Skip to content

De ‘Ware Islam’-campagne is informatiecampagne over de islam in Nederland en werd gelanceerd in 2020. De campagne beoogt om alle Nederlanders te voorzien van een eenduidig en normatief beeld van de ware islamitische leerstellingen. Het doel van de campagne is tweeledig: (1) een theologisch weerwoord bieden aan extremisten die hun wrede praktijken pogen te rechtvaardigen met het islamitische geloof en (2) Nederlandse moslims verenigen op het juiste begrip van de islam met behulp van de islamitische bronnen (de heilige Koran en het leven van Profeet Mohammed (vzmh)).