Skip to content

Bericht van Sadr MKA Nederland

14/10/2021

In de Naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.

Mijn dierbare broeders,

Assalaam Aleilum wa RahmatUllahi wa Barakatuhu,

Met de genade en zegeningen van Allah de Verhevene zijn wij in staat gesteld om de Imaam van deze tijd, namelijk de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as), te accepteren. Als enige Gemeenschap zijn wij door Allah de Verheven gezegend met de grandioze gunst van geestelijk leiderschap in de vorm van Khilafat. Wij kunnen als individu echter pas daadwerkelijk de zegeningen van Khilafat ervaren als wij een hechte relatie en sterke band opbouwen met de instelling van Khilafat-e-Ahmadiyya én met het systeem van de Djama’at. Hiervoor is het ontzettend belangrijk om aandachtig te luisteren naar alle vrijdagpreken, toespraken, instructies en programma’s van Hazur-e-Aqdas (moge Allah hem helpen). Dit moet niet enkel beperkt blijven tot het luisteren, maar juist het in uw dagelijkse leven toepassen van alles wat onze geliefde Imaam(aba) ons vraagt.

Hiernaast is de band met het systeem van de Djama’at zeer essentieel. Hiervoor moeten wij contact onderhouden met de lokale Qaid sahib en gehoorzaam zijn aan alle instructies die afkomstig zijn van het systeem van Djama’at, dat onderdeel uitmaakt van het systeem van Khilafat.

In deze moeilijke tijd van de Corona-pandemie is het nóg belangrijker om contact te onderhouden met de Djama’at en actief deel te nemen aan de verscheidene programma’s die (online) worden georganiseerd.

Moge Allah de Almachtige ons bevrijden van dit afschuwelijke virus en ons beschermen tegen alle negatieve gevolgen hiervan. Moge Allah de Verhevene ons in staat stellen om ware Khuddam-e-Ahmadiyyat en dienaren van Khilafat te worden, ameen.

Dhr. Saeed Ahmad Jatt

Sadr MKA Nederland

Neem contact op met Sadr Sahib