Skip to content

Kwartaal Competities

q-compitities

In de geest van “wedijveren met elkander in goede daden” organiseert afdeling Aetemaad elke kwartaal een competitie tussen de madjaalis. Hierbij wordt er vooral gekeken naar hoe verschillende madjaalis functioneren. De beoordeling vindt plaats op basis van de rapporten van de madjaalis en een oordeel door alle Mohtamimien.