Skip to content

Nationale Deeni Malomaat Quiz Competitie | 2022-2023

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Met de zegeningen van Allah de Almachtige, heeft de afdeling Taleem van Majlis khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland in Mei 2023 de Nationale Deeni Malomaat Quiz Competitie.

De quiz begon met de recitatie van de Heilige Koran. De voordracht werd gedaan door dhr. Hafiz Arish Ahmed Sahib van Majlis Nunspeet.

Aan de quiz competitie deden 19 Majalis mee. De competitie bestond uit 2 ronden. In de eerste ronde stelde de jury 6 vragen aan elk team. De tweede ronde was een knock-out ronde. Team Almere Buiten, Team Maastricht, Team Den Haag, Team Nunspeet, Team Leeuwarden & Team Rotterdam plaatsten zich voor de tweede ronde. 

In de tweede ronde stelden de juryleden 4 vragen van elk team en uiteindelijk stelden de juryleden 12 extra vragen om de winnaar te bepalen.

Alle teams hadden zich uitstekend voorbereid op de quiz. Het was voor de jury moeilijk om de winnaar te kiezen. De heer Mustafa Gurgaze jureerde deze quiz.

Hieronder volgen de resultaten van de quizcompetitie:

1e positie:
Kamran Ahmad sahib & Mabroor Ahmad sahib
Majlis Maastricht

2e positie:
Murtaz Ahmad sahib & Sameer Ahmad sahib
Majlis Rotterdam

3e positie:
Nida Ul Zafar sahib & Fahad Ahmad sahib
Majlis Almere Buiten

Aanmoedigingsprijs:
Masroor Ahmad sahib & Sheikh Azam Saeed sahib
Majlis Den Haag

Moge Allah deze deelnemers rijkelijk belonen. Ameen.