Heilige Koran. Door werkelijk de Heilige Koran te volgen, kan men een vriend van Allah worden. Dit is een eigenschap die niet te vinden is in enig ander boek. Er zijn echter mensen die niet alleen de tekenen van de Heilige Koran verwerpen, maar ze ook bespotten. Dit is in feite de reden waarom ze zich van het geloof en God hebben afgekeerd. We bespotten hen echter niet, we voelen eerder verdriet om hun verlies en hun onvermogen om het licht te herkennen. Ze zijn ver van God verwijderd geraakt, en door hun denkwijzen het label van verlichting te geven, keren hun acties terug naar die van de wilden van het verleden.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat hij zelf meer dan honderdduizend tekenen heeft gezien omdat het volgen van de leringen van de Heilige Profeet (vzmh) iemand in staat stelt om een vriend van Allah te worden. Islam is de enige levende religie, want het stelde hem in staat om de levende God te herkennen. De Beloofde Messias (as) nodigde uit dat als iemand deze claims wilde onderzoeken, ze twee maanden bij hem konden verblijven en het zelf konden zien. Zelfs vandaag de dag realiseren mensen zich dit door de geschriften van de Beloofde Messias (as).

Vier onderscheidende eigenschappen van de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat een van de onderscheidende kenmerken van de Heilige Koran is de vaardigheid en welsprekendheid. Een ander onderscheidend kenmerk is dat alle verhalen die het vertelt profetieën zijn. Het derde onderscheidende kenmerk van de Heilige Koran is dat het de middelen bezit om de menselijke natuur naar zijn hoogste vorm te brengen. Het vierde onderscheidende kenmerk van de Heilige Koran is dat het iemand die echt zijn leringen volgt naar het stadium brengt waarin hij zo dicht bij God is dat hij met God kan converseren en een volledige zekerheid in het geloof bereikt.

Het volgen van de Heilige Koran leidt tot de aanvaarding van gebed

Zijne Heiligheid (aba) ging verder met het citeren van de Beloofde Messias (as), die zei dat een ander resultaat van het werkelijk volgen van de Heilige Koran de aanvaarding van gebeden is. In feite informeert God hen over de aanvaarding van hun gebeden en helpt hen tegen hun vijanden.

Het Ware Middel om van zonden af te Komen

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as), die zei dat de Heilige Koran volledige leiding biedt. Voordat de Heilige Koran in Arabië werd geopenbaard, zeiden de Christenen dat al hun zonden vergeven waren, terwijl de Joden zeiden dat ze slechts voor een korte tijd in de hel zouden verblijven. Over hen zegt God in de Heilige Koran: ‘Dat is omdat zij zeggen: “Het Vuur zal ons alleen raken voor een beperkt aantal dagen.” En wat zij plachten te verzinnen, heeft hen bedrogen met betrekking tot hun religie.’ (De Heilige Koran, 3:25)

Toen dit de staat was van de mensen van het Boek en de afgodendienaars in Arabië, wenste God hen te redden door middel van de Heilige Profeet (vzmh). God zond hem met een allesomvattende leer en maakte de Heilige Profeet (vzmh) ook heerser over Arabië, zodat alle mensen van Arabië dit bericht zouden horen en gered zouden worden.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as), die zei dat de Heilige Koran iemand in staat stelt om een leven van zuiverheid te leiden. Het ware doel van een geopenbaard boek zou moeten zijn om zijn volgelingen in staat te stellen een leven van onreinheid te verlaten en zich uit te rusten met het vermogen om God te herkennen en dichter bij Hem te komen. Het stelt hen in staat om een lagere vorm van leven achter te laten en in plaats daarvan verbonden te raken met hun ware Geliefde. Daarom kan elke weldenkende persoon zich realiseren dat de Heilige Koran iemand in staat stelt om vuil en zonde achter te laten en het pad te bewandelen dat naar God leidt. De Heilige Koran verleent een mate van volledige zekerheid dat zonde begaan, hoezeer deze ook tijdelijk wereldlijk genot oplevert, is als naar de jungle gaan om te jagen, maar de angst voor wilde dieren en slangen weerhoudt ons van het jagen. Het is daarom door het ontwikkelen van dezelfde mate van angst voor Gods toorn dat we kunnen worden gered van het begaan van zonden. Het is de Heilige Koran die al deze inzichten verleent en het is door de Heilige Koran werkelijk te volgen dat men werkelijk gered kan worden van zonde en op zijn beurt in staat is om het bestaan van God te herkennen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we zonder de Heilige Koran werkelijk te volgen, zoals de Beloofde Messias (as) voorschreef, de zegeningen en gunsten van de Heilige Koran niet in hun ware vorm kunnen realiseren. Zijne Heiligheid (aba) bad dat we allemaal werkelijk de Heilige Koran volgen.

De Heilige Koran doordrenkt iemand met zekerheid door prachtige tekens

Zijne Heiligheid (aba) ging verder met het citeren van de Beloofde Messias (as), die zei dat hij en degenen vóór hem getuigen zijn dat de Heilige Koran de harten van zijn ware volgers verlicht en ware, prachtige tekenen verleent, en zo’n sterk geloof schenkt dat nooit gebroken kan worden. Het reinigt iemand van zonde en geeft iemand de mogelijkheid om met God te converseren, samen met de aanvaarding van gebed en de voorspelling ervan door de kennis van het ongeziene, die door God is verleend. De voorwaarde voor al deze dingen is om een ware volger van de Heilige Koran te zijn.

Een Boek om alle mensen te verenigen

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran een compleet en universeel boek is. In eerdere tijden waren er minder mensen en werden er leringen voor hen gestuurd. Toen, naarmate het aantal mensen groeide en zich verspreidde over verschillende delen van de wereld, werden specifieke leringen gestuurd voor die naties. Vervolgens, toen de mensheid zich verder ontwikkelde en de middelen van wederzijdse interactie groeiden, stuurde God een universele leer voor alle mensen. Dit was de Heilige Koran, die kwam om de hele wereld te verenigen. In tegenstelling tot eerdere leringen die voor specifieke volkeren werden gestuurd, werd de Heilige Koran geopenbaard als een universeel boek, gestuurd voor alle mensen en om alle mensen te verenigen. De Heilige Koran zelf verklaart dat het voor alle mensen is gestuurd:

Zeg: ” O mensheid! Echt, ik ben een Boodschapper voor jullie allemaal.” (De Heilige Koran, 7:159)

De Heilige Koran verklaart ook:

“En Wij hebben u slechts gezonden als een barmhartigheid voor alle volkeren.” (De Heilige Koran, 21:108)

Vier doelen van de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat er, zoals met andere dingen, vier doelen van de Heilige Koran zijn; Illat-e-Fa’ili, wat betekent wie het heeft uitgevoerd en waarom; Illat-e-Soori, wat betekent het duidelijke en praktische doel; Illat-e-Maddi, wat betekenen de praktische voordelen; Illat-e-Gha’i, wat betekent de onderliggende noodzaak. Wat betreft de Illat-e-Fa’ili, zegt God: ‘Ik ben Allah, de Alwetende’. Illat-e-Madi is ‘Dit is het perfecte boek’, wat betekent dat dit boek is geopenbaard door God, Die alle kennis bezit. Illat-e-Soori is ‘er is geen twijfel over’, wat betekent dat deze leer zo mooi is dat geen enkele andere kan vergelijken. Alle beweringen zijn gegrond en alle argumenten zijn verhelderend. Illat-e-Gha’i is ‘het is een leiding voor de rechtvaardigen’, wat betekent dat het onderliggende doel van dit boek is om de rechtvaardigen te leiden.

Rechtvaardigheid: de voorwaarde voor het profiteren van de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die uitlegde dat men rechtvaardig moet worden om echt te kunnen profiteren van de leer van de Heilige Koran. Zijne Heiligheid (aba) verklaarde dat de zogenaamde geleerden tegenwoordig, door hun daden die verstoken zijn van rechtvaardigheid, de tegenstanders van de islam de gelegenheid hebben gegeven om bezwaren te uiten. Het moeten echter de Ahmadi-moslims zijn die, door hun daden die doordrenkt zijn van rechtvaardigheid, de wereld moeten laten zien dat de Heilige Koran de remedie is voor alle problemen. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah ons in staat zal stellen om rechtvaardigheid aan te nemen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit zeer diepgaande zaken zijn waar we nauwlettend op moeten letten en dat we de Heilige Koran met grote zorgvuldigheid moeten lezen.

Zegeningen voor Ahmadi-moslims in Bangladesh

Zijne Heiligheid (aba) deed een oproep tot gebeden voor de Jalsa Salana (Jaarlijkse Conventie) die in Bangladesh wordt gehouden. Vandaag was de eerste dag, maar tegenstanders van Ahmadiyyat hebben de conventieplaats aangevallen, waarbij ook gewonden zijn gevallen. Ze steken ook huizen van sommige Ahmadi’s in brand. De werkelijke omvang van de schade moet nog worden bepaald. Zijn Heiligheid (aba) bad dat Ahmadi’s veilig zouden blijven voor hun kwaad en dat God de daders ter verantwoording zou roepen. Alles wat we voor zulke mensen kunnen bidden is:

‘Oh Allah, verscheur ze uit elkaar en verbrijzel ze tot stukjes.’

Zijn Heiligheid (aba) drong ook aan op gebeden voor Ahmadi’s in Pakistan, Burkina Faso en Algerije. In Bangladesh hadden de lokale autoriteiten de Gemeenschap verzekerd dat ze de Conventie veilig zouden kunnen houden, maar nu bij deze aanval doen ze niets. Het enige wat we kunnen doen is bidden tot God om de moeilijkheden van onze mede-Ahmadi’s snel te verlichten.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek