Koran-lezing en expositie in Den Haag

Op donderdag 9 maart heeft Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya een geslaagde Koran-lezing en expositie georganiseerd in Den Haag. De sprekers tijdens dit programma waren Hoofdmissionaris Naeem Warraich en Imam Safeer Siddiqui. De bijeenkomst trok 34 gasten, waaronder politici, journalisten en vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Tijdens het programma werd een speciale Koran-expositie georganiseerd waarbij informatie over de Koran en de Islam werd gepresenteerd. Diverse literatuur werd beschikbaar gesteld voor aanwezigen. De lezing werd afgesloten met hapjes en drinken. De feedback vanuit aanwezigen was zeer positief. 

De Kanttekening was aanwezig en deed verslag: zie artikel

Folder Distributie | MKA Amstelveen

Op 28 januari 2023 werd in Haarlem, Noord-Holland, een folderdistributie programma onder tabligh afdeling van MKA Amstelveen georganiseerd. Het programma begon om 11 uur en eindigde om 14 uur. Deelnemers waren 8 khuddams & 1 Tifal en in totaal 2000 islamitische pamfletten werden verspreid in het bovengenoemde gebied. 

Deelnemers:

  • Tahir Rauf sahib
  • Rizwan Ahmad Waince sahib
  • Usman Ahmed sahib
  • Saqib Rasheed sahib
  • Saim Ali sahib
  • Faizan Ahmed sahib
  • Daniyal Ahmad sahib
  • Naseer Ahmad sahib
  • Aaliyan Ahmad sahib (Tifal)

Islam-campagne over het hele land

Islam-campagne over het hele land

In het weekend van 4 en 5 juni 2022 vonden in diverse steden van Nederland informatie-campagnes over de Islam plaats. In Utrecht, Middelburg, Maastricht, Nijmegen, Leeuwarden en Amstelveen gingen leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de straat op om huis-aan-huis te flyeren. Meer dan honderdduizend flyers werden verspreid met de boodschap ‘Een vredesadvies aan de mensheid’. Naast de flyeractie stonden enkele leden in de binnenstad om het gesprek aan te gaan met voorbijgangers. Met een bord in hun handen met de tekst ‘Ik ben een moslim, stel mij uw vraag’ nodigden de deelnemers het publiek uit om vragen te stellen over het islamitische geloof. Ook was er een informatiekraam met literatuur voor geïnteresseerden. Fijne gesprekken kwamen tot stand met dit initiatief. Diverse lokale en regionale omroepen en kranten hebben aandacht besteed aan de campagne. Aan de campagne namen ongeveer 200 jongeren (khuddam) deel en ongeveer 50 kinderen (atfal).

Ware Islam

De ‘Ware Islam’-campagne is informatiecampagne over de islam in Nederland en werd gelanceerd in 2020. De campagne beoogt om alle Nederlanders te voorzien van een eenduidig en normatief beeld van de ware islamitische leerstellingen. Het doel van de campagne is tweeledig: (1) een theologisch weerwoord bieden aan extremisten die hun wrede praktijken pogen te rechtvaardigen met het islamitische geloof en (2) Nederlandse moslims verenigen op het juiste begrip van de islam met behulp van de islamitische bronnen (de heilige Koran en het leven van Profeet Mohammed (vzmh)).

Tabligh – Prediken

Prediken is een cruciaal aspect binnen het islamitische geloof. De heilige Koran instrueert:

“Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze. Voorzeker uw Heer weet het beste wie van Zijn weg is afgedwaald; en Hij kent degenen goed die juist geleid zijn.” (16:126)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), de Beloofde Messias en Imam Mahdi, heeft in de huidige tijd de ware islam doen herleven en het contact tussen mens en God hersteld. Het is dus de taak van Ahmadi-moslims om aan de wereld kenbaar te maken dat God ook vandaag tot de mensen spreekt zoals hij vroeger sprak en dat de Islam Ahmadiyyat de spirituele pad is die bewandeld dient te worden om God’s nabijheid en liefde te verkrijgen. Zodra iemand ervan is overtuigd dat zijn spirituele pad berust op de waarheid en leidt tot goedheid, succes en innerlijke vrede, dan is het zijn plicht om andere daartoe uit te nodigen. Dit kan diegene voornamelijk doen door zelf het levende voorbeeld te zijn van de leer. “Behandel de schepping zoals een moeder haar kinderen behandelt, uit onvoorwaardelijke liefde” ~ Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)

Tabligh campagnes

Van tijd tot tijd organiseert MKA NL tabligh campagnes in diverse steden in Nederland waarbij op grote schaal flyers worden uitgedeeld en dialoogacties worden gehouden. De meest recente editie was in Utrecht. In 2021 heeft MKA NL bijna 190.000 flyers verspreid over het gehele land.

Tabligh

Tabligh

Inspireren, Prediken, Dialoog

De Tabligh afdeling draagt verantwoording om de boodschap van Islam te verspreiden. Mohtamim Tabligh is verantwoordelijk voor het organiseren van programma’s waardoor Khuddam gemotiveerd en geïnspireerd worden om de boodschap van Islam te verkondigen.

De verantwoordelijkheden van een Mohtamim:

  • Muhtamim Tabligh zal de Khuddam aanmoedigen om de boodschap van Islam te verspreiden.
A15A3744

Dhr. Kashif Akmal Sahib

Mohtamim Tabligh

Posts

De ‘Ware Islam’-campagne is informatiecampagne over de islam in Nederland en werd gelanceerd in 2020. De campagne beoogt om alle...