Skip to content

Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 21 Oktober 2022 | Gehouden in Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, VK

Feature image

Klik hier om de video te bekijken

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) dat hij onlangs de Verenigde Staten van Amerika bezocht en bij de gratie van Allah deze tour goed verliep.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat leden nieuws ontvingen via MTA en andere elektronische media, waaronder ook verschillende andere nieuwsuitzendingen.  De zegeningen van Allah de Almachtige werden tijdens deze tour steeds weer gezien, wat niet alleen een positieve impact had op Ahmadi’s, maar ook op anderen.  Er was een jongere die zijn vriend vertelde dat hij wat twijfels had over Ahmadiyyat en Khilafat die volledig werden verwijderd vanwege deze tour. Zijne Heiligheid (aba) zei dat er veel soortgelijke voorbeelden waren zoals deze.

Liefde en oprechtheid van Ahmadi-moslims in de VS

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er in Zion, Dallas en Baitur Rahman, Maryland grote aantallen mannen, vrouwen en kinderen verzameld waren voor de gebeden. De emoties en gevoelens die ze uitten terwijl Zijne Heiligheid (aba) van en naar de moskee liep, gaven duidelijk aan dat ze ware liefde voor het Khilafat in hun hart hebben.  Mensen stonden uren in de rij om de moskee binnen te komen voor gebeden. Dit geeft duidelijk aan dat door de genade van Allah deze mensen liefde hebben voor hun geloof en Khilafat. Kinderen stonden vijf tot zes uur in de rij omdat er ook verschillende controles zouden zijn, maar niemand klaagde. Een van de gasten in Zion merkte zelfs op hoe soepel alles verliep en ondanks de verschillende controles klaagde niemand.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de ouders van een 11- of 12-jarige hem vertelden dat hun zoon uren voor het gebed in de rij was gaan staan, terwijl hij nog nooit zo veel aandacht aan zijn gebeden besteedde. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de grote liefde en oprechtheid voor Khilafat ook in de kinderen zag. Zijne Heiligheid (aba) bad dat deze ijver voor gebeden die duidelijk was, constant mag blijven en dat deze moskeeën altijd bevolkt mogen blijven.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in een wereldse plaats als Amerika, mensen misschien denken dat er geen aandacht wordt besteed aan geloof, maar Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij het tegenovergestelde zag in de Ahmadi’s die hij tijdens deze tour zag. Bij elk bezoek waren er meer mensen aanwezig dan verwacht. In Baitur Rahman in Maryland waren de aantallen soms zelfs groter dan die van de jaarlijkse conventie (Jalsa Salana).  Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de oprechtheid en toewijding in de harten van alle Ahmadi’s mag blijven vergroten.

Gevoelens en indrukken van gasten

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de gevoelens van verschillende niet-Ahmadi gasten van deze tour zou presenteren.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de burgemeester van Zion die zei dat het zijn eer was om Zijne Heiligheid (aba) in Zion te verwelkomen. Hij zei dat het motto van Zion ‘historisch verleden en dynamische toekomst’ is en de Zion-moskee is daar het perfecte voorbeeld van. Hij zei dat hij met de inhuldiging van deze nieuwe moskee grote hoop heeft voor de toekomst van deze stad die geassocieerd wordt met deze moskee en de Ahmadiyya Gemeenschap. De burgemeester overhandigde vervolgens ook de sleutel van de stad aan Zijne Heiligheid. Hij zei ook dat Zijne Heiligheid (aba) hem sprakeloos maakte.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Joyce Mason, lid van regering van Illinois, zei dat Alexander Dowie een theocratische samenleving wilde stichten, maar dat Zion tegenwoordig de thuisbasis is van mensen met verschillende achtergronden, zoals belichaamd door deze nieuwe moskee. Ze feliciteerde de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap met deze grote overwinning.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde Katrina Lantos die zei dat het verbazingwekkend was om te horen hoeveel aandacht het gebedsduel kreeg ondanks het feit dat elektronische media op dat moment niet bestonden. Ze zei dat de oprichting van deze moskee duidelijk laat zien wie zegevierde in het gebedsduel, maar dit was niet alleen een overwinning voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap maar voor de hele mensheid.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde Dr. Craig Considine – een christelijke professor die heeft geschreven over de Heilige Profeet (vzmh) – die zei dat hij vereerd was Zijne Heiligheid (aba) te hebben ontmoet en dat hij veel over de islam had geleerd van de toespraak van Zijne Heiligheid (aba). Hij zei dat de manier waarop Zijne Heiligheid (aba) sprak over het onderwerp Islam voor iedereen gemakkelijk te begrijpen was. Hij was ook aanwezig om te luisteren naar de vrijdagpreek van Zijne Heiligheid (aba) en zei dat hij nog nooit een preek als deze had gehoord.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde de gevoelens van verschillende andere gasten uit Zion, waaronder gekozen functionarissen, leraren, hulpverleners en anderen die hun ontzag uitdrukten voor Zijne Heiligheid (aba) en de boodschap die hij presenteerde, de eenheid en harmonie die hij promootte en de manier waarop hij de geschiedenis van Zion en de leer van de islam presenteerde.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Baitul Ikram-moskee werd ingehuldigd in Dallas en dat de inhuldiging werd bijgewoond door 140 gasten. Carl Clemencich, lid van de gemeenteraad van Allen, overhandigde de sleutel van de stad aan Zijne Heiligheid (aba) en sprak zijn waardering uit voor het humanitaire werk van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Hij zei dat de stad Allen het geluk heeft gehad dat zo’n vreedzame en humanitaire gemeenschap zich in deze stad heeft gevestigd.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde Prof. Dr. Robert Hunt, directeur van de Global Theological Department aan de Perkins School of Theology van de Southern Methodist University, die de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bedankte voor het uitnodigen van hem en zijn collega’s. Hij sprak waardering uit voor Zijne Heiligheid(aba) voor het bevorderen van godsdienstvrijheid en het interreligieuze dialoog.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde het Republikeinse Congreslid Michael McCaul die zei dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap laat zien hoe de Abrahamitische religies harmonieus kunnen samenleven. Hij zei dat hij bezig was het boek Jezus in India te lezen en verder onderzoek zou doen. Hij zei dat er veel geleerd kan worden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap over vrede, vriendelijkheid en liefde. Hij sprak waardering uit over de inspanningen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om vrede te verspreiden, eenheid te stichten en een einde te maken aan extremisme en armoede.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde een gast van de North Presbytarian Church die zei dat ze nog nooit iemand zo veel heeft zien streven als Zijne Heiligheid (aba) voor de vestiging van wereldwijde vrede. Ze zei dat als mensen naar deze toespraak zouden luisteren in plaats van zich de rechten van hun buren en hun medemensen toe te eigenen, er zeker vrede tot stand zou kunnen komen.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde de opmerkingen en gevoelens van verschillende andere gasten uit Dallas die hun waardering uitten voor de vredelievende inspanningen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en de inspirerende impact van de toespraak van Zijne Heiligheid (aba), die liet zien hoe ware vrede, eenheid en wederzijdse liefde kan worden gevestigd.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er ook een complex werd ingehuldigd in Fort Worth, Texas, waar het de bedoeling is een koepel en twee minaretten te bouwen om er een moskee van te maken. Zijne Heiligheid (aba) zei dat het een mooi gebouw is waar hij op een dag het avondgebed leidde.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de gevoelens van een gast uit Fort Worth die zei dat Zijne Heiligheid (aba) een uitstekende boodschap bracht en in het bijzonder de waarschuwing van Zijne Heiligheid (aba) op prijs stelde dat iedereen die deelnam aan een wereldwijde oorlog zeker geruïneerd zou worden.

Bereik en berichtgeving over verschillende activiteiten in de VS

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er een tentoonstelling in Zion was met betrekking tot het gebedsduel. Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias(as) vermeldde dat hij 32 kranten kende die melding maakten van het gebedsduel, maar dat hij er zeker van was dat er nog veel meer waren.  Na verder onderzoek vond de Gemeenschap in de VS nog 128 nieuwsknipsels uit de tijd van de Beloofde Messias(as) waarmee het totaal op 160 komt.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Amerikaanse media ook verslag deden van de inhuldiging van de Zion-moskee, waaronder de Associated Press die een artikel schreef met de titel Twee profeten en een eeuwenoud gebedsduel inspireert de Zion-moskee. Volgens hun website bestaat het lezerspubliek uit ongeveer de helft van de wereldbevolking.  Dit artikel is gepubliceerd in 412 publicaties in 13 landen, waaronder Washington Post, ABC News, Toronto Star, The Hill en vele andere prominente kranten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat 9 prominente kranten, 6 online publicaties en radiostations in Canada ook verslag deden van de inhuldiging van de moskee in Zion.  Deze inhuldiging werd ook uitgezonden in het VK, Sierra Leone, Taiwan, India, Hong Kong, Peru, de Filippijnen, Zuid-Afrika, Tanzania en Vietnam.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat MTA Africa ook live verslag deed van de toespraken van Zijne Heiligheid (aba) uit Zion en Dallas. Ook werden verschillende nieuwsberichten opgesteld voor lokale zenders in verschillende delen van Afrika.  Een nieuwe bekeerling tot Ahmadiyyat uit Sierra Leone zei dat als hij had gehoord van het gebedsduel met Alexander Dowie en de daaropvolgende overwinning van de Beloofde Messias(as), hij zich misschien 20 jaar geleden had bekeerd.

Zijne Heiligheid (aba) noemde ook zijn ontmoetingen met nieuwe Ahmadi’s en sprak over de strijd en tegenstand waarmee ze te maken hadden. Op verzoek van een nieuwe bekeerling vond er ook een inwijdingsceremonie plaats.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat door de genade van Allah deze tour werd overladen met Zijn zegeningen en bad dat de zegeningen van Allah mogen blijven regenen. 

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek