Skip to content

Wat wij doen

Volgers van Khalifa

Onze Khalifa, hij is degene die door God is gekozen en aangesteld in deze tijd om de missie van de Beloofde Messias (vzmh) voort te zetten en de naam van Islam te verkondigen.

Onze geliefde Imaam betekent het leven voor ons. Want hij is degene die iedere lid van zijn gemeenschap meer lief heeft dan een moeder haar kind lief heeft. Hij is degene die de verdriet verdaagt van iedere lid van de gemeenschaap. Hij is degene die zijn nachten besteedt aan het bidden voor ons en onze moeilijkheden. Hij is degene die in de virtuele omgeving van de gebeden alle landen van de wereld bezoekt en bidt voor alle dienaren van Ahmadiyyat, voordat hij zijn ogen rust geeft om te gaan slapen. Hoeveel liefde moeten we dan niet hebben voor zo’n heilige en liefdevolle persoon? Als volgers van deze Khalifa zijn we dan net zo vertrouwd en hebben hem net zo lief. We volgen al zijn woorden en gebaren om deze zo snel mogelijk tot vervulling te laten komen. Al zijn wensen nemen we als opdrachten aan en trachten deze op de best mogelijke wijze uit te voeren. Hierbij streven we ernaar om onze gelofte waar te maken dat we altijd klaar zullen staan om onze leven, bezit, tijd en eer op te offeren.

Spirituele en morele training

Een van de doelen van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya is de spirituele en morele opvoeding van alle leden van de vereniging. Dit doel is van uitermate belaang, omdat hogere morele en spirituele waarden zorgen uiteindelijk voor een goede relatie met God en met de medemens. Voor het bereiken van dit doel is afdeling Tarbiyyat in het leven geroepen. Deze afdeling organiseert programma’s en houdt contact met Khuddam om de spirituele en morele niveau te blijven opkrikken. Een paar voorbeelden van zulke programma’s zijn de jaarlijkse Idjtema en de nationale Tarbiyyat kamp.

Bewustzijn over Islam

Iedere lid van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya dient heel bewust te zijn van hetgeen waar hij in gelooft. Hij moet weten waar hij in gelooft en waarom. Dit is belangrijk omdat alleen dan staat hij voor waar hij in gelooft en zet zich in voor het welzijn van zijn andere Khuddam, Ahmadi broeders en de medemensen in de maatschappij. Deze bewustwording kan worden bereikt door het vergaren van kennis over Islam. Om doel te bereiken, is afdeling Taliem in het leven geroepen. Deze afdeling zet zich in om de kennis van de leden over Islam Ahmadiyyat te doen ophogen. Dit wordt vooral bereikt door het beschikbaar stellen van de literatuur en vervolgens te motiveren om deze literatuur zoveel mogelijk te gaan lezen in zich eigen te maken. Dit wordt gerealiseerd door het houden van programma’s en bezoeken van madjaalis.

Interreligieuze dialogen

Voor het creëren van een harmonieuze samenleving is het essentieel dat de verschillende bevolkingsgroepen en godsdiensten in dialoog blijven met elkaar. En daarom is dit een van de doelen van deze vereniging. Dit doel wordt nagestreefd door het organiseren van verschillende programma’s in universiteiten en andere openbare ruimtes over de verschillende hedendaagse vraagstukken. Hiernaast worden ook vooral de islamitische onderwerpen behandeld die vanuit buiten de Islam een slechte naam hebben gekregen. Er wordt de juiste uitleg over gegeven om de misverstanden weg te nemen en vervolgens gaat men een dialoog voeren met de aanwezige gasten.

Voor het nastreven van dit doel is afdeling Tabliegh in het leven geroepen. Deze afdeling is verantwoordelijk voor o.a. de hierboven vermelde zaken.

Gezondheid en fit blijven

Een gezond lichaam is de basis voor een gezonde geest. Deze stelling vormt de basis voor dit doel van onze vereniging. Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya is actief bezig om zoveel mogelijk bewustzijn te creëren voor de gezondheid, onder haar leden. Hiervoor worden er veel sportprogramma’s georganiseerd zowel op lokaal als nationaal niveau. Hiernaast worden er verschillende sportcompetities georganiseerd voor de leden. Enkele voorbeelden zijn, nationale sportdag en nationale cricket toernooi. Naast deze sportcompetities heeft deze afdeling ook te verantwoordelijkheid om bewustzijn te creëren over gezond eten en een gezonde levensstijl. Dit wordt bereikt door het verstrekken en beschikbaar stellen van de betreffende informatie en het houden van presentaties over de gerelateerde onderwerpen.

Diensten voor mensheid

Het dienen van de mensheid behoort tot een van de primaire doelen van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya. Voor het behalen van dit doel is afdeling Khidmat-e-Khalq in het leven geroepen. Deze afdeling organiseert verschillende programma’s voor het welzijn van de maatschappij. Hierbij kan men denken aan het doneren van bloed, het bezoeken van bejaardentehuizen, ziekenhuizen of voedsel verzamelen voor het voedselbank etc.