Skip to content

Een andere vorm van liefdadigheid is het eten geven aan de minderbedeelden. Voedsel is een basisbehoefte voor alle mensen en toch zijn er veel zelfs in Nederland die het moeilijk hebben. De Islam leert dat een mens in zijn leven twee verantwoordelijkheden moet afleggen; (1) verantwoordelijkheid tegenover God en (2) tegenover de medemens, waarvan dit project een voorbeeld is.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft wereldwijd altijd getracht om de medemens in moeilijke tijden bij te staan, bijvoorbeeld bij aardbevingen, orkanen, tsunami’s of andere noodtoestanden. Daarom heeft de kalief – ook wel de internationale hoofd) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap  –  wereldwijd de Ahmadi jongeren opgedragen om mensen te dienen in deze moeilijke tijden van Corona. Zijn opdracht wordt voortgezet onder de Ahamdiyya Moslim jongerenorganisatie van Nederland. Wij proberen op deze wijze een steentje bij te dragen aan de maatschappij, ongeacht religie, cultuur of ras – puur voor de liefde van de mensheid.

Daarom worden er op verschillende locaties in Nederland vaak wekelijks voedselpakketten gemaakt en aangeboden aan opvanghuizen voor minderbedeelden. Leden van de Ahmadiyya moslim jongerenorganisatie koken vrijwillig heerlijke gerechten bij de moskee, pakken het in en ruimen ook weer op. Vervolgens worden de pakketten met auto’s weggebracht naar de opvanghuizen waar vooraf contact mee is opgenomen. Over het jaar 2020/2021 hebben wij:

  • 4.704 maaltijden gedistribueerd;
  • De maaltijden zijn aan 76 liefdadigheidsorganisaties aangeboden;
  • Deze maaltijden hebben wij op 65 gelegenheden voorbereid;
  • Dit heeft naar schatting 1.850 man-uren gekost;

Daarnaast wordt ook geld opgehaald en geschonken aan voedselbanken, zodat nog meer mensen in nood kunnen worden voorzien van voedsel. Met deze collectie doen wij een financiële bijdrage aan voedselbanken of brengen ingekocht voedsel langs. Tevens wordt geld opgehaald en gedoneerd aan ontwikkelingslanden.

In het jaar 2020/2021 hebben wij in totaal EUR 12.319 opgehaald en gedoneerd!