Skip to content

Nationale Azan competitie – 2022-2023

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Met de zegeningen van Allah de Almachtige, heeft de afdeling Ta’leem van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland de gelegenheid gekregen om gedurende maand april 2023 een nationale azan competitie te houden. De competitie vond online plaats.

Allereerst werden deze wedstrijden op Majlis-niveau gehouden. De winnaar van elke Majlis nam deel aan de nationale competitie. In totaal namen 47 Khuddam van 19 verschillende Majalis deel aan de competitie.

De heer Murrabi Saeed Ahmad Jatt Sahib jureerde deze competitie.

Het resultaat van de Nationale Azan Competitie is als volgt:

1e positie:
Aitmaad Ahmad Sahib
Majlis Almere Centrum

2e positie:
Hafiz Luqman Ahmad Amjad Sahib
Majlis Den Haag

3e positie:
Talmeez Ahmad Sahib
Majlis Almere Buiten

Aanmoedigingsprijs:
Aziz Ullah Sahib
Majlis Rotterdam

Moge Allah alle deelnemers rijkelijk belonen. Amien!