Landelijke Opschoondag Amstelveen | Maart 2023

Op 18 maart, 2023, heeft Majlis Khuddam-ul-Ahmaddiyya Amstelveen deelgenomen aan de nationale schoonmaakdag op uitnodiging van gemeente Amstelveen in aanwezigheid van gerespecteerd Sadar Jama’at Amstelveen. De duur van dit evenement was 2 uur van 10.00 tot 12.00 uur. In totaal namen 6 khuddam deel aan dit. Namen van deelnemers worden hieronder vermeld; 

  • Tahir Rauf sahib
  • Rizwan Ahmad Waince sahib
  • Usman Ahmed sahib
  • Saqib Rasheed sahib
  • Faizan Ahmad sahib
  • Nasir Ahmad sahib
  • Atta-Ul-Haye sahib (Sadr Djamaat Amstelveen
  • Aqeel Ahmad sahib

Beste Nazim Taleem – Maart 2023

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 

Met de zegen van Allah de Almachtige kondigt de afdeling Taleem van Majlis khuddam ul Ahmadiyya Nederland de Beste Nazim Taleem van de maand aan. Taleem-afdeling reikt de prijs uit aan de beste Nazim Taleem voor zijn uitstekende gedurende de maand. 

Alle Nazimeen Taleem hebben enorm hard gewerkt gedurende de maand. Moge Allah hen zegenen. Amien.

Voor uitstekende werk en het op tijd voltooien van alle taken is de beste Nazim Taleem van maart 2023 Umar Farooq sahib uit Majlis Den bosch.

Moge Allah alle Nazimeen Taleem rijkelijk belonen. Amien!

Nationale toespraak zonder voorbereiding competitie 2022 – 2023

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Met de zegeningen van Allah de Almachtige, heeft de afdeling Taleem van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland in maart 2023 een Nationale Onvoorbereide toespraak competitie georganiseerd.

De competitie begon met de recitatie van de Heilige Koran.

Aan deze competitie deden 38 khuddam uit 19 majalis mee. De jury gaf elke deelnemer 2 onderwerpen. De toespraken door de khuddam waren zeer goed en het was erg moeilijk voor de jury om de winnaars te kiezen. Khuddam hebben ook veel geleerd van deze competitie.

Gerespecteerde Mustafa Gurgaze sahib jureerde deze competitie.

Hieronder volgen de resultaten van de competitie:

1e positie:
Murtaz Ahmad Sahib
Majlis Rotterdam

2e positie:
Nida Ul Zafar Sahib
Majlis Almere Buiten

3e positie:
Jazib Ahmad Sahib
Majlis Alkmaar

Aanmoedigingsprijs:
Rameez Ahmad Sahib
Majlis Den Bosch

Moge Allah alle deelnemers rijkelijk belonen. Amien!

Khuddam & Atfal Sport en Ijlas | Majlis Maastricht

Op zaterdag 18 maart 2023 heeft Majlis khuddam-ul-Ahmadiyya en Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya Maastricht een Sportdag en Ijlas-e-Aam georganiseerd in Sittard. Onze speciale gast was (Sadar khuddam ul Ahmadiyya Nederland, Saeed Ahmad Jatt Sahib).

In totaal namen 23 khuddam en 5 Atfal deel aan dit programma. De aanwezigheid was aanzienlijk hoog: 85% van de Khuddam en 100% Atfal waren aanwezig. Het weer was erg mooi en gunstig voor dit buitenprogramma.

Tijdens de sport speelden we cricket en voetbal. Na de sport hadden we heerlijke lunch in de vorm van een kuloo jamiyya. 4 khuddam en 2 Atfal brachten ieder één gerecht vanuit huis. Na de lunch werden de Zohr en Asr gebeden verricht.

Het programma werd afgesloten met een Ijlas e aam. Het thema van de Ijlas was Terbiyat. Dit werd gevolgd door een kleine Waqar-e-Amal waarin Khuddam en Atfal deelnamen. Alhamdulillah was het een zeer succesvol programma. Alle khuddam en Atfal hebben ervan genoten en hun onderlinge broederschap versterkt.

Broederschap, liefde, en respect, dit is de schoonheid van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Alhamdulillah.

Regionale Atfal Fun Day | Regio Noord-West

Op zondag 4 maart 2023 organiseerde Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya de Atfal Fun Day in de Baitul Mahmood-moskee. Het was een dag vol activiteiten en religieuze sessies, bedoeld om jongens tussen 7 en 15 jaar oud samen te brengen, hun broederschap te versterken en hen te helpen groeien in hun spirituele ontwikkeling. De opkomst was Alhamdulillah goed, met 77% van de Atfal uit de Regio Noord-West die deelnamen, wat resulteerde in 26 Atfal die deelnamen aan het evenement.

De voorbereidingen voor de Atfal Fun Day begonnen enkele weken voor het evenement met verschillende vergaderingen tussen de Nazimeen Atfal en Murabbi Saeed Sahib (Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland). Op de dag zelf begon het programma met de recitatie van de Heilige Quran, gevolgd door de Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya Ehad. Na de Ehad hield Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland een toespraak. Tijdens de toespraak las Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland een brief voor van Huzoor-e-Aqdas (aba) aan de Atfal uit de Regio Noord-West.

Vervolgens begonnen de leuke activiteiten, zoals een quiz, cricket, tafeltennis en voetbal. Na een korte pauze met refreshments vond er een religieuze sessie plaats waarin stukken uit het boek “Ark van Noach” van de Beloofde Messias (as) werden voorgedragen en toegelicht. Tijdens deze sessie kregen de Atfal de kans om vragen te stellen. Na de religieuze sessie werden de Zuhr- en Asr-gebeden verricht, gevolgd door de maaltijd.

De Atfal Fun Day bood de jongens de kans om samen te komen, hun broederschap te versterken en te genieten van een dag vol plezier en spirituele ontwikkeling. Alhamdulillah toont het succes van dit evenement aan hoe belangrijk het is om de gemeenschap bij elkaar te brengen. Ten slotte wil de organisatie graag het keukenteam bedanken voor hun harde werk en inzet om ons gedurende de dag van heerlijk eten en drinken te voorzien.

Excellenties van de Heilige Koran – Nadenken over het volmaakte woord van God | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 17 Maart 2023

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij zou blijven spreken over de ware status van de Heilige Koran.

De Heilige Koran legt echt het doel van religie uit

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die uitlegde wat religie werkelijk is volgens de Heilige Koran en de impact ervan op de mensheid. De Beloofde Messias (as) verklaarde dat de evangeliën geen antwoord geven op de impact die religie heeft op de mensheid, maar de Heilige Koran legt uit dat religie niet tot doel heeft een zwak persoon af te schilderen als iemand die sterk is. In plaats daarvan is het doel van religie om een mens te leiden om zijn door God gegeven vermogens en sterke punten op de juiste tijd en plaats te gebruiken. Religie heeft niet de macht om natuurlijke kwaliteiten te veranderen, maar helpt alleen om die kwaliteiten op de juiste momenten te manifesteren. Religie legt niet de nadruk op het gebruik van barmhartigheid of vergeving, maar legt in plaats daarvan de nadruk op evenwicht.

De Beloofde Messias (as) legde uit dat iemand die niet de juiste acties op het juiste moment en plaats laat zien, een fout maakt. Als een machtige man bijvoorbeeld wreed blijft tegen anderen om zijn macht te tonen, is het verkeerd. Zijn macht of kwaliteiten zijn niet slecht, maar zijn daden wel.

Een remedie voor alle ziekten

Bovendien legt de Beloofde Messias (as) uit dat een van de doelen van zijn komst is om de waarachtigheid van de Heilige Koran te bewijzen. Hij stelt dat degenen die moslim zijn de Koran niet begrijpen, en nu heeft God de ware betekenissen van de Heilige Koran willen laten zien. De leringen van de Koran zijn zodanig dat niemand er bezwaar tegen kan maken, en ze zijn zo perfect dat zelfs filosofen er geen fout in kunnen vinden.

Terwijl hij de gemeenschap adviseerde om na te denken over de Heilige Koran, verklaarde de Beloofde Messias (as) dat de Koran de details bevat van alles wat goed en kwaad is, evenals profetieën over de toekomst en meer. De Heilige Koran presenteert een religie die onberispelijk is en waardoor men zegeningen kan ervaren. De evangeliën hebben de religie niet vervolmaakt. Hooguit waren de leringen van de evangeliën nodig volgens de tijd van de profeet Jezus (as), maar het kan niet worden toegepast op een andere tijd. Alleen de Heilige Koran bevat de genezing van alle ziekten en leringen om goede eigenschappen te bevorderen. We moeten er dus naar handelen.

De noodzaak om na te denken over de Heilige Koran

De Beloofde Messias (as) stelt verder dat we ons niet moeten bezighouden met verschillende traditionele manieren van smeekbeden en in plaats daarvan die tijd treffender moeten besteden aan het nadenken over de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid (aba) verklaarde dat sommige mensen zich bezighouden met traditionele methoden van smeekbede zonder de ware betekenis te kennen van wat ze beoefenen. In plaats daarvan zou het nuttiger zijn om die tijd te besteden aan het nadenken en nadenken over de Heilige Koran, wat zou resulteren in spirituele vooruitgang. Niet-Ahmadi Moslims hebben hierdoor veel vernieuwingen in het geloof geïntroduceerd en sommige Ahmadi’s zijn ook beïnvloed. Daarom moeten we meer aandacht besteden aan het bestuderen en reciteren van de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid (aba) verklaarde dat volgende week de Ramadan zal beginnen. We moeten allemaal speciale aandacht besteden aan de studie van de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde toen de Beloofde Messias (as), die verklaarde dat als iemands hart hard en grof is, het kan worden verzacht door de Heilige Koran. Overal waar een gebed wordt genoemd, doet een gelovige hetzelfde gebed in zijn eigen voordeel. De Koran is vergelijkbaar met een tuin, waarin een gelovige een bloem van de ene plaats plukt, vervolgens naar een andere plaats gaat en een andere bloem voor zichzelf plukt. We moeten dus profiteren van elk geval in de Heilige Koran, zodat we spirituele vooruitgang kunnen bereiken. Waar de Heilige Koran heeft geïnstrueerd om een moraal te tonen, moeten we dat doen, en waar de Koran een bepaalde daad verbiedt, moeten we onszelf ervan weerhouden dat te doen.

Twee manieren waarop iemand wordt beroofd van de zegeningen van de Koran

De Beloofde Messias (as) verklaart dan de twee manieren waarop men wars wordt van de Heilige Koran. De twee manieren zijn openlijk en heimelijk. De Beloofde Messias (as) legt uit dat een persoon door zijn daden afkeer toont van de Heilige Koran. Wanneer we fysieke afkeer van de Heilige Koran tonen, betekent dit dat we het helemaal niet reciteren. Veel moslims doen dit nu, en ondanks dat ze zichzelf moslims noemen, zijn ze zich totaal niet bewust van de Heilige Koran. De tweede manier waarop iemand afkeer toont van de Heilige Koran is dat hij niet profiteert van de leiding en zegeningen ervan, ondanks het reciteren ervan. We moeten dus proberen onszelf te behoeden voor het op welke manier dan ook afkerig worden van de Heilige Koran.

De Beloofde Messias (as) citeerde Imam Ja’far, die naar verluidt heeft gezegd dat hij de Heilige Koran zo vaak reciteerde dat hij openbaringen begon te krijgen. De Beloofde Messias (as) legt uit dat hoewel het niet te zeggen is of hij daadwerkelijk zo’n uitspraak heeft gedaan, het feit is dat het heel goed mogelijk is dat men openbaring begint te ontvangen door de zegeningen van de Heilige Koran.

De Beloofde Messias (as) legt vervolgens uit dat veel Islamitische stromingen hun eigen betekenissen van de Koran ontlenen en dus leringen uit de Heilige Koran hebben getrokken die onjuist zijn. De Beloofde Messias (as) vertelt over een incident uit de tijd van Hazrat Umar (ra). Op een keer nam Hazrat Umar (ra) een beslissing en een oude vrouw zei dat dit in strijd was met wat in de hadith was genoemd. Hazrat Umar (ra) zei: “Ik kan de Heilige Koran niet verlaten voor [de uitspraak van] een oudere vrouw.” Hij benadrukte wat hij leerde van de woorden van God en gaf ze voorrang op de woorden van een vrouw. Als we niet hetzelfde doen, zullen innovaties zich in de Islam verspreiden die ons weg zullen halen van zijn ware leringen.

Zijne Heiligheid (aba) legde uit dat de meerderheid van de moslims nu wordt overspoeld door onwetendheid, omdat ze de Heilige Koran kunnen reciteren, maar er geen belang aan hechten om ernaar te handelen. De meerderheid van de moslims wordt geleid door hun zogenaamde geestelijken en geleerden, maar we vinden de Islam niet in hen, en dat is te wijten aan hun afkeer van de Heilige Koran en innovaties die ze in het geloof hebben gebracht. Ondanks dat geven ze ons Ahmadi’s nog steeds de schuld.

Acties zijn vereist voor spirituele vooruitgang

De Beloofde Messias (as) legt uit dat degenen die niet handelen naar de Heilige Koran nooit vooruitgang en succes zullen zien. Allah de Almachtige heeft het niet verboden om werelds werk te verrichten, maar dit mag niet ons doel worden. Ons doel zou moeten zijn om een aanbidder van God te worden en naar Zijn leringen te handelen. Het is om deze reden dat het gebod van Zakat bestaat, zodat onze rijkdom niet alleen onze wereldse verlangens vervult, maar ook naar God en geloof wordt gekanaliseerd.

De Beloofde Messias (as) stelt dat de Koran een zak juwelen is, maar de mensen zijn zich er niet van bewust. Mensen richten zich niet aandachtig op de Koran zoals ze dat zouden doen op andere dingen. Er was een dichter in Batala die een Perzisch couplet aan het schrijven was. Hij schreef het eerste vers, waarna hij erg bedroefd raakte dat hij geen geschikt tweede vers kon vinden. Hij ging naar een kleermaker en verspilde zijn tijd omdat zijn gedachten op zijn poëzie waren gericht, en nadat hij door de kleermaker was uitgescholden voor het verspillen van zijn tijd, was hij in staat om een tweede vers te schrijven waar hij tevreden mee was. De Beloofde Messias (as) legt uit dat we niet dezelfde inspanning leveren als deze dichter om de Heilige Koran te begrijpen, maar dat zouden we wel moeten doen.

De Beloofde Messias (as) stelt dan dat waar de Heilige Koran een gebod geeft, het ook bewijs geeft van het voordeel van dat gebod. Er kan geen bedrog en leugen bestaan in het aangezicht van de Heilige Koran, en het is om deze reden dat iedereen die vals is niet tegen ons kan opstaan, zelfs niet in een debat. We zijn gezegend door de Heilige Koran met waarheden die niet kunnen worden betwist.

Verder citeerde Zijne Heiligheid (aba) de Beloofde Messias (as), die uitlegde dat door ons aan de Heilige Koran te houden, we God kunnen vinden. Hij zegt dat we één profeet hebben aan wie deze volmaakte lering werd geopenbaard. Tegenwoordig volgen velen de wegen van mystici en geven ze zich over aan traditionele smeekbeden, maar deze methoden zullen ons van het juiste pad brengen. We moeten de Heilige Profeet (vzmh) volgen die de perfecte leringen van de Heilige Koran demonstreerde, en alleen dan zullen we de sleutel bereiken om de deur naar God te openen.

Een Schrifttekst die alle mensen verenigt

De Beloofde Messias (as) stelt dat de Heilige Koran vrede tussen alle mensen heeft gevestigd omdat het het geloof in alle profeten verplicht stelt aan de mens. De Beloofde Messias (as) daagde ook iedereen uit om een boek voort te brengen dat op een vergelijkbare manier vrede tot stand brengt. De Heilige Koran heeft ook de eigenschap van het hebben van een systematische orde die bijdraagt aan zijn welsprekendheid en expressie. Iets dat willekeurig in volgorde is, kan niet welsprekend zijn, maar de Heilige Koran is in een perfecte volgorde, gebruikt mooie taal en laat niets weg bij het uitleggen van een zaak. Zelfs degenen die overdreven zijn in het demonstreren van orde zijn niet verdienstelijk. De Koran daarentegen is evenwichtig en perfect, en omdat het het woord van God is, moet het welsprekend zijn.

Twee wonderen van de Heilige Koran

Terwijl hij twee wonderen van de Heilige Koran noemt, stelt de Beloofde Messias (as) dat de Islamitische Ummah twee wonderen heeft gekregen. Het eerste is de werkelijke woorden van de Koran die perfect en welsprekend zijn. Het tweede is de impact en potentie van de Heilige Koran. Als de kracht en impact van de Koran ontbrak, zou de Islamitische Ummah worden beroofd van de vele tekenen en wonderen die het heeft gekregen.

De Beloofde Messias (as) stelt verder dat degenen die de Heilige Koran volgen, verlossing in deze wereld beginnen te ervaren. De Koran zuivert iemand van zijn fouten en ontdoet hun van al zijn twijfels en zwakheden. Zijn woorden zijn compleet met waarheden en kennis in zo’n mate dat elke twijfel in de harten van de mensen verdwijnt, maar om ervan te profiteren, moeten we proberen het te begrijpen.

De Heilige Koran bevat al het licht dat nodig is om de duisternis van deze tijd het hoofd te bieden. Zijn leringen schijnen als de zon en hij heeft de remedie voor alle geestelijke ziekten in zich. Er is geen goddelijke leiding buiten beschouwing gelaten, en iemand die het volgt, zuivert perfect zijn hart en vestigt een eenheid met Allah. Daarna begint een persoon God te ervaren en in het aangezicht van moeilijkheden worden hun gebeden door God verhoord. Zelfs als iemand duizend keer in moeilijkheden bidt, antwoordt God zo iemand duizend keer met liefde. Door zijn leringen wordt een mens gezuiverd van alle menselijke zwakheden en is hij vervuld van zuiverheid.

De Beloofde Messias (as) legt dan uit dat we geen volmaakter boek in ons bezit hebben dat vrij is van enige twijfel. Hij stelt verder dat Allah de Almachtige aanvankelijk leiding stuurde naar elke natie afzonderlijk. Toen Hij vervolgens wenste dat de mensheid verenigd zou worden om Zijn eigen eenheid te weerspiegelen, openbaarde Hij de Heilige Koran. Hij verenigde de naties, volkeren en talen van de mensheid door middel van de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we dit tegenwoordig vanuit een werelds perspectief zien gebeuren, omdat de wereld nu een global village is geworden. Niettemin zijn we verenigd in taal door de Heilige Koran omdat we de Arabische taal gebruiken in onze gebeden, ongeacht van welke achtergrond we komen.

De gunst van de Koran ten opzichte van eerdere Geschriften & Profeten

De Beloofde Messias (as) legt uit dat de Heilige Koran de leringen en profeten uit het verleden een grote dienst heeft bewezen, omdat het hun anekdotische verslagen heeft veranderd in wetenschappelijke leringen. De verhalen en verslagen van de profeten uit het verleden kunnen dus niet echt worden begrepen zonder de Heilige Koran te lezen. De reden waarom mensen zich tegen ons en de leringen van de Heilige Koran verzetten, is omdat we het willen presenteren op de manier waarop het door God werd geopenbaard.

De grootsheid van de Koran zit in het feit dat het leringen bevat die nergens te vinden zijn in de Thora en evangeliën, en we kunnen hier alleen over leren als we de pagina’s van de Heilige Koran lezen en erin duiken.

De Beloofde Messias (as) legde uit dat de Heilige Koran gevuld is met leiding en geboden van Allah de Almachtige die dienen om ons te verbeteren. Dus, terwijl we de Heilige Koran reciteren, moeten we naar deze leiding zoeken en handelen naar de geboden die we daarin vinden.

De Beloofde Messias (as) legt verder uit dat de Heilige Koran geen menselijke inbreng heeft en in alle opzichten perfect is omdat het van God Zelf is. In feite heeft Allah de Almachtige elke letter verantwoord. Zo is het veiliggesteld voor verandering. We zien dat de leringen van de Heilige Koran en zijn diepere betekenissen zelfs vandaag de dag nog steeds intact zijn.

Nieuwe betekenissen van de Heilige Koran manifesteren zich volgens de behoefte van de tijd

De Beloofde Messias (as) stelt verder dat de Heilige Koran zijn leringen manifesteert volgens de behoefte van de tijd. In dit tijdperk, omdat er veel Dajjali-krachten en andere plannen zijn om de mensheid van God af te dwalen, vinden we de nodige leiding om deze krachten te bestrijden in de Heilige Koran. Deze leiding kan dus verborgen zijn geweest voor degenen die voor ons waren, maar nu zijn ze duidelijk geworden. De Heilige Koran is zo’n boek dat zal blijven bestaan tot de Dag des Oordeels, omdat het in staat is om leringen te presenteren volgens de behoefte van de tijd.

De Beloofde Messias (as) stelt verder dat deze leringen en kennis niet onnodig voortkomen uit de Heilige Koran, maar zich manifesteren op het perfecte moment en wanneer ze het meest nodig zijn.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat men niet moet overwegen dat men de hele Koran heeft geleerd nadat ze het hebben gereciteerd. In plaats daarvan, nadat we het een keer hebben gelezen en bestudeerd, moeten we het opnieuw doen en we zullen merken dat onze kennis volwassen is geworden en dat wat we er in het verleden van hadden geleerd slechts een zeer basaal begrip was. Men zal dus jaar na jaar blijven leren en vooruitgang boeken als men de Heilige Koran op deze manier bestudeert.

Kennis van de Heilige Koran opent zich alleen voor degenen die zuiver en vroom zijn en die het met een open hart bestuderen. Zijne Heiligheid (aba) vermeldde dat de Beloofde Messias (as) een groot begrip van de Heilige Koran kreeg, en we moeten het bestuderen in het licht van zijn geschriften om een nog dieper inzicht te krijgen in de betekenissen ervan.

De Beloofde Messias (as) legt uit dat de Heilige Koran richtlijnen bevat voor mensen van alle niveaus van begrip. Sommigen bezitten misschien minder vermogens dan anderen, maar ze zijn niet beroofd van de Heilige Koran. Het bevat leringen voor alle mensen en voor alle tijden die komen gaan. De grootsheid van de Heilige Koran kan alleen in de wereld worden gevestigd als we ernaar handelen en we moeten de kennis ervan met anderen delen.

Zijne Heiligheid (aba) citeert vervolgens de Beloofde Messias (as) die stelt dat degenen die zondig zijn, de ondergang tegemoet zullen gaan. Het is om deze reden dat Allah de Almachtige Zijn profeten en leringen heeft gezonden, zodat de mensheid van de ondergang gered kan worden. In dit opzicht vervult de Heilige Koran perfect dit doel om de mensheid te redden en naar verlossing te leiden. Degenen die de Koran en de Heilige Profeet (vzmh) verlaten, zijn op weg naar de hel.

Zijne Heiligheid (aba) stelt:hoe kan iemand die zo’n geloof heeft als de Beloofde Messias (als) de Islam en de Heilige Profeet (vzmh) oneer aandoen? Moge Allah de Almachtige anderen in staat stellen dit ook te begrijpen. Moge de moslims bevrijd worden uit de valkuilen van Islamitische geestelijken en de imam van die tijd erkennen.

De manier waarop De Almachtige God de Heilige Koran beschermt

De Beloofde Messias (as) stelt dat Allah de Almachtige Zelf heeft beloofd om de Heilige Koran te beschermen. Dit betekent dat wanneer de leringen van de Heilige Koran verkeerd worden begrepen of verkeerd geïnterpreteerd, Allah de Almachtige iemand zal aanstellen die de ware leringen van de Koran zal verspreiden. In overeenstemming met deze belofte zond Allah de Almachtige de Beloofde Messias (as).

De Beloofde Messias (as) stelt dat het van vitaal belang is dat we naar de staat van onze tijd kijken. De Dajjal probeert de wereld van het geloof af te brengen, en het is om deze krachten te bestrijden dat de Beloofde Messias (as) is gearriveerd. Dus in plaats van hem de schuld te geven, moeten de mensen de noodzaak van het uur beseffen.

De Beloofde Messias (as) legt uit dat het doel van de Heilige Koran is om ons te transformeren van dieren naar mensen, en van mensen naar morele mensen. Bovendien transformeert het ons van morele mensen naar godvruchtige mensen.

Zijne Heiligheid (aba) vermeldde dat een Jood tegen hem zei dat hoewel hij geen moslim is, hij wel gelooft dat de Heilige Profeet (vzmh) een profeet is. De reden is dat de toestand van de Arabische bedoeïenen betreurenswaardig was, en na de komst van de Heilige Profeet (vzmh) en de openbaring van de Heilige Koran, werden ze volledig getransformeerd.

Terwijl hij zijn gemeenschap adviseert zich aan de Heilige Koran te houden, heeft de Beloofde Messias (as) een bepaling gemaakt in de zesde voorwaarde van Bai’at. Hij verklaart dat iemand die trouw aan hem belooft, zich zal onthouden van het naleven van tradities en rituelen en zich zal houden aan de geboden van de Heilige Profeet (vzmh) en de Heilige Koran.

Niets kan worden toegevoegd aan of afgetrokken van de Heilige Koran

De Beloofde Messias (as) stelt verder dat we niets kunnen veranderen vanuit de Heilige Koran of eraan kunnen toevoegen. Degenen die dit proberen te doen of ons ervan beschuldigen dit te doen, moeten bewijs leveren, omdat wij mensen zijn die zich strikt houden aan wat de Heilige Profeet (vzmh) ons heeft geleerd. De Heilige Profeet (vzmh) heeft nooit toegevoegd aan, noch afgetrokken van de leringen van de Heilige Koran, en wij volgen hem. Als we dat hadden gedaan, dan waren we zeker aansprakelijk.

Uiteindelijk bad Zijne Heiligheid (aba) dat Allah de Almachtige alle Ahmadi’s in staat zou stellen de Heilige Koran te begrijpen en te profiteren van de leringen ervan.

Oproep tot gebed voor Ahmadi’s in Burkina Faso & Bangladesh

Afgezien hiervan drong Zijne Heiligheid (aba) er bij alle Ahmadi’s op aan om te bidden voor de Ahmadi’s van Pakistan en de staat in het land. Hij drong er ook bij de leden van de gemeenschap op aan om te bidden voor de Ahmadi’s van Burkina Faso en Bangladesh, waar Islamitische geestelijken hen problemen bezorgen. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de Almachtige alle Ahmadi’s in staat zou stellen te profiteren van de komende maand Ramadan en te profiteren van de leringen van de Heilige Koran.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek

Koran-lezing en expositie in Den Haag

Op donderdag 9 maart heeft Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya een geslaagde Koran-lezing en expositie georganiseerd in Den Haag. De sprekers tijdens dit programma waren Hoofdmissionaris Naeem Warraich en Imam Safeer Siddiqui. De bijeenkomst trok 34 gasten, waaronder politici, journalisten en vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Tijdens het programma werd een speciale Koran-expositie georganiseerd waarbij informatie over de Koran en de Islam werd gepresenteerd. Diverse literatuur werd beschikbaar gesteld voor aanwezigen. De lezing werd afgesloten met hapjes en drinken. De feedback vanuit aanwezigen was zeer positief. 

De Kanttekening was aanwezig en deed verslag: zie artikel

Excellenties van de Heilige Koran – De zeggingskracht en wonderen van een perfecte gids | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 10 Maart 2023

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat Zijne Heiligheid(aba) in zijn recente preken heeft gesproken over de voortreffelijkheden en schoonheden van de Heilige Koran, wat hij ook in de preek van vandaag zou voortzetten.

Een perfecte leiding voor de rechtvaardigen

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran een compleet boek is en dat er geen ander geschrift is dat ermee kan worden vergeleken. In het openingshoofdstuk van de Heilige Koran leert God het gebed ‘Leid ons naar het rechte pad’. Dit is niet alleen een gebed, maar het is ook een belofte van de Almachtige God dat men door het volgen van de leer van de Heilige Koran naar het juiste pad geleid kan worden. Evenzo schetst de Almachtige God de richtlijn van hoe dit kan worden bereikt door in het tweede hoofdstuk van de Heilige Koran te verklaren dat dit Boek “een leidraad voor de rechtvaardigen” is.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de komst van de Heilige Profeet(vzmh) kwam toen de omstandigheden van de wereld om zijn komst vroegen en het resultaat van zijn komst was “Deze dag heb ik uw godsdienst voor u vervolmaakt”. Perfectie betekent niet alleen de openbaring van verzen, maar verwijst ook naar de zuivering van de harten en de voltooiing van de zielen van hen die de leer van de Heilige Koran uitvoeren en volgen. Zo werden wilde mensen veranderd in morele mensen en deze morele mensen werden vervolgens veranderd in spirituele mensen. Vandaar dat de Heilige Koran de mensen tot hun volmaaktheid bracht, net zoals het Boek van God tot volmaaktheid werd gebracht. Er is geen werkelijkheid of waarheid die buiten het bereik van de Heilige Koran valt.

Het enige boek dat alle waarheden bevat

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat hij de Bijbel bestudeerde en ontdekte dat de leerstellingen waar christenen trots op zijn in feite voortdurend en volledig in de Heilige Koran staan. Het is een schande dat moslims niet nadenken over de Heilige Koran, want er is niets dat daarmee te vergelijken is.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat het vers ‘deze dag heb ik uw godsdienst voor u vervolmaakt’ betekent dat de mens tot zijn hoogste vorm oftewel perfectie is gebracht en dat de Heilige Koran is vervolmaakt. Toen dit vers werd geopenbaard, zei een Joodse man dat de Moslims die dag als Eid moesten beschouwen. Hazrat Umar(ra) antwoordde dat dit een dag van Eid was, omdat het een vrijdag was.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die verklaarde dat de Heilige Koran een aparte rang heeft boven de Hadith (uitspraken van de Heilige Profeet(vzmh)). De Heilige Koran is de uiteindelijke rechter, niet de Hadith. Daarom heeft de Heilige Koran voorrang boven de Hadith, maar de Hadith zijn nuttig om de Heilige Koran beter te begrijpen.

Ongeëvenaard in welsprekendheid en articulatie

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) over de vaardigheid en schoonheid waarmee de Heilige Koran is geschreven. Dit is in zo’n mate dat zelfs de meest productieve geleerden in de Arabische taal niet eens zo veel als een regel konden brengen die kon worden vergeleken met de verheven bekwaamheid en schoonheid van de Heilige Koran. In feite, sinds de Heilige Koran is geopenbaard, is deze uitdaging aan de wereld voorgelegd om iets te brengen dat ook maar in de verste verte met de Heilige Koran kan worden vergeleken, maar sindsdien is niemand in staat geweest om ook maar iets vergelijkbaars te brengen.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de volgorde waarin de Heilige Koran is geschreven, de volgorde van de onderwerpen en de volgorde van de regels absoluut perfect is en het is juist deze volgorde die niet kan worden geïmiteerd die een waar en volledig begrip van de betekenissen en waarheden van de Heilige Koran mogelijk maakt. Geen enkel ander geschrift bezit de wonderbaarlijke combinaties van bekwaamheid, waarheid en wijsheid. Zij schijnen helder als de zon en bezitten in zich vanuit elke hoek een uitgesproken kracht. Dit is een duidelijk bewijs dat deze woorden van God afkomstig zijn, want een dergelijke combinatie kan door geen mens worden vervolmaakt.

Wonderen van de Heilige Koran

Zijne Heiligheid(aba) ging verder met het citeren van de Beloofde Messias(as) die zei dat het wonder van de Heilige Koran de gewaardeerde morele leringen zijn, de principes voor de samenleving en haar bekwaamheid, zodanig dat deze niet kunnen worden gekopieerd. Evenzo zijn de wonderen met betrekking tot de zaken van het ongeziene en de daarin gedane profetieën. Het is dus dat de Almachtige God duidelijk Zijn tekenen heeft getoond op een manier die elke mogelijkheid van twijfel uitsluit.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat de zegeningen die in zijn tijd werden getoond allemaal het resultaat waren van de wonderen van de Heilige Profeet(vzmh) en in overeenstemming met de profetieën van de Heilige Koran. Vandaag de dag kunnen de volgelingen van andere religies niet aanspraak maken op zulke wonderen, die voortvloeien uit de Heilige Koran, als wij. Daarom verklaarde de Beloofde Messias(as) dat de wonderen die door zijn hand werden getoond ook het resultaat waren van de Heilige Koran. De bekwaamheid van de Heilige Koran is niet beperkt tot het volgen van de woorden van de Heilige Koran alleen, maar net zoals de ordening van de Heilige Koran op een uitstekende manier is gedaan, presenteren zij ook uitstekende en perfecte leringen. De Almachtige God verklaart in de Heilige Koran:

Een boodschapper van Allah, die hun het zuivere Boek voordraagt. Daarin zijn blijvende geboden. (De Heilige Koran, 98:3-4)

Wie dus de Heilige Koran leest, vindt daarin niets anders dan waarheden. De wonderbaarlijke verandering die in Arabië plaatsvond is voor niemand verborgen. Binnen een periode van 30 jaar was de hele natie volledig veranderd.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat als men simpelweg kijkt naar Surah al-Ikhlas (hoofdstuk 112), men ziet hoe beknopt maar diepgaand God Almachtig het concept van de eenheid van God heeft verklaard. Dan is er Surah al-Fatihah (het openingshoofdstuk van de Heilige Koran) die een samenvatting bevat van het gehele onderwerp van de Heilige Koran.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit zaken zijn die door niemand weerlegd kunnen worden. Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij zelf vaak heeft gemerkt dat wanneer een kwestie in het licht van de Heilige Koran wordt behandeld in een bijeenkomst van niet-moslims, zij de leringen waarderen en er in feite mee instemmen.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde verder de Beloofde Messias(as) die zei dat er geen eenvoudiger logica bestaat dan welke in de Heilige Koran wordt gepresenteerd. Men moet zorgvuldig nadenken over de Heilige Koran, uitvoeren wat bevolen is en afzien van wat verboden is, en zo kan men God behagen; zo eenvoudig is het om God te behagen. De ingewikkeldheden die door denkers en wijsgeren zijn gepresenteerd, hebben de zaken ingewikkeld gemaakt en doen de mensen wankelen.

De middelen om God te herkennen

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de Beloofde Messias(as) die zei dat de Heilige Koran iemand in staat stelt de Ene, Ware God te herkennen. Gelovigen moeten dankbaar zijn dat hen een boek is gegeven dat aan hen alle eigenschappen van de Almachtige God leert.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij in de toekomst zal blijven spreken over de verheven status en schoonheden van de Heilige Koran. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah ons in staat moge stellen deze zaken te begrijpen en de leringen van de Heilige Koran in praktijk te brengen.

Begrafenisgebeden

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij de begrafenissen van enkele overleden leden zal aankondigen, waaronder een martelaar uit Bangladesh. Zijne Heiligheid(aba) zei dat onlangs tijdens de jaarlijkse conventie in Bangladesh moslimradicalen de plek waar de conventie werd gehouden, hebben aangevallen, ondanks verzekeringen van de lokale autoriteiten dat het veilig zou zijn. Terwijl de aanval plaatsvond, werden de autoriteiten vertraagd in hun reactie. In deze chaos werd een jongeman gemarteld.

Zahid Hassan

Zahid Hassan was de zoon van Abu Bakr Siddiq uit Bangladesh. Zahid Hassan werd gemarteld terwijl hij de beveiliging deed bij de poort van het terrein. Hij was 25 jaar oud. Hij aanvaardde Ahmadiyyat in 2019, 3 maanden waarna hij zijn aanvraag voor Wasiyyat indiende. Na het accepteren van Ahmadiyyat zou hij regelmatig brieven schrijven aan Zijne Heiligheid(aba). Het was tijdens zijn studie dat een Ahmadi vriend hem vertelde over Ahmadiyyat en na twee jaar van discussies, accepteerde Zahid Hassan Ahmadiyyat. Tijdens de aanval vielen de radicalen aan met stenen en verschillende soorten wapens, en stichtten onderweg brand. Toen de radicalen door de muur waren binnengedrongen, kregen de Ahmadi-jongeren de opdracht het pand te beschermen. In de strijd werd Zahid Hassan gescheiden van de anderen met wie hij was, wat de aanvallers als een kans aangrepen waarop ze hem genadeloos en bruut aanvielen. Ze martelden hem zo gewelddadig dat het twee uur duurde om hem te identificeren.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit de staat van de moslims is, die zulke gruwelijke misdaden plegen. De Heilige Profeet (vzmh) instrueerde tegen het verminken van lichamen, zelfs van de vijand, en toch is dit hoe zij een moslim behandelen. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de aanvallers ter verantwoording zou roepen. Zijn begrafenis werd de volgende ochtend gehouden. Hij was erg vriendelijk, maar voordat hij Ahmadiyyat accepteerde was hij niet erg geneigd tot het gebed. Dit veranderde nadat hij Ahmadi werd, toen hij zeer regelmatig werd in zijn gebeden. Men hoorde hem nooit op luide toon met iemand spreken. Hij was een actief lid van de Ahmadiyya Jongerenvereniging en was ambtsdrager. Hij voerde zijn verantwoordelijkheden altijd met grote zorg en aandacht uit. Hij streefde veel naar religieuze kennis. De laatste brief die hij schreef aan Zijne Heiligheid(aba) was terwijl hij in de trein zat op weg naar de Conventie en gaf ook aan dat er verschillende gevaren waren, maar hij drukte zijn vastberadenheid in het geloof uit. Op de vraag waarom hij zich zo snel aanmeldde voor Wasiyyat, zei hij dat alles wat de Beloofde Messias(as) zei waar was, en dat de Beloofde Messias(as) opdroeg zich aan te sluiten bij Wasiyyat, daarom deed hij dat. Hij was de enige zoon van zijn ouders, hij heeft ook twee zussen. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah zijn familie geduld mag schenken, en ook zijn plaats in de hemel mag verhogen. Zijne Heiligheid(aba) zei dat volgens Gods belofte de martelaar het eeuwige leven heeft bereikt. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah de daders voor het gerecht moge brengen. Deze mensen denken dat ze door ons aan te vallen onze vastberadenheid kunnen smoren. Zijne Heiligheid(aba) zei echter dat hij brieven heeft ontvangen van andere jongeren in Bangladesh die te kennen hebben gegeven dat als er meer martelaars nodig zijn, zij er klaar voor zijn. De tegenstanders kunnen dus niets doen. Zijne Heiligheid(aba) spoorde aan om zich te concentreren op gebeden.

Kamal Bhada

Kamal Bhada uit Algerije die op 2 februari is overleden. Hij was een ware gelovige en oprechte Ahmadi. Hij hield zijn huis open voor evenementen van de gemeenschap. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, twee zonen en een dochter. Ondanks dat hij last kreeg van zijn buren, hield hij zijn huis altijd open voor mensen om er te bidden. Hij zei dan dat ze geschiedenis schreven vanwege de moeilijkheden in Algerije. Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij nu deel is gaan uitmaken van die geschiedenis. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah hem vergeving en genade moge schenken.

Dr Shamim Malik

Dr Shamim Malik, echtgenote van Maqsood Ahmad Malik Shaheed die in 2010 in Lahore de marteldood stierf. Enige tijd na het martelaarschap van haar man verhuisde zij naar Canada, waar zij nu is overleden. Ze promoveerde, gaf les aan de universiteit, zelfs als afdelingshoofd, maar tegelijkertijd beheerde ze haar huis op uitstekende wijze. Ze zorgde voor de armen en had altijd een gezond oordeel. Ze verkondigde de boodschap van Ahmadiyyat aan niet-Ahmadi verwanten en bestudeerde altijd de boeken van de Beloofde Messias(as). Tijdens haar leven werd een proefschrift over haar geschreven door de Universiteit van Punjab, hoewel dit meestal na iemands overlijden wordt gedaan. Ze was regelmatig in het aanbieden van gebeden. Ze wordt overleefd door haar zoon en vier dochters. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah haar vergeving en genade moge schenken en haar nageslacht altijd aan het geloof verbonden mag houden.

Farhad Ahmad

Farhad Ahmad, zoon van Shahab Ahmad Amini uit Duitsland. Hij overleed op de leeftijd van 26 jaar. Hij studeerde aan de Universiteit van Frankfurt en maakte ook deel uit van het Waqf-e-Nau programma. Hij diende de Ahmadiyya Jongerenvereniging in verschillende hoedanigheden. Hij was altijd bereid om te dienen in welke hoedanigheid dan ook. Hij verliet het missiehuis toen hij ziek werd. Later werd bekend dat hij een ernstige hartaanval had. Hij was het enige kind van zijn ouders. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah zijn ouders geduld mag schenken, hem vergiffenis en genade mag schenken en zijn positie mag verhogen.

Chaudhary Javaid Ahmad Bismil

Chaudhary Javaid Ahmad Bismil uit Canada die onlangs na een langdurige ziekte is overleden. Hij was lange tijd beheerder van het Tehrik-e-Jadid terrein, gedurende ongeveer 25 jaar. Hij diende ook in verschillende hoedanigheden waaronder Amir van zijn district. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, vier zonen en twee dochters. Hij bezat vele grote kwaliteiten en hield vooral van Khilafat. Hij zorgde voor de armen. Hij was zeer gastvrij en ook zeer moedig, zelfs tegenover tegenstand en aanvallen. Hij diende onvermoeibaar en had een diep geloof in God. Zijn laatste ziekte duurde erg lang, maar hij doorstond het met geduld. De artsen zeiden dat ze nog nooit een geduldig iemand hadden gezien. Hij bad altijd voor Zijne Heiligheid(aba) vóór iemand anders. Hij was een uitstekende leraar en een vriendelijke vader. Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij hem ook persoonlijk kende en dat hij werkelijk al deze grote kwaliteiten bezat. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah hem vergeving en genade moge schenken.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek

Atfal Ijlas | Majlis Den Haag & Zoetermeer

Op zondag 22 januari 2023 heeft Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya Den Haag en Zoetermeer een Atfal Ijlas-e-Aam georganiseerd in de Mubarak-moskee. De Ijlas werd voorgezeten door de Mohtamin van Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya Nederland, Abedullah Naman Saeed Sahib. In totaal namen 23 Atfal deel uit van Majalis Zoetermeer en Den Haag. De aanwezigheid was aanzienlijk hoog: 96% van de Atfal waren aanwezig van Majlis Den Haag en 75% van de Majlis Zoetermeer. Na toestemming van Mohtamim sahib Atfal schreven we een brief aan Hazoor-e-Aqdas voor succes en planden we met Quaid Majlis een bijeenkomst om taken te verdelen.

Het thema van de Ijlas was Salat, waarin de Atfal werd verteld hoe belangrijk de vijf dagelijkse gebeden voor ons zijn. Mohtamin sahib Atfal heeft de jongeren ook gemotiveerd om regelmatig een brief te schrijven aan Hazoor-e-Aqdas. Na de formele zitting werd er een vraag- en antwoordsessie gehouden met de hoofdmissionaris, de heer Naeem Ahmed Warraich Sahib, waarbij verschillende vragen werden gesteld aan atfal en ook door atfal.

De Ijlas-e-Aam werd afgesloten met een heerlijke lunch, gevolgd door een kleine Waqar-e-Amal waarin alle Atfal deelnamen. Vervolgens speelden de Atfal samen tafeltennis. Alhamdulillah was het een zeer succesvol programma. Alle Atfal hebben ervan genoten en hun broederschap versterkt.

De Beloofde Messias(as): Status en Glorie van de Heilige Koran | Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 3 Maart 2023

Feature image
Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat de Beloofde Messias(as) ons de mogelijkheid heeft gegeven om een beter begrip van de Heilige Koran te krijgen door middel van zijn geschriften en uitspraken. De schat aan kennis die door de Heilige Koran wordt verstrekt, stelt ons in staat om dichter bij God te komen en een band met God te ontwikkelen.

Het enige middel om dichter bij God te komen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat als iemand dichter bij God wil komen en Zijn genade wil verkrijgen, hij altijd in gedachten moet houden dat de Heilige Koran de enige manier is om dit te bereiken. Het is ook belangrijk om te erkennen dat om de Heilige Koran goed te begrijpen, het noodzakelijk was dat God een uitverkorene stuurde om licht op de Heilige Koran te werpen. In dit tijdperk is deze uitverkoren persoon de Beloofde Messias (as), Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij, zoals hij in eerdere preken heeft gedaan, zou doorgaan met het presenteren van de verschillende geschriften en citaten van de Beloofde Messias (as) die ons helpen het grootse en verhevene van de Heilige Koran beter te begrijpen.

De Koran is vrij van alle aspecten van polytheïsme

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die schreef dat een Brahman genaamd Lekh Ram eens tegen hem zei dat het de Veda’s waren en niet de Heilige Koran die het woord van God is. De Beloofde Messias (as) zei dat dit niet waar kan zijn, omdat de Veda’s leringen bevatten die God met partners associeert, terwijl de Heilige Koran elke notie van het bestaan van partners met God verwerpt. Het is door het volgen van de Heilige Koran dat men God werkelijk kan zien en herkennen. Daarom is de voorwaarde voor een waar woord van God dat het vrij is van alle leringen van shirk (het associëren van partners met God).

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de leringen van de Heilige Profeet (vzmh) mensen van een staat die leek op die van wilde dieren, ondergedompeld in de diepten van immoraliteit zonder enig besef van goed en kwaad, naar een verheven staat van moraliteit en spiritualiteit brachten. Dit alles was te danken aan de leringen van de Heilige Koran. God beschrijft hun oorspronkelijke staat als:

‘Zij zijn als vee; nee, zij zijn zelfs meer dwaas. Zij zijn inderdaad heel onoplettend.’ (De Heilige Koran, 7:180)

Toen, na het ontvangen en aanvaarden van de leringen van de Heilige Koran, kwam er een revolutie tot stand, en hierdoor werden niet alleen hun zwaktes verwijderd, maar konden ze ook het pad van deugd betreden. God beschrijft hun toestand als volgt:

‘Dezen zijn het in wiens hart Allah geloof heeft geschreven en Hij heeft hen versterkt met inspiratie vanuit Zichzelf, en die Hij in tuinen zal doen ingaan, waardoor rivieren stromen, Daarin zullen zij verblijven. Allah is tevreden met hen en zij zijn tevreden met Hem. Zij zijn de partij van Allah. Luister, o mensen! het is de partij van Allah die succesvol zal zijn.’ (De Heilige Koran, 58:23).’

Ze rezen van de grond naar de hemel als sterren. Daarom zei de Heilige Profeet (vrede zij met hem) dat zijn metgezellen gidsen voor ons zijn.

Een middel om de eigenschappen van God te begrijpen

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran iemand in staat stelt om na te denken over de eigenschappen van God. Het is echter niet genoeg om de Heilige Koran te volgen, men moet de hoogten van liefde en loyaliteit bereiken, met andere woorden, volledig toegewijd zijn aan het implementeren van de leringen van de Heilige Koran. Door werkelijk de Heilige Koran te volgen, kan men een vriend van Allah worden. Dit is een eigenschap die niet te vinden is in enig ander boek. Er zijn echter mensen die niet alleen de tekenen van de Heilige Koran verwerpen, maar ze ook bespotten. Dit is in feite de reden waarom ze zich van het geloof en God hebben afgekeerd. We bespotten hen echter niet, we voelen eerder verdriet om hun verlies en hun onvermogen om het licht te herkennen. Ze zijn ver van God verwijderd geraakt, en door hun denkwijzen het label van verlichting te geven, keren hun acties terug naar die van de wilden van het verleden.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat hij zelf meer dan honderdduizend tekenen heeft gezien omdat het volgen van de leringen van de Heilige Profeet (vzmh) iemand in staat stelt om een vriend van Allah te worden. Islam is de enige levende religie, want het stelde hem in staat om de levende God te herkennen. De Beloofde Messias (as) nodigde uit dat als iemand deze claims wilde onderzoeken, ze twee maanden bij hem konden verblijven en het zelf konden zien. Zelfs vandaag de dag realiseren mensen zich dit door de geschriften van de Beloofde Messias (as).

Vier onderscheidende eigenschappen van de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat een van de onderscheidende kenmerken van de Heilige Koran is de vaardigheid en welsprekendheid. Een ander onderscheidend kenmerk is dat alle verhalen die het vertelt profetieën zijn. Het derde onderscheidende kenmerk van de Heilige Koran is dat het de middelen bezit om de menselijke natuur naar zijn hoogste vorm te brengen. Het vierde onderscheidende kenmerk van de Heilige Koran is dat het iemand die echt zijn leringen volgt naar het stadium brengt waarin hij zo dicht bij God is dat hij met God kan converseren en een volledige zekerheid in het geloof bereikt.

Het volgen van de Heilige Koran leidt tot de aanvaarding van gebed

Zijne Heiligheid (aba) ging verder met het citeren van de Beloofde Messias (as), die zei dat een ander resultaat van het werkelijk volgen van de Heilige Koran de aanvaarding van gebeden is. In feite informeert God hen over de aanvaarding van hun gebeden en helpt hen tegen hun vijanden.

Het Ware Middel om van zonden af te Komen

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as), die zei dat de Heilige Koran volledige leiding biedt. Voordat de Heilige Koran in Arabië werd geopenbaard, zeiden de Christenen dat al hun zonden vergeven waren, terwijl de Joden zeiden dat ze slechts voor een korte tijd in de hel zouden verblijven. Over hen zegt God in de Heilige Koran: ‘Dat is omdat zij zeggen: “Het Vuur zal ons alleen raken voor een beperkt aantal dagen.” En wat zij plachten te verzinnen, heeft hen bedrogen met betrekking tot hun religie.’ (De Heilige Koran, 3:25)

Toen dit de staat was van de mensen van het Boek en de afgodendienaars in Arabië, wenste God hen te redden door middel van de Heilige Profeet (vzmh). God zond hem met een allesomvattende leer en maakte de Heilige Profeet (vzmh) ook heerser over Arabië, zodat alle mensen van Arabië dit bericht zouden horen en gered zouden worden.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as), die zei dat de Heilige Koran iemand in staat stelt om een leven van zuiverheid te leiden. Het ware doel van een geopenbaard boek zou moeten zijn om zijn volgelingen in staat te stellen een leven van onreinheid te verlaten en zich uit te rusten met het vermogen om God te herkennen en dichter bij Hem te komen. Het stelt hen in staat om een lagere vorm van leven achter te laten en in plaats daarvan verbonden te raken met hun ware Geliefde. Daarom kan elke weldenkende persoon zich realiseren dat de Heilige Koran iemand in staat stelt om vuil en zonde achter te laten en het pad te bewandelen dat naar God leidt. De Heilige Koran verleent een mate van volledige zekerheid dat zonde begaan, hoezeer deze ook tijdelijk wereldlijk genot oplevert, is als naar de jungle gaan om te jagen, maar de angst voor wilde dieren en slangen weerhoudt ons van het jagen. Het is daarom door het ontwikkelen van dezelfde mate van angst voor Gods toorn dat we kunnen worden gered van het begaan van zonden. Het is de Heilige Koran die al deze inzichten verleent en het is door de Heilige Koran werkelijk te volgen dat men werkelijk gered kan worden van zonde en op zijn beurt in staat is om het bestaan van God te herkennen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat we zonder de Heilige Koran werkelijk te volgen, zoals de Beloofde Messias (as) voorschreef, de zegeningen en gunsten van de Heilige Koran niet in hun ware vorm kunnen realiseren. Zijne Heiligheid (aba) bad dat we allemaal werkelijk de Heilige Koran volgen.

De Heilige Koran doordrenkt iemand met zekerheid door prachtige tekens

Zijne Heiligheid (aba) ging verder met het citeren van de Beloofde Messias (as), die zei dat hij en degenen vóór hem getuigen zijn dat de Heilige Koran de harten van zijn ware volgers verlicht en ware, prachtige tekenen verleent, en zo’n sterk geloof schenkt dat nooit gebroken kan worden. Het reinigt iemand van zonde en geeft iemand de mogelijkheid om met God te converseren, samen met de aanvaarding van gebed en de voorspelling ervan door de kennis van het ongeziene, die door God is verleend. De voorwaarde voor al deze dingen is om een ware volger van de Heilige Koran te zijn.

Een Boek om alle mensen te verenigen

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat de Heilige Koran een compleet en universeel boek is. In eerdere tijden waren er minder mensen en werden er leringen voor hen gestuurd. Toen, naarmate het aantal mensen groeide en zich verspreidde over verschillende delen van de wereld, werden specifieke leringen gestuurd voor die naties. Vervolgens, toen de mensheid zich verder ontwikkelde en de middelen van wederzijdse interactie groeiden, stuurde God een universele leer voor alle mensen. Dit was de Heilige Koran, die kwam om de hele wereld te verenigen. In tegenstelling tot eerdere leringen die voor specifieke volkeren werden gestuurd, werd de Heilige Koran geopenbaard als een universeel boek, gestuurd voor alle mensen en om alle mensen te verenigen. De Heilige Koran zelf verklaart dat het voor alle mensen is gestuurd:

Zeg: ” O mensheid! Echt, ik ben een Boodschapper voor jullie allemaal.” (De Heilige Koran, 7:159)

De Heilige Koran verklaart ook:

“En Wij hebben u slechts gezonden als een barmhartigheid voor alle volkeren.” (De Heilige Koran, 21:108)

Vier doelen van de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat er, zoals met andere dingen, vier doelen van de Heilige Koran zijn; Illat-e-Fa’ili, wat betekent wie het heeft uitgevoerd en waarom; Illat-e-Soori, wat betekent het duidelijke en praktische doel; Illat-e-Maddi, wat betekenen de praktische voordelen; Illat-e-Gha’i, wat betekent de onderliggende noodzaak. Wat betreft de Illat-e-Fa’ili, zegt God: ‘Ik ben Allah, de Alwetende’. Illat-e-Madi is ‘Dit is het perfecte boek’, wat betekent dat dit boek is geopenbaard door God, Die alle kennis bezit. Illat-e-Soori is ‘er is geen twijfel over’, wat betekent dat deze leer zo mooi is dat geen enkele andere kan vergelijken. Alle beweringen zijn gegrond en alle argumenten zijn verhelderend. Illat-e-Gha’i is ‘het is een leiding voor de rechtvaardigen’, wat betekent dat het onderliggende doel van dit boek is om de rechtvaardigen te leiden.

Rechtvaardigheid: de voorwaarde voor het profiteren van de Heilige Koran

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die uitlegde dat men rechtvaardig moet worden om echt te kunnen profiteren van de leer van de Heilige Koran. Zijne Heiligheid (aba) verklaarde dat de zogenaamde geleerden tegenwoordig, door hun daden die verstoken zijn van rechtvaardigheid, de tegenstanders van de islam de gelegenheid hebben gegeven om bezwaren te uiten. Het moeten echter de Ahmadi-moslims zijn die, door hun daden die doordrenkt zijn van rechtvaardigheid, de wereld moeten laten zien dat de Heilige Koran de remedie is voor alle problemen. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah ons in staat zal stellen om rechtvaardigheid aan te nemen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit zeer diepgaande zaken zijn waar we nauwlettend op moeten letten en dat we de Heilige Koran met grote zorgvuldigheid moeten lezen.

Zegeningen voor Ahmadi-moslims in Bangladesh

Zijne Heiligheid (aba) deed een oproep tot gebeden voor de Jalsa Salana (Jaarlijkse Conventie) die in Bangladesh wordt gehouden. Vandaag was de eerste dag, maar tegenstanders van Ahmadiyyat hebben de conventieplaats aangevallen, waarbij ook gewonden zijn gevallen. Ze steken ook huizen van sommige Ahmadi’s in brand. De werkelijke omvang van de schade moet nog worden bepaald. Zijn Heiligheid (aba) bad dat Ahmadi’s veilig zouden blijven voor hun kwaad en dat God de daders ter verantwoording zou roepen. Alles wat we voor zulke mensen kunnen bidden is:

‘Oh Allah, verscheur ze uit elkaar en verbrijzel ze tot stukjes.’

Zijn Heiligheid (aba) drong ook aan op gebeden voor Ahmadi’s in Pakistan, Burkina Faso en Algerije. In Bangladesh hadden de lokale autoriteiten de Gemeenschap verzekerd dat ze de Conventie veilig zouden kunnen houden, maar nu bij deze aanval doen ze niets. Het enige wat we kunnen doen is bidden tot God om de moeilijkheden van onze mede-Ahmadi’s snel te verlichten.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek