Skip to content

Vrijdagpreek Hazrat Khalifa-tul-Masih V(aba) | 30 September 2022 | Gehouden in Masjid Fath-e-Azeem, Zion, VS

Feature image

Klik hier om de video te bekijken |

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

Vandaag zijn we bij de gratie van Allah bijeengekomen voor de inwijding van de moskee in Zion. Allah de Almachtige heeft de Gemeenschap in de VS in staat gesteld een moskee te bouwen in een stad die van groot belang is voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Zijne Heiligheid(aba) beantwoordde een journalist over het belang van deze stad en verklaarde dat het de stad is van een tegenstander van de Gemeenschap. Om de historische betekenis van de stad te belichten, heeft de Gemeenschap ook een tentoonstelling gehouden waarvan mensen kunnen profiteren.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat wij allen zeer dankbaar aan Allah de Almachtige moeten zijn dat er een moskee in Zion wordt gebouwd. Hier sprak een valse eiser slecht over de Beloofde Messias(as). Hij ging ten onder en de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap vestigde zich in zijn stad.

Een groot teken voor de waarheid van de Beloofde Messias(as)

Zijne Heiligheid(aba) vertelde dat de Heilige Profeet(saw) verklaarde dat degenen die anderen niet dankbaar zijn, God niet dankbaar zijn. Daarom is deze dag niet alleen een dag van immense vreugde voor Ahmadis, maar ook een dag van immense dankbaarheid, want Allah de Almachtige heeft op deze plaats een groot teken gemanifesteerd voor de waarachtigheid van de Beloofde Messias(as). Inderdaad, Allah de Almachtige heeft de vooruitgang van de Gemeenschap aan de Beloofde Messias(as) gegarandeerd, maar we zullen hier alleen getuige van kunnen zijn als we dankbaar en waardig zijn. 120 jaar geleden werd de profetie van het einde van de valse eiser en vijand van de Islam gedaan, na een boodschap van Allah de Almachtige. Wat een geweldig teken is het dat de Gemeenschap nu in staat is een moskee te bouwen op de plaats waar die persoon beweerde dat geen moslim zal worden toegestaan te komen zonder eerst het Christendom te accepteren.

Zijne Heiligheid(aba) legde uit dat onze taak hier niet ophoudt, zelfs als deze Gemeenschap zich heeft verspreid naar meer dan 200 landen over de hele wereld en na hier een moskee te hebben gebouwd. Echter, het was de taak van de Beloofde Messias(as) om de boodschap van de Islam naar alle uithoeken van de wereld te verspreiden. Er is beloofd dat dit zal gebeuren, maar het zal niet gebeuren zonder gebed.

Het ware doel van het bouwen van moskeeën

Zijne Heiligheid(aba) legde uit dat moskeeën zijn gebouwd zodat mensen vijf keer per dag kunnen bidden, God kunnen gedenken en zich kunnen onthouden van wereldlijke zaken. Maar als dit niet het resultaat is na de bouw van deze moskee, dan kunnen we niet deelnemen aan de zegeningen van deze moskee. De Beloofde Messias(as) verklaarde dat de Gemeenschap hem met vurig gebed moet blijven steunen. Daarom is het onze plicht om aanbidding een integraal onderdeel van ons leven te maken en het onze kinderen in te boezemen. Hoe gelukkig zijn degenen die dit bereiken en getuige zijn van de zegeningen van God die op hen neerdalen? Zijne Heiligheid(aba) zei dat we onszelf daarom in dit opzicht moeten beoordelen.

Zijne Heiligheid(aba) verklaarde dat het niet zo zou moeten zijn dat we door onze daden de vervulling van de beloften van Allah vertragen, of dat we daarvan verstoken blijven. Inderdaad, de Heilige Profeet(saw) was de meest geliefde profeet van Allah de Almachtige. Zijn nederigheid was zo dat ondanks dat hem de overwinning beloofd was tijdens de Slag bij Badr, hij overvloedig huilde om Allah’s hulp te zoeken. Hij legde uit dat het zijn plicht was om Allah’s hulp te zoeken met de grootste nederigheid. Daarna was de grote overwinning die werd geschonken zo groot dat deze ongeëvenaard is in de hele geschiedenis. De Beloofde Messias(as) legde uit dat het de gebeden waren van hij die zo verloren was in zijn liefde voor Allah de Almachtige, dat Hij de overwinning schonk.

Een manifestatie van de grote overwinning op Alexander Dowie – ‘Fath-e-Azeem’-moskee

Zijne Heiligheid(aba) vertelde dat deze moskee de ‘Fath-e-Azeem’-moskee is genoemd, omdat het een manifestatie is van de grote overwinning die aan de Beloofde Messias(as) werd geschonken. Het einde van de vijand werd uitgeroepen tot een grote overwinning, waarvan men getuige was toen de profetie ongeveer 115 jaar geleden in vervulling ging. Zijne Heiligheid(aba) citeerde een krant die vermeldde dat inderdaad de Beloofde Messias(as) groot is die het einde van Alexander Dowie profeteerde. Deze man uit India heeft beweerd dat hij de Messias was die beloofd was in dit tijdperk te komen. Het vermeldt verder dat als Dowie wegrent voor de uitdaging van de Beloofde Messias(as), dit een nederlaag voor hem zal zijn en zal bewijzen dat zijn beweringen vals zijn. De Beloofde Messias(as) zei dat hij en Dowie voor de ondergang van elkaar moesten bidden om te zien wie waarachtig is in zijn bewering.

Zijne Heiligheid(aba) vertelde dat Dowie in zo’n betreurenswaardige toestand omkwam; zijn stad viel ten prooi aan interne verdeeldheid, hij verloor al zijn fortuinen, zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid ging achteruit en zijn eigen volgelingen begonnen de Islam te prijzen. Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit zeker een bewijs is van de waarheid van de Beloofde Messias(as), maar het is niet waar onze vreugde eindigt. In plaats daarvan moeten we nieuwe wegen vinden om de boodschap te verspreiden en onszelf blijven hervormen om ware vreugde te bereiken. De eerste grote overwinning was de overwinning tijdens de Slag bij Badr, maar het niveau van rechtschapenheid, dankbaarheid en aanbidding van de moslims verminderde niet. Daarom moeten we niet denken dat we hier een grote overwinning hebben behaald en de focus op het ware doel verliezen.

De hulp van God en onze verantwoordelijkheid

Zijne Heiligheid(aba) verklaarde dat dit het werk van God is waardoor deze Gemeenschap in staat is gesteld zich naar meer dan 200 landen te verspreiden en dat de wereld de naam van de Beloofde Messias(as) heeft leren kennen. Allen die tegen hem stonden gingen ten onder. Op alle mogelijke manieren worden Goddelijke gemeenschappen vervolgd, maar ondanks alle inspanningen en macht van de vijand falen ze in hun missie.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we hetzelfde voorbeeld moeten tonen dat door de moslims werd getoond in de tijd van de Heilige Profeet(saw): de Beloofde Messias(as) steunen door recht te doen aan onze belofte die we hem hebben gedaan. We moeten onze normen voor aanbidding verhogen om het doel van het leven, waarvoor we zijn geschapen, te vervullen. Men zal pas aandacht aan deze moskee schenken als we recht doen aan onze aanbidding van God en alleen dan kunnen we de missie van de Beloofde Messias(as) vervullen. Daarom moet elke Ahmadi zichzelf beoordelen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat er veel mooie moskeeën zijn over de hele wereld, maar degenen die ze bezoeken hun doel niet vervullen. Aanbidding betekent niet snel doelloos bidden. Het moet zorgvuldig worden gedaan om de nabijheid van God te bereiken. Daarom moeten we deze moskeeën vullen terwijl we de geboden van Allah de Almachtige vervullen en het gebed in acht nemen om Zijn genoegen te bereiken.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de wereld getuige was van de vernedering van Dowie, en deze overwinning verkondigde de waarheid van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) toen deze profetie in vervulling ging. Dit was niet een teken voor de vernietiging van de vijand, maar voor de grootsheid van de Islam en om te laten zien dat het nu tijd is voor de gemeenschap van de Beloofde Messias(as) om te zegevieren. Daarom is het vandaag onze plicht om de eenheid van God met de mensen te delen, onze rechtschapenheid te vergroten en onze relatie met God te ontwikkelen. Bovendien moeten we onze innerlijke staat zuiveren, zodat verdere wegen naar overwinning worden geopend. Elk teken van overwinning zou een revolutionaire verandering in ons teweeg moeten brengen. Deze dag moet een spirituele revolutie in ons veroorzaken, anders zal het einde van Dowie ons helemaal niet baten. De grote overwinning moet de grote verandering zijn die in ons plaatsvindt en wanneer de wereld onder de vlag van de Heilige Profeet(saw) komt.

Gebed is ons enige wapen

Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah de Almachtige ons en ons nageslacht in staat zal stellen dit te bereiken. Zijne Heiligheid(aba) zei ook dat er in de toekomst meer details over deze moskee zullen worden gegeven.

Samenvatting vrijdagpreek door de Ishaat team MKA NL. De Ishaat team neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of miscommunicatie in deze samenvatting van de vrijdagpreek