Regionale Waqar-e-Amal Februari 2023

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

Op 5 februari 2023 vond de Regionale Waqar e Amal plaats in de moskeeën van Almere, Amsterdam, Den Haag en Nunspeet. In totaal namen 77 khuddam deel aan dit Waqar-e-amal in hun regio’s. Het basis doel van dit evenement was het schoonmaken van de binnen-ruimtes en buitenkant van onze moskeeën.

In Almere namen 21 khuddam deel en bijna 63 manuren in Almere Moskee.

18 khuddam hebben gewerkt in Amsterdam Moskee en besteedden bijna 65 manuren aan verschillende activiteiten binnen en buiten de moskee.

20 Khuddam hebben gewerkt in Nunspeet Moskee en ongeveer 100 manuren gewerkt.

20 khuddam hebben gewerkt in Den Haag Moskee en brachten ze 35 manuren door.

De activiteiten die in deze vier moskeeën werden uitgevoerd, omvatten het schoonmaken van de binnenruimtes van de moskee, zoals boekenkasten in de bibliotheek, de centrale hal, de Lajna-hal, de keuken en de buitenste delen van de moskee, zoals de hoofdingang, de grond, de trappen, de hekken, het dak, dakgoten, raamplaten en buitenterrein. Ook het schoonmaken van de ruiten en tegels, het verwijderen van gevallen bladeren rondom het pand en overtollig materiaal werd in containers gedaan. Khuddam in Nunspeet hebben ook meegewerkt aan het schoonmaken van Hazoor’s bungalow.

Alhamdulillah, dit was een succesvol evenement met overvloedige zegeningen van Allah. Dergelijke evenementen worden vaak gedurende het jaar bij verschillende gelegenheden gehouden en zullen worden voortgezet inshaAllah.

Excellenties van de Heilige Koran – Het zegel van de boeken | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 3 Februari 2023

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat terwijl hij de zegeningen van de Heilige Koran noemde, de Beloofde Messias (as) zei dat de zegeningen net zo duidelijk zijn zoals ze waren in de tijd van de Heilige Profeet (vzmh) .

Behoud voor de eeuwigheid

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat hoewel veel moslims de Heilige Koran hebben verwaarloosd, het licht, de zegeningen en de impact ervan springlevend zijn en God voortdurend mensen heeft gestuurd om de Heilige Koran te behouden en te beschermen zoals Hij belooft:

“Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.” (De Heilige Koran, 15:10)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat God in dit tijdperk de Ware Dienaar van de Heilige Profeet (vzmh) stuurde om de Heilige Koran te bewaren en over de hele wereld te verspreiden. Het is jammer dat vanaf het begin van zijn komst zogenaamde geleerden en geestelijken het tot hun missie hebben gemaakt om de Beloofde Messias (as) tegen te werken en hindernissen op te werpen op zijn pad om de Heilige Koran te verspreiden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit vooral het geval is in Pakistan, waar geestelijken problemen veroorzaken en ze de steun kunnen vinden van bepaalde politici die niets liever willen dan populariteit. Ze ondernemen voortdurend pogingen om valse beschuldigingen van godslastering tegen Ahmadi’s in te dienen. Zijne Heiligheid (aba) bad voor de vrijheid van degenen die momenteel onterecht gevangen zitten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de komst van de Beloofde Messias (as) en zijn leringen de fijne schatten en betekenissen van de Heilige Koran aan het licht hebben gebracht en dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap het werk doet om deze leringen over de wereld te verspreiden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij citaten van de Beloofde Messias (as) zou presenteren waarin hij spreekt over het belang en de betekenis van de Heilige Koran.

Allesomvattende leringen

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de leringen van de Heilige Koran compleet zijn en dat er geen waarheid is die er niet in staat. Er staat in de Heilige Koran:

“Wij hebben niets uit het Boek weggelaten. Dan zullen zij tot hun Heer tezamen worden gebracht.” (De Heilige Koran, 6:39)

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat niet iedereen het vermogen bezit om alle details en betekenissen van de Heilige Koran te extraheren, het zijn eerder degenen die de ontvangers zijn van goddelijke openbaring en degenen die de nodige vermogens gekregen hebben van God die de diepste betekenissen van de Koran kunnen doorgronden en deze kunnen toepassen op de huidige tijd. Vandaar dat er gekeken moet worden naar degenen onder de uitverkorenen van God aan wie de waarheden van de Heilige Koran nog steeds worden geopend, om een beter en nauwkeuriger begrip van de Heilige Koran te krijgen.

Drie richtlijnen voor de mensheid

Zijne Heiligheid (aba) ging door met het citeren van de Beloofde Messias (as) die uitlegde dat de Ahadith (uitspraken van de Heilige Profeet (vzmh)) ook inzicht en verdere uitleg geven van de Heilige Koran. De Heilige Profeet (vzmh) heeft nooit iets gezegd dat in strijd was met de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de Almachtige God in drie dingen heeft voorzien voor de leiding van de mensheid; de eerste is de Heilige Koran. Het onderwijst de gewaardeerde en verheven rang van God en het lost ook verschillende kwesties op, zoals die tussen de joden en de christenen, en heldert de misvatting op dat Jezus (as) een vervloekte dood stierf aan het kruis. De Heilige Koran elimineert alle elementen van Shirk (het toekennen van partners aan God). De Heilige Koran opent de wegen van verlossing. Alle succes en redding zijn afhankelijk van de Heilige Koran. Er is geen spirituele behoefte die niet gevonden kan worden in de Heilige Koran. Er is geen boek onder de hemelen dan de Heilige Koran dat de middelen voor leiding kan verschaffen.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat God ons een grote gunst heeft bewezen door ons de Heilige Koran te sturen. Als de Heilige Koran aan de christenen was geopenbaard, zouden ze niet zijn afgedwaald. Daarom moeten we dankbaar zijn voor deze immense gunst en zegen die ons is geschonken. Het is het ultieme middel om ons te redden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat statistieken aantonen dat tegenwoordig steeds meer christenen het christendom verlaten omdat ze geen spirituele tevredenheid kunnen vinden. Het is jammer dat sommige moslims de Heilige Koran negeren ondanks dat ze de ultieme spirituele gids hebben.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat als iemand de geboden van de Heilige Koran volgt en zijn leven dienovereenkomstig leidt, de Heilige Koran hem in staat kan stellen de wegen van de profeten te volgen. Helemaal aan het begin leert de Heilige Koran het gebed:

“Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U Uw zegeningen hebt geschonken.”

Degenen aan wie zegeningen werden verleend, verwijst naar de profeten, de waarachtigen, de martelaren en de rechtvaardigen. Daarom moet men de Heilige Koran niet in de steek laten, want het probeert dezelfde zegeningen te schenken die het deed aan degenen vóór ons. De Beloofde Messias (as) legde verder uit dat het tweede middel van leiding de Sunnah is (praktijk van de Heilige Profeet (vzmh) en het derde is de Hadith.

Eer ontvangen door de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat degenen die de Koran eren geëerd zullen worden in de hemel. De Heilige Koran mag niet worden achtergelaten als een vergeten ding, want ons uiteindelijke succes ligt erin. Er is geen ander boek op aarde voor de mensheid dan de Heilige Koran. Daarom moet men zich eraan vasthouden zodat ze op de Dag des Oordeels worden gerekend tot degenen die redding hebben bereikt. De Heilige Koran stelt iemand in staat om elke vorm van wreedheid te bestrijden. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit voorbeeld onlangs werd getoond door onze broeders die de marteldood stierven in Burkina Faso.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Profeet (vzmh) het Zegel der Profeten was en dat de Heilige Koran het Zegel van Alle Boeken is. God spreekt nog steeds en de deuren van openbaring zijn nog steeds open, en dit is op zichzelf al een groots bewijs voor de waarheidsgetrouwheid van de Heilige Koran en de Heilige Profeet (vzmh). Het is verbazingwekkend dat sommige moslims denken dat ondanks het feit dat hen het gebed is geleerd om het pad te betreden van degenen aan wie zegeningen zijn geschonken, ze geloven dat er niemand in de moslim Ummah is die daadwerkelijk de rang van die mensen kan bereiken. Maar waarom zou God dit gebed leren als het niet mogelijk was om die rang te bereiken? Het kan zeker worden bereikt en dit is juist het doel van de Islam en de Koran. Het is verbazingwekkend dat beschuldigingen van godslastering tegen de Heilige Koran worden geuit tegen Ahmadi’s, maar dit zijn de opvattingen van andere moslims over de Heilige Koran. Het zijn de Ahmadi-moslims die vasthouden aan het geloof dat God leeft en nog steeds spreekt zoals hij voorheen deed en dit is de boodschap die het probeert te verspreiden.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat het niet meer dan logisch is dat aan het Zegel der Profeten het Zegel van alle Boeken werd geopenbaard; een boek dat de ultieme leiding bezit, zodanig dat het niet kan worden gerepliceerd in enig ander boek of geschrift. De grootsheid en status van de uitverkorenen van God wordt ook weerspiegeld in het boek dat aan hen is geopenbaard. Er is niemand die vergelijkbaar is met de Heilige Profeet (vzmh) en zijn verheven rang, gestalte en kwaliteiten en dat is ook het geval met de Heilige Koran. Zijne Heiligheid (aba) zei dat wanneer dit het geval is, er niemand is die een aantijging tegen Ahmadi’s kan uiten door te zeggen dat zij de rang van de Heilige Profeet (vzmh) onteren.

Een schrift weergaloos in zijn leringen

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat niets te vergelijken is met de Heilige Koran, of het nu gaat om welsprekendheid, leringen, betekenissen, doel, profetieën of enig ander facet.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran niet zomaar een verzameling verhalen is. In feite geven zelfs de verhalen die in de Heilige Koran worden genoemd een diepgewortelde filosofie door. De diepe kennis van de Heilige Koran heeft velen geïnspireerd bij het verwerven van kennis in wetenschap en modern onderzoek.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat hij zelfs de geringste afwijking van de Heilige Koran en de Heilige Profeet (vzmh) als ongeloof beschouwde. Bovendien legde de Beloofde Messias (as) uit dat de Heilige Koran enorm is in de reikwijdte van zijn leringen. Het leert dat het soms, afhankelijk van de omstandigheden, beter is om te vergeven, en dat het in andere omstandigheden verstandiger is om te straffen om beter te worden. Er is geen discrepantie tussen Gods woorden en daden – Hij is zowel Vergevensgezind, maar Hij neemt mensen ook onder handen wanneer dat nodig is. Ditzelfde wordt weerspiegeld in Zijn Woord, de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde verder de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran de attributen van God presenteert op een manier die in de wereld herkend kan worden. De Heilige Koran stelt iemand in staat om God te vinden.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat terwijl de leringen van andere profeten niet langer in de wereld van vandaag te vinden zijn, het licht en de leringen van de Heilige Profeet (vzmh) nog steeds leven in de wereld van vandaag, waardoor hij de ware levende profeet is. Het licht van zijn leringen is vandaag in de wereld aanwezig, net zoals vroeger. De Heilige Koran presenteert de meest evenwichtige leer, een leer die in overeenstemming is met de aard van de mensheid. Daarom is het een leer die door geen enkele andere geëvenaard wordt. De Torah legt de nadruk op vergelding, terwijl de evangeliën buitensporige mildheid leren. De Heilige Koran presenteert echter de evenwichtige leer van:

“Doch de vergelding van het kwade is het daaraan gelijke; maar wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij Allah.” (De Heilige Koran, 42:41)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) de superioriteit van de Heilige Koran bewees in een tijd en plaats die onder christelijke heerschappij stond. Dit was echter precies het doel van de Beloofde Messias (as) – om de waarheid te verspreiden en de ultieme superioriteit van de Heilige Koran aan te tonen.

De Eenheid van God gepresenteerd door de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat er sommigen zijn die beweren dat de Heilige Koran niets nieuws heeft gebracht en dat het de eenheid van God presenteert, net zoals de Torah dat doet. Dit is echter niet waar, omdat de Heilige Koran de eenheid van God zo gedetailleerd en zo duidelijk weergeeft dat nergens in de Torah wordt vermeld. De Heilige Koran vestigt een waar begrip van de eenheid van God, het elimineert alle aspecten van het associëren van partners met God, en het leert om de liefde van God boven alles te plaatsen.Zijne Heiligheid (aba) zei dat er verschillende andere referenties en citaten over dit onderwerp zijn die in de toekomst zullen worden gepresenteerd

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek

Nationale Nazam Competitie – 2022-2023

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Met de zegeningen van Allah de Almachtige, heeft de afdeling Ta’leem van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland de gelegenheid gekregen om gedurende maand december 2022 een nationale Nazam competitie te houden. De competitie vond online plaats.

Allereerst werden deze wedstrijden op Majlis-niveau gehouden. De winnaar van elke Majlis nam deel aan de nationale competitie. In totaal namen 44 Khuddam van 19 verschillende Majalis deel aan het competitie.

Tijdens de competitie waren de heer  Muhammad Basharat en Atta Ul Muneem Rasheed de juryleden tijdens de competitie.

Het resultaat van de Nationale Nazam Competitie is als volgt:

1e positie

Aziz Ullah
Majlis Rotterdam

2e positie

Talmeez Ahmad
Majlis Almere Buiten

2e positie

Aitmaad Ahmad
Majlis Almere Centrum

3e positie

Rizwan Ahmad
Majlis Den Haag

Aanmoedigingsprijs

Jarry Ullah
Majlis Den bosch

بارک اللہ لکم
Moge Allah deze deelnemers rijkelijk belonen. Ameen!

Majlis Almere Khuddam trip to Eftelling amusement park

Alhamdulillah by the Grace of Allah Khuddam of Majlis Almere enjoyed a trip to The Efteling amusement park on the 24th of September 2022. The aim of the trip was to strengthen the bond of brotherhood in an informal environment and to have fun together. 

The trip was initially discussed by the Majlis Almere local Amela members. The planning of this trip started with the approval of Sadar Sb Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland. 

All the Khuddams were personally invited by Amela members to join. By the grace of Allah a total of 34 khuddam participated in this trip.

Breakfast and tea was served in Baitul Afiyat Mosque at 8 AM on the day of the trip. After joining the Local Sadr Sb in silent prayer, Khuddam left as a group at 9:30 AM to The Efteling amusement park. 

The day was spent by Khuddam enjoying various attractions of the amusement park. In the afternoon all Khuddam came together to enjoy lunch which was prepared by the Ziafat department and was brought to the amusement park.

In the end by the grace of Allah all Khuddam travelled back to Almere as a group and arrived safely.  

Alhamdulillah, this trip was a great success and a refreshing experience for all the Khuddam and specially for newcomers.

Ahmadi Moslim Jongeren Bloed Donoren

In groepsverband plasmadonor worden

Abedullah: “Ik ben blij dat ik me over mijn angst heen heb gezet”

Abedullah Saeed (24) is onlangs plasmadonor geworden. “Ik wil graag iets positiefs doen voor de samenleving”, zegt hij daarover. “Ik heb er mijn naaldangst voor moeten overwinnen, maar het is een mooi idee dat ik iemand kan helpen met mijn plasma.”

Abedullah is lid van de jongerenvereniging binnen de Ahmadiyya-moslimgemeenschap. Deze jongerenvereniging zocht in 2021 contact met Sanquin met de vraag of het ook mogelijk was om in groepsverband te komen doneren. “Toevallig wilde ik mezelf al individueel aanmelden als donor”, zegt Abedullah. “Vanuit mijn geloof hoor ik mijn medemensen te helpen. Bovendien werd ik getriggerd door alle nieuwsberichten over oorlog in de wereld, daar wilde ik iets positiefs tegenover zetten. Toen ik hoorde van het plan om als groep te gaan doneren, heb ik me daarbij aangesloten. Het is veel motiverender om samen te gaan.”

Interessant gesprekje

In augustus 2021 kwam Abedullah samen met bijna 100 jongeren van zijn vereniging naar de Baitul Afiyat Moskee in Almere. Daar werden zij voor het eerst gekeurd als plasmadonor, in de Sanquin Bloedbank op wielen die speciaal voor hen daarheen was gereden. Abedullah: “Ik had een interessant gesprekje met de keuringsarts. Ik heb albinisme (een erfelijke aandoening waarbij je onvoldoende pigment aanmaakt voor je ogen, huid en haar – red.) en vroeg me af of mijn plasma eigenlijk wel bruikbaar was daardoor. Dat was gelukkig geen enkele belemmering. Er werd ook een beetje bloed afgenomen voor wat tests om te onderzoeken of ik geschikt was als donor.”

Geschikte ader

Abedullah bleek inderdaad prima geschikt te zijn als donor; eind oktober kwam hij naar de bloedbank in Amsterdam voor zijn eerste echte donatie. “Ik was een beetje zenuwachtig, omdat ik angst voor naalden heb. Bij die eerste keuring had de donorassistent moeite gehad om een geschikte ader in mijn arm te vinden om aan te prikken. Maar de tweede keer ging het gelukkig helemaal goed. Ik ben blij dat ik me over mijn angst heen heb gezet en dat ik niet ben flauwgevallen.”

Tintelend gevoel

Eigenlijk viel het allemaal reuze mee, constateert Abedullah. “De mensen zijn heel aardig, je krijgt wat te eten en te drinken, het is allemaal heel relaxed. En ze houden je goed in de gaten. Ik zat aan een plasmaferese-apparaat gekoppeld, waarbij het plasma wordt gescheiden van je rode bloedcellen, die weer terug je lichaam in gaan. Dat gaf een beetje vreemd, tintelend gevoel. Ik had het idee dat de machine iets te snel de bloedcellen terug mijn lichaam in bracht. Dus hebben de medewerkers hem wat lager gezet voor mij.”

Stok achter de deur

Hij weet nog niet precies hoe vaak hij denkt te komen doneren – “ik moet nog ontdekken wat een prettig ritme is voor mij” – maar terugkomen zal Abedullah zeker. “We willen steeds een groepje jongens verzamelen, die in een paar auto’s gezamenlijk naar de bloedbank rijden voor een donatie. Dat is gezellig en het helpt je bovendien om te blijven komen. Iedere keer samengaan is misschien niet altijd haalbaar. Maar het is een goede stok achter de deur. Ze hebben ons plasma hard nodig, heb ik begrepen, onder andere voor het maken van geneesmiddelen. Mooi toch dat je zo eenvoudig andere mensen kunt helpen?”

Nationale Quiz competitie | Februari 2022

National Quiz Competitie Resultaten


Met de zegening van Allah de Almachtige heeft afdeling Taleem op 6 februari een online Competitie Quiz over religieuze kennis kunnen houden. De programma is met de recitatie van de Heilige Koran begonnen. Gerespecteerde Murabbi Adeel Basim sahib leidde deze programma waarin 6 majalis deelnamen. De top 3 is als volgt:


1: Majlis Arnhem
2: Majlis Rotterdam
3: Majlis Zwolle


Moge Allah de Almachtige alle deelnemers zegenen en verheffen in kennis. Amin.

(دینی معلومات (مقابلہ کوئز

محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس خدام الاحمدیہ ہالینڈ کے شعبہ تعلیم کو دوران ماہ مقابلہ کوئز دینی معلومات مورخہ ۶ فروری بروز اتوار آن لائن کروانے کی توفیق ملی ۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا اس مقابلہ کے منصف مکرم و محترم عدیل احمد باسم صاحب مربی سلسلہ تھے اس مقا بلہ میں کل چھ مجالس نے شرکت کی.مقابلہ کی پوزیشنز کچھ اس طرح سے رہی .


اول مجلس : Arnhem
دوئم مجلس : Rotterdam
سوئم مجلس : Zwolle

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شاملین مجالس کو بہترین جزاء سے نوازے۔امین

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 11 Februari 2022 | gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, vertelde Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat volgens overleveringen Hazrat Abu Bakr(ra) een droom zag met betrekking tot de verovering van Mekka.

Een droom van Hazrat Abu Bakr(ra) over Mekka

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) de Heilige Profeet(sa) vertelde dat hij een droom zag waarin de Heilige Profeet(sa) Mekka had bereikt en een hond naar hem toe. De hond ging op zijn rug liggen en er begon melk uit te stromen. Hierop zei de Heilige Profeet(sa) dat hun kwaad was weggenomen en voorspoed nabij was en dat het volk van Mekka onder zijn bescherming zou komen.

De moslims gaan Mekka in vrede binnen

Zijne Heiligheid(aba) zei dat bij de verovering van Mekka, de Heilige Profeet(sa) en de moslims via Arafat binnenkwamen. Toen de Heilige Profeet(sa) zijn intenties van vrede en veiligheid aankondigde, zei Hazrat Abu Bakr(ra) dat Abu Sufyan eer zocht. Dus de Heilige Profeet(sa) zei dat iedereen die het huis van Abu Sufyan binnenging, beschermd zou worden. Vervolgens gaf de Heilige Profeet(sa) opdracht om het afgodsbeeld genaamd Hoebal te vernietigen. Toen Abu Sufyan eraan werd herinnerd dat dit hetzelfde afgodsbeeld was dat hij op de dag van Uhud had verheerlijkt, antwoordde hij dat als er een God was geweest naast de God van Mohammed(sa), dan zouden de gebeurtenissen die plaatsvonden bij de verovering van Mekka niet zijn gebeurd. Later zat de Heilige Profeet(sa) in een hoek van de Ka’bah en mensen omringden hem. Hazrat Abu Bakr(ra) stond op wacht naast de Heilige Profeet(sa).

De ongelovigen verzamelen zich in Hunain

Zijne Heiligheid(aba) zei dat na de overwinning van Mekka, andere ongelovige stammen in Arabië vreesden dat ook zij zouden worden overwonnen door de Heilige Profeet(sa) en de moslims. Zo verzamelden ze zich op een plaats in de buurt van Hoenain. Toen de Heilige Profeet(sa) hiervan hoorde, ging hij samen met een leger van 12.000 moslims naar de vallei van Hunain. Daar hadden de ongelovigen zich al verstopt en toen de moslims arriveerden, schoten ze een spervuur ​​van pijlen op de moslims. Als gevolg daarvan waren er moslims die niet bleven, maar Hazrat Abu Bakr(ra) behoorde tot degenen die resoluut naast de Heilige Profeet(sa) bleven. Zelfs toen het aantal moslims ernstig was afgenomen, tot het punt waarop er nog maar 12 moslims over waren, greep Hazrat Abu Bakr(ra) de teugels van het paard van de Heilige Profeet(sa) en adviseerde dat ze misschien niet verder moesten gaan. de Heilige Profeet(sa) instrueerde hem om de teugels los te laten en ging moedig naar voren. Uiteindelijk versloegen de moslims op wonderbaarlijke wijze de vijand.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat na de Slag bij Hunain, enkele van de ongelovigen naar Taif vluchtten om hun toevlucht te zoeken. Dus, na hun terugkeer uit Hunain, belegerden de Heilige Profeet(sa) en het moslimleger Taif. Er zijn verschillende overleveringen over hoe lang het beleg duurde, variërend van 10 tot 40 dagen. De Heilige Profeet(sa) zag een droom die hij aan Hazrat Abu Bakr(ra) vertelde. Gebaseerd op de droom, suggereerde Hazrat Abu Bakr(ra) dat het doel waarvoor ze hier waren, wellicht niet zou worden behaald. De Heilige Profeet(sa) stemde hiermee in en de moslims kregen later de opdracht om terug te keren.

Hazrat Abu Bakr(ra) overtreft iedereen met zijn financiële offers

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) de Heilige Profeet(sa) vergezelde tijdens de Slag bij Tabuk, waar de Heilige Profeet(sa) hem ook de vlag van de Islam schonk. Met het oog op deze strijd, instrueerde de Heilige Profeet(sa) de moslims om financiële offers te brengen. Hazrat Abu Bakr(ra) bracht alles wat hij bezat naar de Heilige Profeet(sa). Toen de Heilige Profeet(sa) hem vroeg of hij iets thuis had gelaten, zei Hazrat Abu Bakr(ra) dat hij dat niet had gedaan. Later zei Hazrat Umar(ra) dat hij van plan was een groter offer te brengen dan Hazrat Abu Bakr(ra), en dus schonk hij de helft van zijn rijkdom aan de Heilige Profeet (sa). Later hoorde hij echter dat Hazrat Abu Bakr(ra) alles wat hij bezat had opgeofferd. Hierop zei Hazrat Umar(ra) dat hij nooit in staat zou zijn het niveau van Hazrat Abu Bakr(ra) te overtreffen.

Eens kwam een metgezel de Heilige Profeet(sa), Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) tegen, die een graf aan het graven waren na het overlijden van Hazrat Abdullah Dhul-Dijadain. De Heilige Profeet(sa) stond in het graf, terwijl Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) het lichaam naar hem toe lieten zakken. Bij het begraven bad de Heilige Profeet(sa) voor de overledene.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat in 9 Hijri, de Heilige Profeet(sa) Hazrat Abu Bakr(ra) aanstelde als de leider van een konvooi dat de Hadj ging uitvoeren. Zo reisde Hazrat Abu Bakr(ra) samen met 300 metgezellen naar Mekka om de Hadj te verrichten.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij in toekomstige preken door zou gaan met het belichten van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr(ra).

Begrafenisgebed

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij de begrafenisgebeden zou leiden van Amatul Latif Khurshid die in Canada woonde en de vrouw was van wijlen Sheikh Khurshid Ahmad, de assistent-redacteur van Al Fazl Rabwah. Ze wordt overleefd door drie zonen en twee dochters. Een van haar kleinzonen, Waqas Khurshid, is een missionaris in de Verenigde Staten van Amerika. Zijne Heiligheid(aba) zei dat de hele familie erg hoogopgeleid is. Ze diende de Gemeenschap in verschillende hoedanigheden, in Qadian, Rabwah en in Canada. Ze leerde al haar kinderen dat als er ooit iets tegen de gemeenschap of het Khilafat wordt gezegd, ze er nooit naar moeten luisteren en zelfs als ze het horen, mogen ze zulke dingen nooit herhalen. Ze bezat veel kennis en bood veel hulp aan gezinnen die naar Canada migreerden. Ze had veel liefde voor Khilafat en gebood haar kinderen om altijd voor de kalief te bidden. Ze was ook in staat om veel kinderen de juiste recitatie van de Heilige Koran te leren. Ze vertelde vaak verhalen over de geschiedenis van de Gemeenschap en leerde zo de nieuwere generatie over de geschiedenis. Ze leerde haar nageslacht hoe ze hun geloof konden beschermen terwijl ze in de westerse samenleving leefden. Zijne Heiligheid(aba) zei dat ze een voorbeeld was van hoe we onze toekomstige generaties die in het Westen leven kunnen opvoeden en beschermen, terwijl ze worden gered van elk soort minderwaardigheidscomplex. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah de Almachtige haar met vergeving en genade zou behandelen en haar nageslacht in staat zou stellen haar deugdzame kwaliteiten voort te zetten.

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 04 Februari 2022 | gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat hij zou doorgaan met het belichten van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr(ra).

 De slag bij Banu Quraizah

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra) ook deelnam aan de slag bij Banu Quraizah.  Terwijl ze op weg waren naar Banu Quraizah, stelden Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) de Heilige Profeet (saw) voor dat als hij een mantel zou aantrekken die hem was gegeven en die door wereldse normen als mooi werd beschouwd, mensen meer geneigd zouden zijn om de Islam te accepteren.  De Heilige Profeet (saw) accepteerde hun voorstel en zei dat hij een zaak waar ze het beiden over eens waren niet zou weigeren.  De Heilige Profeet (saw) zei dat God hen beiden had vergeleken met de engelen Gabriël en Michaël, en met de profeten zoals Noach (as) en Abraham (as).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat gedurende deze tijd alle moslims moesten eten van dadels die voor hen waren opgestuurd. Men zag dat de Heilige Profeet (saw), Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) ook dadels aten, en de Heilige Profeet(sa) zei dat dadels uitstekend te eten zijn.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat op basis van een droom waarin hij zichzelf rond de Ka’bah zag lopen, de Heilige Profeet (saw) samen met 1400 metgezellen op weg ging naar de Ka’bah. Echter kwam de Heilige Profeet (saw) erachter dat de Mekkanen van plan waren om de moslims te stoppen om binnen te komen. Toen de Heilige Profeet (saw) de metgezellen raadpleegde, zei Hazrat Abu Bakr (ra) dat ze moesten doorgaan omdat het niet hun bedoeling was om te vechten, en als iemand hen zou proberen tegen te houden, dan zouden ze zichzelf verdedigen.

Het Verdrag van Hudaibiyah

Zijne Heiligheid (aba) zei dat ten tijde van het Verdrag van Hoedaibiyah, Urwah naar de Heilige Profeet (saw) ging om over de voorwaarden te onderhandelen. Hij zei tegen de Heilige Profeet (saw) dat als de Quraish zegevierden, de metgezellen de Heilige Profeet (saw) in de steek zouden laten. Hazrat Abu Bakr (ra) kon het niet verdragen dit te horen en zei dat hij moest vertrekken en terugkeren naar zijn afgoden, wat inhield dat terwijl de afgodendienaars toegewijd waren aan hun valse afgoden, hoe konden de moslims, die in waarheid geworteld waren en in God en Zijn boodschapper geloofden, hem verlaten? Urwah zei dat hij hier niet op zou reageren, omdat Hazrat Abu Bakr (ra) een eerdere gunst over hem had die hij nog niet had vergoed. 

Zijne Heiligheid (aba) zei dat op het bepalen van de voorwaarden in het Verdrag van Hoedaibiyah, vroeg Hazrat Umar (ra) aan de Heilige Profeet (saw) dat als hij waarheidsgetrouw was, waarom hebben de moslims toegegeven aan dergelijke voorwaarden terwijl de Heilige Profeet  (saw) had gezegd dat de moslims naar de Ka’bah zouden gaan?  De Heilige Profeet (saw) zei dat hij op basis van zijn droom niet had gezegd dat ze zeker datzelfde jaar de Ka’bah zouden bereiken, en dat hij zeker Gods wil zou volgen.  Later, toen Hazrat Umar (ra) het aan Hazrat Abu Bakr(ra) vertelde, gaf ook hij een soortgelijk antwoord als de Heilige Profeet (saw) en zei dat hij nooit tegen de wil van God in zou gaan.  Later zei Hazrat Umar (ra) dat hij er spijt van had dergelijke vragen te stellen en het op zich nam om goede daden te verrichten als boetedoening.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er twee kopieën waren gemaakt van het Verdrag van Hoedaibiyah; één voor elke partij.  Er waren ook getuigen die het verdrag ondertekenden, onder wie Hazrat Abu Bakr (ra).

Hazrat Abu Bakr (ra) leidt de expeditie naar Banu Fuzarah. 

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) nam deel aan de expeditie van Banu Fuzarah, die een complot tegen de moslims smeedde.  Volgens sommige overleveringen heeft de Heilige Profeet (saw) Hazrat Abu Bakr (ra) aangesteld als de leider van deze expeditie.  Een strijd met de ongelovigen volgde, waarin de moslims zegevierden.

Deelname aan de Slag bij Khaibar 

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) nam ook deel aan de Slag van Khaibar. De moslims belegerden hun forten voor langer dan tien nachten en uiteindelijk hebben het overgenomen. Gedurende deze tijd had de Heilige Profeet (saw) migraine en kwam hij enkele dagen niet naar buiten. De Heilige Profeet (saw) stuurde Hazrat Abu Bakr (ra) naar een van de forten waar een hevige strijd volgde, maar het leger overwon onder bevel van Hazrat Abu Bakr (ra).

Hazrat Abu Bakr(ra) leidt de expeditie naar Banu Kilaab

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) nam ook deel aan de expeditie van Najd, waar Banu Kilaab tegen de moslims stond. De Heilige Profeet (saw) benoemde Hazrat Abu Bakr (ra) als de leider van deze expeditie.

De verovering van Mekka

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) nam ook deel aan de verovering van Mekka. Een van de aangesloten stammen van de Quraish had gehandeld in strijd met het Verdrag van Hoedaibiyah.  Hierna ging Hazrat Abu Bakr (ra) op een dag naar zijn dochter Hazrat A’ishah (ra) en zag haar hoe zij de bezittingen van de Heilige Profeet (saw) klaarmaakte.  Op dat moment wist Hazrat A’ishah (ra) niet waar de Heilige Profeet (saw) heen wilde gaan. In de tussentijd arriveerde de Heilige Profeet (saw) en informeerde Hazrat Abu Bakr (ra) over zijn voornemen om naar Mekka te gaan, maar instrueerde hem dit aan niemand bekend te maken.  Later kondigde de Heilige Profeet (saw) aan de moslims aan dat ze zich moesten voorbereiden op een reis, maar hij vertelde hun nog niet waar ze heen zouden gaan.  De Heilige Profeet (saw) zorgde er ook voor dat niemand van de Quraish hoorde over de voorbereidingen van de moslims.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat toen de moslims een plaats bereikten genaamd Marruz-Zuhrah die 25 kilometer van Mekka verwijderd is, de Heilige Profeet (saw) de moslims instrueerde om tienduizend vuren aan te steken. De Quraish werden ongerust, omdat ze er zeker van waren dat er een strijd zou volgen. Abu Sufyan ging naar de moslims om erachter te komen wat er aan de hand was en om veiligheid te zoeken.  Bij aankomst werden Abu Sufyan en twee anderen met hem meegenomen naar de Heilige Profeet (saw) en zij accepteerden de Islam.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij deze incidenten in toekomstige preken zal voortzetten.

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 28 January 2022 | gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image
Feature image

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr(ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat hij zou doorgaan met het belichten van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr(ra).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet(saw) na de slag bij Uhud te weten kwam dat de Quraish een nieuwe aanval op de moslims overwogen om hen een laatste slag toe te brengen. De Heilige Profeet (saw) overlegde met Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra), die beiden voorstelden dat de moslims naar de vijand moesten gaan, zodat ze niet zouden komen om hun families aan te vallen. De Heilige Profeet(saw) vroeg Hazrat Bilal(ra) om onder de moslims aan te kondigen dat zij de Heilige Profeet (saw) zouden vergezellen naar de strijd en dat zij die hadden deelgenomen aan de Slag van Uhud zouden meegaan met hem. Toen de moslims een plaats bereikten die Hamraa’ al-Asad heette, werden de ongelovigen ongerust en lieten zo hun intentie om Medina aan te vallen, varen.

Verraad van Banu Nadhir tegen de Heilige Profeet  (saw)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (saw) samen met enkele metgezellen naar de Banu Nadhir-stam in Medina ging. Toen hij aankwam, boden de mensen van Banu Nadhir hem aan om plaats te nemen en te eten voordat ze over verdere zaken zouden praten. Dus nam de Heilige Profeet  (saw) plaats tegen een muur. Het Joodse volk van Banu Nadhir zag dit als een kans en één persoon klom met een steen op de muur om op de Heilige Profeet  (saw) te laten vallen. God informeerde de Heilige Profeet  (saw) echter over dit complot, waarop hij onmiddellijk opstond en vertrok. De Heilige Profeet  (saw) stuurde vervolgens een bericht naar de Banu Nadhir waarin hij zei dat ze verraderlijk hadden gehandeld en niet langer in Medina konden blijven, en gaf hen een periode van tien dagen om te vertrekken. Ze weigerden echter en dus maakten de moslims zich op voor de strijd. De moslims belegerden het fort van Banu Nadhir en ‘s avonds keerde de Heilige Profeet  (saw) terug naar zijn huis. Volgens sommige overleveringen droeg de Heilige Profeet  (saw) destijds het bevel over het leger over aan Hazrat Abu Bakr (ra). Uiteindelijk gaven de Banu Nadhir zich over en mochten ze samen met hun bezit, afgezien van hun wapens, vertrekken.

De expeditie van Badr al-Mau’id

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Abu Sufyan na de slag bij Uhud had uitgedaagd dat ze na een jaar in Badr al-Safra tegen de moslims zouden vechten en de Heilige Profeet  (saw) stemde ermee in. Naarmate de tijd naderde, begon Abu Sufyan zich zorgen te maken omdat hij hoopte een groter leger te hebben, en dus begon hij valse rapporten te verspreiden in een poging de moslims angst aan te jagen en hen van de strijd af te schrikken. Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) stelden beiden aan de Heilige Profeet (saw) voor dat in ieder geval de moslims hun belofte zouden moeten nakomen om de Quraish te ontmoeten. Dus vertrokken de moslims zoals gepland en bereikten de afgesproken bestemming, maar Abu Sufyan maakte excuses en keerde met zijn leger terug naar Mekka. De moslims bleven acht dagen in Badr, gedurende welke tijd ze zaken deden op een jaarlijks festival dat daar werd gehouden. Deze expeditie staat bekend als Badr al-Mau’id.

Calumny Against Hazrat A’ishah(ra)

His Holiness(aba) said that when the Holy Prophet (saw) learned that the Banu Mustaliq were planning an attack on the Muslims, the Holy Prophet (saw) set out towards them accompanied by 700 companions. According to some narrations, the banner of the Muhajireen (migrants to Madinah) was given to Hazrat Abu Bakr(ra).

Laster tegen Hazrat A’ishah (ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat toen de Heilige Profeet  (saw) hoorde dat de Banu Mustaliq een aanval op de moslims aan het bereiden waren, de Heilige Profeet  (saw) naar hen toe ging vergezeld van 700 metgezellen. Volgens sommige overleveringen werd de vlag van de Muhajireen (migranten naar Medina) gedragen door Hazrat Abu Bakr(ra).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat terwijl hij terugkeerde van Banu Mustaliq, er een grote laster werd geuit tegen Hazrat A’ishah (ra). Toen de moslims op een avond terugkeerden naar Medina, instrueerde de Heilige Profeet  (saw) hen om verder te gaan met de reis vanaf de plek waar ze waren gestopt waren om te rusten. Vlak daarvoor realiseerde Hazrat A’ishah(ra) zich dat ze haar ketting was kwijtgeraakt en ging ernaar op zoek. Toen ze terugkwam, waren de moslims al vertrokken. Ze hadden haar rijtuig op de kameel gezet, zonder te beseffen dat ze er niet in zat. Terwijl ze wachtte dat de moslims het zich zouden realiseren en terugkeren, viel ze in slaap en de volgende ochtend vond Hazrat Safwan(ra), die achter het leger aan had gereisd, haar. Ze reed op zijn kameel terwijl hij hem leidde, totdat ze zich weer bij het moslimleger voegden. Uit dit incident ontstond een grote laster die werd geïnitieerd door het hoofd van de hypocrieten, Abdullah bin Ubayy bin Sulool.

Allah de Almachtige onthult de onschuld van Hazrat A’ishah(ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat toen Hazrat A’ishah (ra) hoorde over deze laster, ze toestemming vroeg aan de Heilige Profeet  (saw) om haar ouders te bezoeken, zodat ze kon bevestigen dat dit gerucht zich had verspreid. De Heilige Profeet  (saw) overlegde met enkele metgezellen over de kwestie, en vroeg ook Barirah, die Hazrat A’ishah (ra) diende, en zij getuigde van haar ongerepte karakter. Gedurende deze tijd was Hazrat A’ishah (ra) twee nachten en een dag in een toestand van slapeloze nood. Haar ouders zaten bij haar en probeerden haar te troosten. De Heilige Profeet  (saw) bezocht haar en zei dat als ze onschuldig was, God zeker in haar voordeel zou spreken. Hazrat A’ishah (ra) zei dat ze op dat moment geen andere keuze had dan geduldig te blijven, omdat ze wist dat ze onschuldig was. Op dat moment, terwijl de Heilige Profeet (saw) daar zat, openbaarde God de volgende verzen, waarmee hij de onschuld van Hazrat A’ishah(ra) bewees:

اِنَّ الَّذِیۡنَ جَآءُوۡ بِالۡاِفۡکِ عُصۡبَۃٌ مِّنۡکُمۡ

“Waarlijk, zij die de lastering voortbrachten waren een grote groep uit uw midden.” (De Heilige Koran, 24:12)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr(ra), de vader van Hazrat A’ishah(ra), zwoer dat hij nooit meer financiële steun zou geven aan Mistah, die een van de mensen was geweest die dit valse gerucht hadden verspreid. Toen openbaarde God aan de Heilige Profeet (saw):

وَلَا یَاۡتَلِ اُولُوا الۡفَضۡلِ مِنۡکُمۡ وَالسَّعَۃِ اَنۡ یُّؤۡتُوۡۤا اُولِی الۡقُرۡبٰی وَالۡمَسٰکِیۡنَ وَالۡمُہٰجِرِیۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ ۪ۖ وَلۡیَعۡفُوۡا وَلۡیَصۡفَحُوۡا ؕ اَلَا تُحِبُّوۡنَ اَنۡ یَّغۡفِرَ اللّٰہُ لَکُمۡ ؕ وَاللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ 

“En laat hen, die rijkdommen en overvloed onder u bezitten niet ophouden te geven aan verwanten en behoeftigen en hen die hun huizen ter wille van Allah hebben verlaten. Laten zij vergeven en over het hoofd zien. Wenst gij niet dat Allah u zou vergeven? Allah is vergevingsgezind, Genadevol.” (De Heilige Koran, 24:23)

Zijne Heiligheid (aba) vertelde dat Hazrat Abu Bakr(ra) hierop zei dat hij zeker door God vergeven wilde worden, en zo begon hij Mistah weer te steunen.

Gebeurtenissen tijdens de Slag van de Gracht

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de derde grote slag tussen de moslims en de ongelovigen de Slag van de Gracht, of de Slag van Ahzab (confederaties) was. Na de verdrijving van Banu Nadhir gingen enkele van hun leiders naar de Quraish en zetten hen aan om tegen de moslims te vechten. Ze verzamelden ook andere stammen, wat hun totale aantal naar 10.000 bracht. Toen de Heilige Profeet (saw) hoorde van dit leger, overlegde hij met zijn metgezellen, en Hazrat Salman(ra) de Pers stelde voor om een loopgraaf te graven. De Heilige Profeet  (saw) was het daarmee eens en hielp hij, samen met 3000 moslims, ook bij het graven van deze loopgraaf. Toen de vijand Medina omsingelde, voerde Hazrat Abu Bakr(ra) het bevel over een deel van het moslimleger. Gedurende deze tijd werd in dat gebied een moskee gevestigd, bekend als de Sadiq-moskee.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij deze incidenten in toekomstige preken zou blijven vertellen.

Begrafenisgebeden

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de begrafenissen van enkele overleden leden zou aankondigen.

Mubaraka Begum, echtgenote van Mukhtar Ahmad Gondal. Zij is overleden op 11 januari. Ze was de schoondochter van een metgezel van de Beloofde Messias(as). Ze bezat veel deugdzame eigenschappen. Ze wordt overleefd door vijf zonen en drie dochters. Een van haar zonen, samen met aantal anderen uit haar nageslacht, zijn toegewijden voor het leven. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah haar met vergeving en genade zou behandelen en haar gebeden voor haar nageslacht mocht vervullen.

Mir Abdul Waheed die in de nacht van 12 op 13 januari is overleden. In 2020 werd een valse aanklacht ingediend tegen hem en zijn familie, en zijn huis werd omringd door geestelijken en anderen. De politie hielp hen te ontsnappen, maar later werd een van zijn zonen door de politie meegenomen en gevangengezet wegens valse aanklachten van de godslastering. Zijn zoon zit nog steeds in de gevangenis en kon niet deelnemen aan de begrafenis van zijn vader. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de Almachtige de overledene met vergeving en genade zou behandelen en zijn familie geduld zou schenken. Moge Allah ook de middelen scheppen voor de vrijlating van zijn zoon.

Syed Waqar Ahmad uit de VS overleed op 17 januari aan een hartaanval. Zijn vrouw is de achterkleindochter van Mirza Bashir Ahmad(ra) en de achterkleindochter van Mirza Sharif Ahmad(ra). Hij was een voorbeeldige echtgenoot en vader. Hij leidde een onbaatzuchtig en eenvoudig leven. Hij zei dat als hij naar de moskee ging, hij zijn eed herhaalde, en niets was belangrijker voor hem dan dit. Zijne Heiligheid (aba) vertelde dat hij zelf heeft opgemerkt dat zelfs wanneer hij werd geconfronteerd met een grote beproeving, zijn eed handhaafde om voorrang te geven aan het geloof boven wereldse zaken. Hij was altijd gehoorzaam aan het Khilafat, zelfs als hij iets niet begreep. Zijn zoon Syed Adil Ahmed is een missionaris, en hij herhaalt ook dat zijn vader een eenvoudig leven leidde en voorrang gaf aan de behoeften van zijn familie boven die van hemzelf. Hij bezat vele deugdzame eigenschappen. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de Almachtige hem met vergeving en genade zou behandelen en zijn kinderen in staat zou stellen deze deugden voort te zetten.