Skip to content

Khilafat

Feature image

Het woord Khilafat betekent opvolging, en de Khalifa is een opvolger van een Profeet van Allah. Het doel van een Khalifa is om de taken van de hervorming en morele training die geïnitieerd waren door de profeet tot voltooiing te brengen. De gemeenschap van de volgelingen van een Profeet van Allah blijft haar geloof en religieuze praktijken voortzetten onder de zegeningen van de instelling van Khilafat zolang Allah het wenst . Allah zegt in de Heilige Koran:

Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die vóór hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn. (Surah Al-Nur, Verse 56).

 

Hadhrat Mirza Bashir Ahmad (ra) schrijft:

Almachtige God doet alles met wijsheid en een vooruitziende blik , en er is altijd een goede reden en logica erachter. Volgens de fysische natuurwetten heeft de mens slechts een beperkte levensduur , maar de taak van de hervorming en de opvoeding van de samenleving vereist een veel langere tijd. Dus, Allah heeft het systeem van Khilafat opgericht na het systeem van het profeetschap. De Khalifah zet de taken door van de Profeet . Het zaad gezaaid door de profeet is beschermd en gevoed door de Khalifah totdat het doorgroeit tot een sterk en stevig boom. Dit toont aan dat in feite Khilaafat een uitloper of een tak is van het systeem van het profeetschap. Dat is de reden waarom de Heilige Profeetsaw zegt dat na elke profeet , het systeem van Khilafat opgericht wordt. (extract uit “Welcome to Ahmadiyyat”)

Net als een profeet door Allah benoemd wordt, is Hij degene die een Khalifa aanstelt. Hij kiest de persoon die het meest geschikt is om een Khalifa te worden, en begeleidt een groep van vrome gelovigen tot het manifesteren van Zijn wil door middel van het verkiezingsproces van de Khalifa . Zo kan het schijnbaar lijken dat de Khalifa verkozen wordt door een groep van vrome mensen, maar het is in feite de wil van Allah die hun vermogen leidt in het kiezen van de Khalifa van Zijn keuze . Zodra een Khalifa is verkozen, blijft hij een Khalifa voor de rest van zijn leven als een levend bewijs van de Goddelijke Wil.

Khilafat vestigt het gezag van Allah op aarde, en de Khalifa streeft ernaar om die autoriteit binnen de gemeenschap van volgelingen te handhaven . Voor de gelovigen, Khilafat is een belichaming van Allah’s Eenheid. De gelovigen genieten van de zegeningen van Khilafat door het vasthouden aan hun geloof en religieuze praktijken, onder de gezegende leiding van de Khalifa.