Skip to content

Nationale quiz competitie van Beloofde Messias(as) | Boek Zaroorat-ul-Imam | 2022-2023

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Met de zegeningen van Allah de Almachtige, heeft de afdeling Taleem van Majlis khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland in april 2023 de Nationale Quiz Competitie gehouden over het boek Zaroorat-ul-Imam van de Beloofde Messias (as).

De quiz begon met de recitatie van de Heilige Koran. De voordracht werd gedaan door dhr. Hafiz Arish Ahmed Sahib van Majlis Nunspeet.

Aan de quiz competitie deden 18 Majalis mee. De competitie bestond uit 2 ronden. In de eerste ronde stelde de jury 5 vragen aan elk team. De tweede ronde was een knock-out ronde. Team Almere Buiten, Team Maastricht, Team Den Bosch & Team Arnhem plaatsten zich voor de tweede ronde. 

In de tweede ronde stelden de juryleden 3 vragen van elk team en uiteindelijk stelden de juryleden 12 extra vragen om de winnaar te bepalen.

Alle teams hadden zich uitstekend voorbereid op de quiz. Het was voor de jury moeilijk om de winnaar te kiezen. De heer Mustafa Gurgaze jureerde deze quiz.

Hieronder volgen de resultaten van de quizcompetitie:

1e positie: Majlis Maastricht
Kamran Ahmad

1e positie: Majlis Maastricht
|Jarri Ullah

2e positie: Majlis Arnhem
Abdul Rauf Awan

2e positie: Majlis Arnhem
Raheel Ahmad Zafar

3e positie: Majlis Almere Buiten
Nida Ul Zafar

3e positie: Majlis Almere Buiten
Fahad Ahmad

Aanmoedigingsprijs
Umar Farooq Butt

Aanmoedigingsprijs
Badar Us Salam

Moge Allah deze deelnemers rijkelijk belonen. Ameen!