Skip to content

Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V(aba) | 15 januari 2021 | ‘Mannen van excellentie: Hazrat Ali(ra); Lancering van MTA Ghana.’

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

Rechtgeleide Khulafa (Kaliefen) – Hazrat Alira en de lancering van MTA Ghana

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwudh en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, dat hij in deze vrijdagpreek verder zal gaan met het belichten van de incidenten uit het leven van Hazrat Alira.

Hazrat Ali’sra Liefde voor God

Zijne Heiligheidaba vertelde over een incident waarin Hazrat Husseinra zijn vader Hazrat Alira vroeg of hij van hem hield, waarop Hazrat Alira antwoordde dat hij dat deed. Hazrat Husseinra vroeg toen of Hazrat Alira van God hield, waarop hij antwoordde dat hij dat ook deed. Hazrat Hussainra vroeg zich af of dit dan niet als Shirk [deelgenoten aan God toekennen] zou kunnen worden beschouwd? Hazrat Alira antwoordde dat dit geen Shirk was, want als hij zou moeten kiezen tussen de liefde voor God en de liefde voor zijn zoon dan zou hij kiezen voor de liefde voor God.

Zijne Heiligheidaba vertelde over een incident waarin Hazrat Alira eens een van zijn werknemers tot zich riep en de werknemer niet reageerde. Hij riep enkele keren, maar kreeg geen alsnog antwoord terug. Later zag hij de werknemer langslopen en vroeg hem waarom hij niet had gereageerd. De werknemer antwoordde door te zeggen dat hij wist dat Hazrat Alira vriendelijk was en hem niet zou straffen, maar hem met vriendelijkheid en mededogen zou bejegenen. Hazrat Alira vond dit antwoord zo mooi dat hij hem bevrijdde.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira eens langs zijn zonen kwam terwijl iemand hen de Heilige Koran onderwees. Toen hij langskwam, hoorde hij dat hun werd geleerd om ‘Khatimun Nabiyyin’ te zeggen in plaats van ‘Khatamun Nabiyyin’ [Zegel van de profeten]. Hazrat Alira zei dat hoewel er andere dialecten kunnen zijn (andere variaties waarop ‘Khatam’ uitgesproken kan worden), het zeggen van Khatimun Nabiyyin (ook kan betekenen) dat het degene zou zijn die het profeetschap beëindigde, terwijl Khatamun Nabiyyin (primair) het zegel van profeten betekent, en dat is de juiste uitspraak en betekenis.

Verlangen om de geboden van de Heilige Koran te vervullen

Zijne Heiligheidaba zei dat er in de Koran een gebod is dat men aalmoezen moet geven voordat men de Heilige Profeets over een bepaalde kwestie raadpleegt. Hazrat Alira had de Heilige Profeets niet geraadpleegd over enige kwestie vóór de openbaring van dit gebod, maar nadat het gebod werd geopenbaard, ging hij naar de Heilige Profeets, gaf aalmoezen en zei dat hij de Heilige Profeetwilde raadplegen over een kwestie. Dus nam de Heilige Profeets hem aan de kant en sprak met hem. Later vroeg iemand aan Hazrat Alira waarover hij de Heilige Profeethad geraadpleegd. Hazrat Alira antwoordde en zei dat er in feite geen specifieke kwestie was, hij wilde alleen dit gebod van de Heilige Koran dat instrueert om aalmoezen te geven voordat de Heilige Profeets geraadpleegd wordt in praktijk brengen en vervullen.

Zijne Heiligheidaba zei dat dit de manier was waarop de metgezellen trachtten de geboden van de Heilige Koran te vervullen. Er was een metgezel die het Korangebod had willen vervullen, waarin vermeldt staat dat als u naar iemands huis gaat en ze u niet binnenlaten, u op een vrolijke manier weg moet gaan. Hazrat Alira zei echter dat niemand hem ooit de toegang weigerde wanneer hij bij iemand op bezoek ging. Zijne Heiligheidaba zei dat dit de manieren waren van de metgezellen. Als iemand tegenwoordig zou zeggen dat ze het druk hebben en het bezoek weigeren, dan zal de ander het erg vinden en zich beledigd voelen.

Zijne Heiligheidaba zei dat de Heilige Profeets eens advies gaf aan Hazrat Alira, dat als hij zelfs maar één persoon naar het juist pad zou leiden, het beter zou zijn dan een gebied tussen twee bergen gevuld met schapen te hebben (een uiterst waardevol bezit).

Zijne Heiligheidaba zei dat de Heilige Profeets eens zei dat iedereen die van Hazrat Alira hield, van de Heilige Profeets hield, en dat iedereen die van de Heilige Profeetsa hield, van Allah hield; en iedereen die vijandschap had jegens Hazrat Alira, vijandschap had jegens de Heilige Profeets, en iedereen die vijandschap had met de Heilige Profeets vijandschap met Allah had. De Heilige Profeetzei ook dat alleen ware gelovigen van Hazrat Alira zouden houden, terwijl de hypocrieten vijandschap tegen hem zouden hebben.

Hazrat Ali’sra verlangen naar rechtvaardigheid en onpartijdigheid

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira altijd betrouwbare mensen zou benoemen op gezaghebbende functies. Als hij echter ooit hoorde van de oneerlijkheid van een bepaalde persoon, dan zou hij hem een brief schrijven met verzen uit de Heilige Koran die betrekking hebben op rechtvaardigheid en onpartijdigheid.

Zijne Heiligheidaba vertelde over een incident toen Hazrat Alira door een markt liep, en hij iedereen adviseerde die hij ontmoette om altijd de waarheid te spreken, rechtvaardig en onpartijdig te zijn en zaken te doen met volledige transparantie en eerlijkheid.

Zijne Heiligheidaba citeerde Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmadra die zei dat tijdens het Khilafat (Kalifaat) van Hazrat Abu Bakrra en Hazrat Umarra er minder onrust was die ontstond omdat er meer mensen waren die baat hadden bij het gezelschap van de Heilige Profeets. Maar later in het Khilafat (Kalifaat) van Hazrat Uthmanra en Hazrat Alira was het aantal mensen die in het gezelschap leefden van de Heilige Profeets minder, en als gevolg hiervan nam wanorde toe. Toen iemand Hazrat Alira vroeg waarom er tijdens de tijdperken van de vroegere Khulafa (Kaliefen) minder wanorde was, antwoordde Hazrat Alira door te zeggen dat “tijdens hun Khilafat ze mensen zoals ik onder zich hadden, en tijdens mijn Khilafat, ik mensen onder mij heb zoals u.”

Zijne Heiligheidaba zei dat toen de Romeinse keizer de onenigheid zag tussen Hazrat Alira en Amir Mu’awiyahra, hij een kans zag om de Moslims aan te vallen. Een priester adviseerde de keizer echter dat hij zich moest onthouden van elke vorm van aanval, want zelfs als er verdeeldheid onder de Moslims leek te zijn, zouden ze zich verenigen om zich tegen hem te verdedigen. Toen Hazrat Mu’awiyahra op de hoogte was van de bedoelingen van de Romeinse keizer, schreef hij hem een ​​brief waarin hij zei dat, hoewel er een meningsverschil kan zijn tussen hemzelf en Hazrat Alira, als de Romeinse keizer toch besloot de Moslims aan te vallen, hij de eerste persoon zou zijn die samen met het leger van Hazrat Alira  in de verdediging zou staan.

Nobele kwaliteiten van Hazrat Alira

Zijne Heiligheidaba zei dat Amir Mu’awiyahra eens iemand vroeg om te vertellen over de kwaliteiten van Hazrat Alira. Hij zei dat Hazrat Alira standvastig was en grote kracht had. Hij maakte moedige en rechtvaardige besluiten. Hij was een bron van kennis en wijsheid. Hij had geen verlangen naar materiële zaken, maar hield liever van de eenzaamheid van het nachtelijk gebed. Hij was erg wijs; hij droeg eenvoudige kleren en at eenvoudig voedsel en leefde onder de mensen als een gewoon mens. Hij stond altijd klaar om alle vragen die hem werden gesteld te beantwoorden. Hoewel hij altijd veel medeleven met de mensen toonde en de mensen veel genegenheid voor hem hadden, zouden mensen nog steeds het ontzag voelen voor zijn aanzien. Hij hield van degenen die geestelijk waren en hield de armen dichtbij. Zelfs de grootste machten konden hem niet overtuigen met hun valse verhalen, en zelfs de zwakste zou nooit teleurgesteld zijn in zijn hoge niveau van rechtvaardigheid.

Zijne Heiligheidaba citeerde de Beloofde Messiasas, die over Hazrat Alira zei dat hij rechtvaardig, zuiver en van degenen was die Allah het meest dierbaar zijn. Hij was een leeuw van God en was erg vrijgevig. Hij was buitengewoon dapper in de strijd, zozeer zelfs dat hij nooit van zijn plaats op het slagveld zou weggaan. Hij was ook zeer bekwaam in zijn spraak, en zijn woorden zouden de harten doordringen. Zijn kennis was zo groot dat niemand ooit met hem kon concurreren. Hij adviseerde mensen altijd om de minder bedeelden te helpen en was daar zelf voorbeeldig in. Hij was buitengewoon spiritueel dichtbij tot God de Almachtige.

Zijne Heiligheidaba zei dat hij nu het belichten van de incidenten uit het leven van Hazrat Alira voltooid had.

Lancering van MTA Ghana

Zijne Heiligheidaba zei dat hij na het vrijdaggebed een nieuw televisiekanaal zou lanceren; MTA Ghana.

De Wahab Adam Studio in Ghana werd in 2017 voltooid en genoemd ter ere van wijlen Ameer en Missionaris In-charge, de heer Abdul Wahab Adam. De studio produceert meer dan 60 procent van de huidige programma’s voor de ‘MTA Africa’ kanalen. De studio heeft 17 fulltime medewerkers en ruim 60 vrijwilligers die op de verschillende afdelingen worden opgeleid. De Wahab Adam Studio is een van de meest geavanceerde studio’s in Ghana en heeft enkele van de beste faciliteiten. Diverse mediaorganisaties en omroepen sturen hun personeel naar de studio voor trainingsdoeleinden en om werkervaring op te doen. De studio heeft veel LIVE programma’s geproduceerd, waaronder de eerste Afrikaanse Koranwedstrijd, Ramadan- programma’s en vele andere.

Er wordt nu een nieuw zender gelanceerd onder de naam MTA Ghana. MTA Ghana wordt een nieuwe nationale Tv-zender die 24 uur per dag uitzendt op het digitale platform in Ghana. MTA Ghana kan worden bekeken zonder dat een satellietschotel nodig is en is toegankelijk via een normale antenne. Dit betekent dat Ghanezen gemakkelijk toegang hebben tot de zender. De zender zal zich op dezelfde locatie bevinden als de andere grote reguliere zenders in Ghana en zal toegankelijk zijn voor miljoenen huizen in het land. De belangrijkste dekkingsregio’s zijn Accra, groter Accra, Central Region, Kumasi en omliggende gebieden zoals Tamale en Wa.

Programma’s worden geproduceerd vanuit de Wahab Adam Studio in verschillende talen van Ghana, waaronder Engels, Twi, Ga, Hausa en anderen. De uitzending en planning van de zender zal lokaal worden uitgevoerd vanuit de Wahab Adam Studio via vrijwillgers die behoren tot de Lajna vrouwenorganisatie en andere teams. Er zijn veel programma’s gemaakt om morele training te geven en Ghanezen te onderwijzen in de ware en mooie leerstellingen van de Islam. De toespraken van Huzur-e-Anwar [Zijne Heiligheid] worden in de taal Twi vertaald en de LIVE vrijdagpreek wordt uitgezonden met Twi vertalingen in verschillende missiehuizen. MTA Ghana wordt het enige toegewijde islamitische kanaal op het digitale platform in Ghana.

Oproep voor gebeden

Zijne Heiligheidaba zei dat de tegenstanders van de Gemeenschap onze vooruitgang proberen te belemmeren, maar de Almachtige God nieuwe wegen blijft openen.

Zijne Heiligheidaba deed opnieuw een oproep voor gebeden, voor de Ahmadi’s in Pakistan en Algerije die ten onrechte zijn gevangengezet. Zijne Heiligheidaba zei ook te bidden voor de algemene toestand in Pakistan, moge Allah de Ahmadi’s gemak schenken en de tegenstanders in staat stellen om redelijk te zijn, en als het niet voorbestemd is dat zij redelijk worden, mogen de Ahmadi’s dan uit hun greep worden gered. Zijne Heiligheidaba zei dat de Ahmadi’s in Pakistan speciale nadruk moeten leggen op het de vrijwillige gebeden en het geven van aalmoezen.

(Na het vrijdaggebed heeft Zijne Heiligheidaba MTA Ghana ingehuldigd en stille gebeden geleid)

Voor de Engelse vertaling, zie: https://www.alislam.org/friday-sermon/2020-10-16.html
Voor de Khutba in het Arabisch, zie: https://www.islamahmadiyya.net/cat.asp?id=116
Voor de Khutba in het Urdu, zie: https://www.alislam.org/urdu/khutba/2020-10-16/